Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Ruokarukoiluttaminen pois päiväkodeista ja kouluista

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI onkin katsonut (27.3.2018), että koulussa ei tule lukea ääneen yhteisiä ruokarukouksia…
Toivottavasti tämä linjaus saatetaan nopeasti käytäntöön. Opetushallituksen tulee pikaisesti muuttaa ohjeitaan tältä osin.

Lue lisää...

Avoin kirje rehtoreille

Ohjeissa todetaan: ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.” .. Eiväthän ne kuulu aikuistenkaan työpäiviin ja siten suomalaiseen kulttuuriin.

Lue lisää...

Huomio lasten uskonnolliseen asemaan

Tätä taustaa vasten tuntuisi luonnolliselta, että monessa perheessä lasten ja aikuisten uskonnollinen asema harmonisoitaisiin. Toisin sanoen, jos aikuiset eivät enää kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan, miksi lasten pitäisi yhä kuulua?

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat kannattaa eutanasia-aloitetta

Toivomme että päätöksenteko tapahtuu sekulaarin harkinnan pohjalta. Julkisuudessa on asetettu hyvä saattohoito vaihtoehdoksi aloitteen tarkoittamalle eutanasialle. Mielestämme ne eivät ole ristiriidassa, vaan molemmat voidaan ja on tarpeen toteuttaa.

Lue lisää...

Aika kumota Jehovan todistajien erivapaus

Selkeyden vuoksi voitaisiin mainita, ettei puolustusvoimiin kuuluvan johtajan alaisuudessa toimimista katsota vakaumuksen vastaiseksi, jos kyseessä on siviililuonteinen ja äkillinen kriisi, jossa varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet toimivat samaan aikaan.

Lue lisää...

Nuorten filosofiatapahtumalle Väinö Voipio -palkinto

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n Väinö Voipio -tunnistuspalkinto luvutettiin Nuorten filosofiatapahtuman Nufitin 2018 järjestäjille 19.1.2018 Paasitornissa. Palkinnon luovuttivat liiton hallituksen jäsen Binar Mustafa ja pääsihteeri Esa Ylikoski

Lue lisää...

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä

Selkeimmän viestin koskemattomuuden puolesta valtio antaa kieltämällä silpomisen samalla tavalla sekä poika- että tyttövauvoilta. Eivät kulttuuriset syyt eivätkä uskonnolliset perustelut voi ylittää oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat esittävät: Uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi

Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa.
Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.

Lue lisää...

Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi

”Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”
Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.

Lue lisää...
Blogit / 6.6.2018
Ruokarukoiluttaminen pois päiväkodeista ja kouluista
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI onkin katsonut (27.3.2018), että koulussa ei tule lukea ääneen yhteisiä ruokarukouksia... Toivottavasti tämä linjaus saatetaan nopeasti käytäntöön. Opetushallituksen tulee pikaisesti muuttaa ohjeitaan tältä osin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 29.5.2018
Avoin kirje rehtoreille
Ohjeissa todetaan: ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.” .. Eiväthän ne kuulu aikuistenkaan työpäiviin ja siten suomalaiseen kulttuuriin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 25.5.2018
Lukumääräargumentti on kehäpäätelmä
Kun valittavana on sunnuntai-aamuna kirkko tai kävelyretki, yli 98 % lähtee kävelylle.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 14.5.2018
ET-opetus sallittava kaikille: lausunto sivistysvaliokunnalle
Lukiolainen voi valita muut valinnat ja sen, hakeeko lukioon lainkaan. Katsomusaineen vapaa valinta olisi johdonmukaista, lisäisi nuoren valinnanvapautta sekä vähentäisi turhaa sääntelyä.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Lausunto / 26.4.2018
Lausunto sivistysvaliokunnalle varhaiskasvatuslaista
Linjanveto uskonnollisesta sitouttamattomuudesta kuuluisi lain tasolle.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Blogit / 12.4.2018
Jaakko Heinimäen uskonnonvapaudessa vapaus on liikaa
Jaakko Heinimäki esittelee omaa tunkkaista versiotaan uskonnonvapaudesta.
Kari Hännikäinen
Lue lisää...
Tiedotteet / 12.4.2018
ET:n avaaminen ns. omantunnon asiaksi
Lukio-opiskelijan tulisi opinnoissaan saada valita katsomusaineekseen joko uskonnon tai ET:n niin kuin hän voi valita muutkin kurssit - ja vieläpä sen, opiskeleeko hän lukiossa vai ei.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
Blogit / 10.4.2018
Uskonnonvapaus ei vaadi koulujumalanpalveluksia
Tämä artikkeli julkaistiin alunperin Aamulehdessä Lukijat-palstalla 7.4. Sitä oli kuitenkin editoitu hiukan, joten tässä se on nyt alkuperäisenä. Tästä aiheesta on käyty vilkasta keskustelua niin Kantelupukki-palvelun Facebook-ryhmässä kuin muuallakin sosiaalisessa mediassa. Taustalla ovat Opetushallituksen uudistetut ohjeet, joiden mukaan kouluissa on tarjottava kaikille sopivia tilaisuuksia ja jos uskonnollista ohjelmaa päätetään järjestää, sille on tarjottava tunnustukseton vaihtoehto, […]
Riku Salminen
Lue lisää...
VA-lehti / 5.4.2018
Vapaa-ajattelija 1/2018
Vuoden ensimmäinen numero. Aiheina mm. kansainvälisyys, et & koulu.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Lausunto / 27.3.2018
Lausunto: Ministerinvalasta neutraali vakuutus
Ministerin juhlalliseen vakuutukseen siirtyminen olisi johdonmukainen jatko oikeuslaitoksen katsomusneutraaliin vakuutukseen siirtymiselle. Oikeuslaitoksen uudistuksen perustelut soveltuvat myös ministereihin.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry