Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?

Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive – tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.

Lue lisää...

Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa

Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.

Lue lisää...

Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit

Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?

Lue lisää...

Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio

Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?

Lue lisää...

Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys

Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2017-2020

Vapaa-ajattelijain liiton sääntömääräisessä liittokokouksessa 10.-11.6.2017 Oulussa hyväksyttiin Tavoitteet ja strategia seuraavaksi liittokokouskaudeksi 2017-2020. Alla kokouksen yksimielisesti hyväksymä asiakirja.

Lue lisää...

Koulujen alkaessa

Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.

Lue lisää...

Kehittämisehdotuksia Väestörekisterikeskukselle

Näyttää todellakin siltä, että Väestörekisterikeskus edistää erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ortodoksisen kirkkokunnan jäsenhankintaa. Tämä rikkoo julkisen vallan toiminnalle asetettua neutraliteettiperiaatetta.

Lue lisää...

Kertomus liittokokouskaudelta 2014-2017

”Yhteiskunnan sekularisaatio eli maallistuminen on toimikaudella jatkanut etenemistään.” Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous 10.-11.6.2017 Oulussa käsitteli liittohallituksen kertomuksen toiminnasta kolmivuotiskaudella 2014-2017. Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilit käsiteltiin erikseen.                             

Liittohallitus 29.4.2017

Kertomus liittokokouskaudelta 2014-2017

Lue lisää...

Uskonnon ja katsomuksen vapaudesta maahanmuuttajatyössä

Näistä perus- ja ihmisoikeuksista Suomessa tulee kertoa suullisesti ja kirjallisesti niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille. Ja niiden pohjalta tulee kohdella maahanmuuttajia viranomaistoiminnassa ja koko yhteiskunnassa.

Lue lisää...
Blogit / 16.11.2017
Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?
Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive - tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 3.11.2017
Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa
Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 30.10.2017
Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 29.10.2017
Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio
Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 16.10.2017
Keskustalle: Alkion linjalla kirkko irti valtiosta
Haluamme muistuttaa Keskustan henkisen isän, Santeri Alkion, ajatuksista. Hänen aloitteestaan vuonna 1906 ensimmäiseen keskustalaiseen periaateohjelmaan kirjoitettiin selkeä linja: Valtio ja kirkko ovat toisistaan erotettavat.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
VA-lehti / 4.10.2017
Vapaa ajattelija 3/2017
Yhteiskunnan maallistumisesta sekulaariin valtioon.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Tiedotteet / 2.10.2017
Kirkon vauvajäsenhankinnan viranomaistuki saa kritiikkiä
Liiton mielestä kirkkoja ei tarvita nimen annon välikädeksi.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 29.9.2017
Lausunto lakivaliokunnalle nimilaista
Valtio suosii nyt kahta uskontoa, kun kaksi kirkkoa voivat samalla kun liittävät vauvoja jäsenikseen toimittaa väestötietoihin kastettujen vauvojen ja vihittyjen parien nimet. Valtio jopa maksaa tästä osana Evankelis-luterilaisen kirkon rahoitusta.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 25.9.2017
Varainsiirtoveron yhdenvertaiseen kohdentumiseen yhteisöille
Varainsiirtovero tulee jatkossa ulottaa koskemaan tasapuolisesti kaikkia yhteisöjä, myös uskonnollisia.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Tiedotteet / 28.8.2017
Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys
Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry