Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys

Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2017-2020

Vapaa-ajattelijain liiton sääntömääräisessä liittokokouksessa 10.-11.6.2017 Oulussa hyväksyttiin Tavoitteet ja strategia seuraavaksi liittokokouskaudeksi 2017-2020. Alla kokouksen yksimielisesti hyväksymä asiakirja.

Lue lisää...

Koulujen alkaessa

Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.

Lue lisää...

Kehittämisehdotuksia Väestörekisterikeskukselle

Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.

Lue lisää...

Kertomus liittokokouskaudelta 2014-2017

”Yhteiskunnan sekularisaatio eli maallistuminen on toimikaudella jatkanut etenemistään.” Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous 10.-11.6.2017 Oulussa käsitteli liittohallituksen kertomuksen toiminnasta kolmivuotiskaudella 2014-2017. Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilit käsiteltiin erikseen.                             

Liittohallitus 29.4.2017

Kertomus liittokokouskaudelta 2014-2017

Lue lisää...

Uskonnon ja katsomuksen vapaudesta maahanmuuttajatyössä

Näistä perus- ja ihmisoikeuksista Suomessa tulee kertoa suullisesti ja kirjallisesti niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille. Ja niiden pohjalta tulee kohdella maahanmuuttajia viranomaistoiminnassa ja koko yhteiskunnassa.

Lue lisää...

Is there discrimination against Non-Religious Persons in Finland?

Onko Suomessa uskonnottomien henkilöiden syrjintää? Näin kysyttiin Kansainvälisen Rationalistiliiton konferenssissa 12.-14.5.2017 Helsingissä. Seuraavassa pääsihteeri Esa Ylikosken alustuspuheenvuoro aiheesta. Lopuksi myös tietoa Vapaa-ajattelijain toiminnasta englanniksi.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2017-2020

Vapaa-ajattelijain liiton sääntömääräisessä liittokokouksessa 10.-11.6.2017 Oulussa hyväksyttiin Tavoitteet ja strategia seuraavaksi liittokokouskaudeksi 2017-2020. Alla kokouksen yksimielisesti hyväksymä asiakirja.

Lue lisää...

Uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden haasteita Suomessa

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä myöskään uskontoon tai vakaumukseen liittyen. Lain lähtökohtana on, että yhdenvertaisuus ei ole vielä käytännössä toteutunut, koska laki edellyttää yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämistä erityisillä suunnitelmilla.

Lue lisää...

Onko uskonnottomuus tabu kouluissa?

Uskonto, uskonnottomuus ja vakaumus eivät nouse Helsingin koulujen uusissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa esille ollenkaan. Pikemminkin asian mainitseminen on lakaistu piiloon jopa yhdenvertaisuus-lain lakitekstin referoinnista. Selvitimme ja selvitämme asiaa..

Lue lisää...
Lausunto / 16.10.2017
Keskustalle: Alkion linjalla kirkko irti valtiosta
Haluamme muistuttaa Keskustan henkisen isän, Santeri Alkion, ajatuksista. Hänen aloitteestaan vuonna 1906 ensimmäiseen keskustalaiseen periaateohjelmaan kirjoitettiin selkeä linja: Valtio ja kirkko ovat toisistaan erotettavat.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
VA-lehti / 4.10.2017
Vapaa ajattelija 3/2017
Yhteiskunnan maallistumisesta sekulaariin valtioon.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Tiedotteet / 2.10.2017
Kirkon vauvajäsenhankinnan viranomaistuki saa kritiikkiä
Liiton mielestä kirkkoja ei tarvita nimen annon välikädeksi.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 29.9.2017
Lausunto lakivaliokunnalle nimilaista
Valtio suosii nyt kahta uskontoa, kun kaksi kirkkoa voivat samalla kun liittävät vauvoja jäsenikseen toimittaa väestötietoihin kastettujen vauvojen ja vihittyjen parien nimet. Valtio jopa maksaa tästä osana Evankelis-luterilaisen kirkon rahoitusta.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 25.9.2017
Varainsiirtoveron yhdenvertaiseen kohdentumiseen yhteisöille
Varainsiirtovero tulee jatkossa ulottaa koskemaan tasapuolisesti kaikkia yhteisöjä, myös uskonnollisia.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Tiedotteet / 28.8.2017
Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys
Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 28.8.2017
Lapsen nimen ilmoittaminen Väestörekisterikeskukselle
Väestörekisterikeskuksen ei pidä nykyisten lomakkeidensa ja ohjeidensa tavoin markkinoida ja ohjailla perheitä vauvojen liittämistä uskontokuntiin. Koteihin lähetettävässä lomakkeessa tulee keskittyä vain tarvittavien tietojen eli nimien ja äidinkielen ilmoittamiseen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 9.8.2017
Koulujen alkaessa
Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 29.7.2017
Kehittämisehdotuksia Väestörekisterikeskukselle
Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 24.7.2017
Nuorisotyö edistämään myös uskonnottomien yhdenvertaisuutta
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta ja antaa suojaa myös ihmiselle, jolla on uskonnoton katsomus tai vakaumus. Uskonnottomien syrjinnän lopettamisessa yksi lähtökohta on uskonnottomuuden tekeminen näkyväksi. Niinpä kun nuorisopoliittisen ohjelman luonnoksessa todetaan, että "nuorilla on erilaisia poliittisia ja uskonnollisia katsomuksia", sen sijaan voisi puhua uskonnollisista ja uskonnottomista katsomuksista tai uskonnollisista ja muista katsomuksista.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry