Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi

”Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”
Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.

Lue lisää...

ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia

ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.

Lue lisää...

80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia

Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.

Lue lisää...

Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?

Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive – tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.

Lue lisää...

Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa

Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.

Lue lisää...

Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit

Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?

Lue lisää...

Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio

Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?

Lue lisää...

Vauvan nimen ilmoittamiseen uudistusesitys

Vapaa-ajattelijain mielestä Väestörekisterikeskuksen lomakkeessa ja ohjeissa vastasyntyneen lapsen nimen ja äidinkielen ilmoittamista varten tulee keskittyä vain noihin tarvittaviin tietoihin eikä uskontokuntien lapsijäsenyyden markkinointiin.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2017-2020

Vapaa-ajattelijain liiton sääntömääräisessä liittokokouksessa 10.-11.6.2017 Oulussa hyväksyttiin Tavoitteet ja strategia seuraavaksi liittokokouskaudeksi 2017-2020. Alla kokouksen yksimielisesti hyväksymä asiakirja.

Lue lisää...

Koulujen alkaessa

Peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuslakien mukaan tunnustuksellisen uskonnonharjoituksen järjestäminen ei kuulu näiden kasvatus- ja oppilaitosten tehtäviin.

Lue lisää...
Mitä teemme / 14.12.2017
Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi
"Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa." Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 30.11.2017
ET:n avaaminen tukisi lasten oikeuksia
ET:n avaaminen kaikille valittavissa olevaksi vahvistaisi tämän vielä paikoin vajaakäytössä olevan katsomusaineen opetustarjontaa ja siten edistäisi uskonnonvapautta sekä lasten pääsyä oikeuksiinsa kautta maan.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 20.11.2017
80-vuotias Vapaa-ajattelijain liitto painottaa lasten oikeuksia
Uskonnottomia syrjittiin vuosikymmenten varrella katsomuksensa vuoksi. Yhdistykset ja liitto antoivat keskinäistä tukea ja turvaa uskonnottomille. Ne järjestivät valistustilaisuuksia ja kulttuuriohjelmaa. Ne rohkaisivat pärjäämään syrjinnän keskelläkin.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 16.11.2017
Miten uusia opetusryhmiä elämänkatsomustietoon?
Hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua pitäisi päivittää myös toisen ja kolmannen luokan oppilaiden perheiden toive - tarkoituksena mahdollistaa uuden 1-2 tai 1-3 -luokkien elämänkatsomustiedon opetusryhmän käynnistäminen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 3.11.2017
Sekulaari maailma on vielä työvaiheessa
Tilastokeskuksen väestörakenteen mukaan vuoden 2016 lopussa 72 prosenttia kansasta kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 ortodoksisiin kirkkoihin. Uskonnottomia (väestörekisteri tai muu) oli 25,3 prosenttia. Ateisteiksi itsensä luokittelee noin 16 prosenttia väestöstä.
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 30.10.2017
Ripari on nuoren ykkösvalinta, mutta kuinka kauan? Vaihtoehtoehtona omaehtoiset Protu-leirit
Rippikoulu on vuodesta toiseen erittäin suosittu. Vuonna 2016 noin 85 % 15-vuotiaista kävi tämän konfirmaatioon johtavan, kirkon järjestämän koulun. Tapa pitää siis sitkeästi pintansa. Mutta miksi?
Riikka Möhkölä
Lue lisää...
Blogit / 29.10.2017
Kirkon julkisoikeudellinen asema – valtiokirkko – kirkkovaltio
Julkisen vallan tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti ”uskonnosta tai katsomuksesta” riippumatta. Jos leikitään, että valtiokirkkoa ei ole, eikö silloin ole sitäkin helpompaa, että kirkon julkisoikeudellinen erityisasema puretaan yhdenvertaisuus-periaatteen nojalla?
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 16.10.2017
Keskustalle: Alkion linjalla kirkko irti valtiosta
Haluamme muistuttaa Keskustan henkisen isän, Santeri Alkion, ajatuksista. Hänen aloitteestaan vuonna 1906 ensimmäiseen keskustalaiseen periaateohjelmaan kirjoitettiin selkeä linja: Valtio ja kirkko ovat toisistaan erotettavat.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
VA-lehti / 4.10.2017
Vapaa ajattelija 3/2017
Yhteiskunnan maallistumisesta sekulaariin valtioon.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Tiedotteet / 2.10.2017
Kirkon vauvajäsenhankinnan viranomaistuki saa kritiikkiä
Liiton mielestä kirkkoja ei tarvita nimen annon välikädeksi.
Jori Mäntysalo
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry