Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä

Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivätkä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat esittävät: Uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi

Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa.
Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.

Lue lisää...

Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi

”Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”
Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.

Lue lisää...

ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia

ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.

Lue lisää...

80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia

Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.

Lue lisää...

Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?

Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive – tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.

Lue lisää...

Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa

Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.

Lue lisää...

Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit

Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?

Lue lisää...

Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio

Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?

Lue lisää...

Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys

Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.

Lue lisää...
Lausunto / 10.1.2018
Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä
Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivätkä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
VA-lehti / 7.1.2018
Vapaa-ajattelija 4/2017
Vapaa-ajattelijain liitto 80 vuotta
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Blogit / 31.12.2017
Vapaa-ajattelijat esittävät: Uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi
Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa. Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Mitä teemme / 14.12.2017
Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi
"Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa." Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 30.11.2017
ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia
ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 20.11.2017
80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia
Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 16.11.2017
Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?
Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive - tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 3.11.2017
Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa
Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 30.10.2017
Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 29.10.2017
Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio
Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?
Esa Ylikoski
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry