Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijain tavoitteet ja strategia 2020 – 2023

Liittokokous hyväksyi ohjelman, joka kertoo mitä Vapaa-ajattelijain liitto lähivuosina tavoittelee ja millaisia toimintatapoja käytetään. Kolmessa ensimmäisessä luvussa kerrotaan liiton tarkoitus, tavoitekuva ja arvot.

Lue lisää...

Myös jumalanpalveluksia voitava rajoittaa koronaviruksen estämiseksi

Viranomaisilla on oltava mahdollisuus säännellä ja ääritapauksessa kieltää tapahtumat kirkossa ja synagogassa samalla tavoin kuin teatterissa ja työväentalolla.

Lue lisää...

Hautauskappelit halutaan myös ei-kirkollisiin hautauksiin

75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kirkon hautausmaiden kappeleita tulisi voida käyttää myös ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. 18 prosenttia katsoo, että niitä tulee käyttää vain kirkollisiin hautajais-tilaisuuksiin. 7 prosenttia ei osannut sanoa.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijat: hautaustoimi kirkollisasioista sosiaali- ja terveystoimeen

Vainajan omaisten ja muiden läheisten tunteiden kunnioittaminen sekä sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttävät hautaustoimen siirtämistä kirkollisasioista sosiaali- ja terveystoimeen.

Lue lisää...

Peräti 4/5 avaisi elämänkatsomustiedon kaikille valittavissa olevaksi

Jo 79 prosenttia suomalaisista – 86 prosenttia nuorista – kannattaa sitä, että myös kirkkoon kuuluvat voisivat opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta. Kannatus on noussut vuonna 2017 tehdyn kyselyn tuloksesta 3 prosenttiyksikköä.

Lue lisää...

Vapaa-ajattelijain liiton toiminnasta 2017-2020

Liitto antoi kolmivuotisella toimikaudella 2017–2020 yli 30 erilaista kannanottoa ja lausuntoa. Lausuntojen kohteena olivat useat eri ministeriöt, valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus sekä eduskunnan valiokunnat ja puhemiesneuvoston juhlamenotoimikunta. Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti.

Lue lisää...

Sitouttamattomuuteen ja yksityisyyden suojaan

Kouluissa ja päiväkodeissa tulee siirtyä uskonnolliseen ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen sekä arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suojaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksen mukaisesti.

Lue lisää...

Pandemian hengellistäminen

Luonnonkatastrofit ja pandemiat on aina hengellistetty. Yhteisöjä koetelleita katastrofeja poppamiehet ja saarnaajat ovat alituiseen julistaneet rangaistuksiksi.

Lue lisää...

Uskonnottomien pulmia saatto- ja hoivakodeissa

Tänään noin 25 % vanhuspotilaista ja vainajista (Turussa) ei kuulu kirkkoon. Huomattava osa kirkkoon kuuluneistakaan eivät ole uskonnollisia.

Lue lisää...

Terve, ja kiitos kaloista

Väistyvä puheenjohtaja pohtii tulevia ja menneitä

Lue lisää...
Blogit / 28.9.2020
Vapaa-ajattelijain tavoitteet ja strategia 2020 – 2023
Liittokokous hyväksyi ohjelman, joka kertoo mitä Vapaa-ajattelijain liitto lähivuosina tavoittelee ja millaisia toimintatapoja käytetään. Kolmessa ensimmäisessä luvussa kerrotaan liiton tarkoitus, tavoitekuva ja arvot.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Blogit / 21.9.2020
Myös jumalanpalveluksia voitava rajoittaa koronaviruksen estämiseksi
Viranomaisilla on oltava mahdollisuus säännellä ja ääritapauksessa kieltää tapahtumat kirkossa ja synagogassa samalla tavoin kuin teatterissa ja työväentalolla.
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Lue lisää...
Blogit / 26.8.2020
Hautauskappelit halutaan myös ei-kirkollisiin hautauksiin
75 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kirkon hautausmaiden kappeleita tulisi voida käyttää myös ei-kirkollisiin hautajaistilaisuuksiin. 18 prosenttia katsoo, että niitä tulee käyttää vain kirkollisiin hautajais-tilaisuuksiin. 7 prosenttia ei osannut sanoa.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 24.8.2020
Vapaa-ajattelijat: hautaustoimi kirkollisasioista sosiaali- ja terveystoimeen
Vainajan omaisten ja muiden läheisten tunteiden kunnioittaminen sekä sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttävät hautaustoimen siirtämistä kirkollisasioista sosiaali- ja terveystoimeen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 22.8.2020
Vapaa-ajattelijain tavoitteet ja strategia 2020 – 2023
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien edunvalvonta-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö, joka perustaa toimintansa tiedepohjaiseen ja rationaaliseen ajatteluun sekä humanistisiin arvoihin. Toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 21.8.2020
Peräti 4/5 avaisi elämänkatsomustiedon kaikille valittavissa olevaksi
Jo 79 prosenttia suomalaisista - 86 prosenttia nuorista - kannattaa sitä, että myös kirkkoon kuuluvat voisivat opiskella elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta. Kannatus on noussut vuonna 2017 tehdyn kyselyn tuloksesta 3 prosenttiyksikköä.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Mitä teemme / 19.8.2020
Vapaa-ajattelijain liiton toiminnasta 2017-2020
Liitto antoi kolmivuotisella toimikaudella 2017–2020 yli 30 erilaista kannanottoa ja lausuntoa. Lausuntojen kohteena olivat useat eri ministeriöt, valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus sekä eduskunnan valiokunnat ja puhemiesneuvoston juhlamenotoimikunta. Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Blogit / 7.8.2020
Sitouttamattomuuteen ja yksityisyyden suojaan
Kouluissa ja päiväkodeissa tulee siirtyä uskonnolliseen ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen sekä arkaluontoisen tiedon yksityisyyden suojaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksen mukaisesti.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 14.7.2020
Ministerien ja virkamiesten juhlalliseen vakuutukseen siirtymisestä
Valtaosa oikeusoppineista sekä oikeuskanslerinvirasto pitivät hallituksen esityksen sijaan parempana siirtymistä kaikilta vaadittavaan ministerivakuutukseen; perusteluna vastaavuus tasavallan presidentin ja tuomarien velvoittautumisen kanssa.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
Lausunto / 30.6.2020
Uskonnottomien oikeudet mukaan valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon
Lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja, elämänkatsomustiedon avaaminen, hautaustoimen siirtäminen kirkollisasioista sosiaali- ja terveystoimeen sekä kirkon ja valtion eron valmistelun aloittaminen painottuvat Vapaa-ajattelijain liiton lausunnossa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelun evästämiseen.
Esa Ylikoski
Lue lisää...
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry