Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Freethought in Finland

There are still two state churches in Finland: Evangelical Lutheran with population over 70% of finns and orthodox with about 1 % of finns. About 25% of population have no formal religious membership. In reality most finns are quite secular and few people attend church services.

Lue lisää...

Pohjoismainen humanistimanifesti

Norjan humanistien manifestia ollaan laajentamassa uudeksi yhteispohjoismaiseksi
manifestiksi. Luonnokseen ja sen käännökseen pyydetään kommentteja.

Lue lisää...

Video: Mitä sekulaari humanismi on?

Paneeli- ja keskustelutilaisuus: Mitä sekulaari humanismi on?
Tiistaina 2.2. klo 17.00 – 18.30 Kirjasto 10, Helsinki.
Keskustelemassa Eino Huotari, Maarit Fredlund, Irma Peiponen, Esa Ylikoski ja Robert Brotherus.
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon tapahtuman
järjestävät Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto

Lue lisää...

Yhtenäiskulttuurista kohti todellista moniarvoisuutta

Emme ole vielä tajunneet, että voisimme elää huomattavasti vähemmän jakavassa yhteiskunnassa, jos lainsäädäntö olisi mahdollisimman liberaalia. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikkien pitäisi elää lain salliman maksimin mukaan.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat: Ehtoollisviinin laiton verovapaus poistoon

Virhe on syntynyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jo syksyllä 1994, vastoin hallituksen esitystä (HE 237/1994). Hallitus ei nähnyt verovapautta tarpeelliseksi, mutta eduskunnan kirkollinen siipi sai etuoikeuden läpi.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat: Ei-uskonnollista vankilatyötä kehitettävä

Vapaa-ajattelijat haluavat kehittää vankien ja vankilasta vapautuvien sosiaalista, psyykkistä ja henkistä tukea ei-uskonnolliselta pohjalta.

Lue lisää...

Toiminta tavoitteidemme puolesta jatkuu

Vapaa-ajattelijain liitto lähetti viime syksynä puolueille hallitusohjelmapoliittisia uudistustavoitteita. Myös Suomen Humanistiliitto päätti yhtyä niihin ja tiedotti siitä puolueille. Ne ovat hyviä tavoitteita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia.

Lue lisää...
Lausunto / 26.9.2016
Lausunto kiinteistöverolaista
Evankelis-luterilaisen kirkon 114 miljoonan euron valtionrahoitus on tarkoitettu kolmeen tehtävään, joista yksi on juuri vanhojen kirkkojen ja muiden rakennusten ylläpito. Verovapauden kanssa tämä näyttäisi olevan kaksinkertaista tukea.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 20.9.2016
Lausunto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista
Kirkon ei tulisi saada tällaista 43 miljoonan euron perusteetonta lisähyötyä sote-uudistuksen sivuvaikutuksena verotukseen. Vapaa-ajattelijoiden mielestä koko kirkollisverojärjestelmä sinänsä on perusteeton hyöty.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 4.9.2016
Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista
Ehdotamme harkittavaksi tuleeko tältä osin vielä tarkentaa perusteita esimerkiksi näin: "Varhaiskasvatustoimintaan ei sisällytetä lapsille hartaustilaisuuksia tai muita selkeän uskonnollisia tilaisuuksia."
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 29.8.2016
Valtion tuki uskontokunnille vähenee
Opetusministeriö esitti valtionkirkkojen tukea nostettavaksi, mutta valtiovarainministeriö leikkasi korotuksen pois. Inflaatio huomioiden tuki vähenee noin prosentin.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Blogit / 18.8.2016
Teemat baari-iltoihin
Seuraavaksi lienee siis syytä kehittää kokoontumisia. Ensi keväälle on sovittava ajankohdat etukäteen, ja kullekin kerralle otettava jokin teema.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 7.7.2016
Tuomarinvala poistuu – Raamatut pois oikeudesta
Lähes 300 vuoden perinne loppuu: jatkossa tuomarit eivät enää vanno "Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta".
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Blogit / 12.6.2016
Uskonnon ja omantunnon vapaus – versio “ahdas”
Koska me uskonnottomat pidämme koulun kevätkirkkoa vaarallisena ja vaadimme sille vaihtoehtoista ohjelmaa, on meidän se itse kustannettava ja järjestettävä. Ei kai nyt sentään?
Kari Hännikäinen
Lue lisää...
Blogit / 11.6.2016
Kesä tuli
Vapaa-ajattelijat ovat kuitenkin yleisesti ottaen mukavia ihmisiä, ja mukavien ihmisten seurassa on mukavaa.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
VA-lehti / 8.6.2016
Vapaa Ajattelija 2/2016
Vapaa Ajattelijan 2/2016 teemana on kansainvälisyys, jossa rationalismia käsitellään kansainvälisten vierailujen sekä uussuomalaisten näkökulmasta.
kimmo
Lue lisää...
Blogit / 31.5.2016
Vaihto uskonnosta elämänkatsomustietoon ajankohtainen
Koulun lukuvuoden vaihdos on paras ajankohta ilmoittaa, että oppilas siirtyy uskonnonopetuksesta elämänkatsomustietoon. Peruskoulun elämänkatsomustieto (ET) on uskontokuntiin kuulumattomille ensisijainen katsomusaine. Oppilas sijoitetaan lain mukaan ET-ryhmään, mikäli vanhemmat eivät toisin ilmoita. Monin paikoin ET on silti koulun oppiaineena vajaakäytössä. Käytännössä monet lapset aloittavat opintiensä ET:n sijaan uskonnonopetuksessa vastoin vanhempien vakaata toivetta. Jos eka luokalle tulon infossa […]
Esa Ylikoski
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry