Uskonnoton hautaustoimi​

Kirkon monopoliasema hautausmaiden, kappeleiden ja krematorioiden suhteen vaikuttaa edelleen voimakkaasti suomalaiseen hautauskulttuuriin. Vapaa-ajattelijain liitto ja sen jäsenyhdistykset  pyrkivät uskontokuntiin sitoutumattomien hautaustilojen ja hautausmaiden yleistymiseen sekä edistävät uskonnottoman hautauskulttuurin tuntemusta ja leviämistä.

Uskonnottomien hautajaisten järjestäminen

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Esimerkiksi uskonnoton vainaja tulee haudata uskonnottomasti. Paikalliset vapaa-ajattelijayhdistykset neuvovat uskonnottomien hautajaisten suunnittelussa sekä puhujan hankinnassa.

Siviilihautajaiset.fi -sivustolta löytyy tietoa uskonnottomista hautajaisista ja sivuston kautta saat tulostettua hautausohjekortin ja kaavakkeen, joilla voi kertoa omaisille miten haluaa omat hautajaisensa järjestettävän. Webbsidan är även på svenska.

Pro-Seremoniat -palvelukeskus neuvoo hautajaisten järjestämisessä puhelimitse ja 

sähköpostitse. Lisäksi palvelukeskukselta voi tilata maksusta puhujan ja muusikon hautajaisiin.

Hautajaisten suunnittelussa voi hyödyntää myös Pro-Seremoniain toimitusjohtajan Anneli Aurejärvi-Karjalaisen kirjoittamaa kirjaa Perheen omat juhlat – siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. Kirjan voi hankkia mm. Vapaa-ajattelijain liitolta tai lainata kirjastosta.

Uskonnottomien hautajaisten järjestäminen

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Esimerkiksi uskonnoton vainaja tulee haudata uskonnottomasti. Paikalliset vapaa-ajattelijayhdistykset neuvovat uskonnottomien hautajaisten suunnittelussa sekä puhujan hankinnassa.

Siviilihautajaiset.fi -sivustolta löytyy tietoa uskonnottomista hautajaisista ja sivuston kautta saat tulostettua hautausohjekortin ja kaavakkeen, joilla voi kertoa omaisille miten haluaa omat hautajaisensa järjestettävän. Webbsidan är även på svenska.

Pro-Seremoniat -palvelukeskus neuvoo hautajaisten järjestämisessä puhelimitse ja 

sähköpostitse. Lisäksi palvelukeskukselta voi tilata maksusta puhujan ja muusikon hautajaisiin.

Hautajaisten suunnittelussa voi hyödyntää myös Pro-Seremoniain toimitusjohtajan Anneli Aurejärvi-Karjalaisen kirjoittamaa kirjaa Perheen omat juhlat – siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. Kirjan voi hankkia mm. Vapaa-ajattelijain liitolta tai lainata kirjastosta.

Uskontokuntiin sitoutumattomia hautausmaita

Uskontokuntiin sitoutumattomia, pääosin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä hautausmaita on eri puolilla Suomea. Hautausmailla on pääsääntöisesti käytössä arkku- ja uurnahautaukset sekä tuhkansirottelu kenelle tahansa uskonnottomalle tai johonkin uskontokuntaan kuuluvalle vainajalle asuinpaikkakuntaan katsomatta. Palvelunsa hautausmaat hinnoittelevat itsenäisesti.

Forssa

Forssan Rauhanmaa on kaikille avoin ja se sijaitsee männikkökankaalla Kaikulan kaupunginosassa Vapaa-ajattelijainpolun päässä. Vainajan tuhka voidaan joko sirotella Muistolehtoon tai haudata uurnahautapaikkaan. Myös arkkuhautaus on mahdollinen. Arkkuhautauksia varten Rauhanmaalla on käytössä kylmiö.

Lisätietoja:  vapaa-ajattelijat.fi/forssa
forssa@vapaa-ajattelijat.fi

Jyväskylä

Jyväskylässä vapaa-ajattelijoiden hautausmaa Leporinne sijaitsee Seppälänkankaalla osoitteessa Kuormaajantie 16. Siellä on uurnahautapaikkoja ja tuhkansirottelualue.

Leporinne on tarkoitettu ensisijaisesti uskonnottomille vainajille, mutta sinne voidaan haudata myös uskontokuntiin kuuluvia, jos se oli vainajan eläessään ilmaisema tahto.

Muistokilpialustaan voi kiinnittää myös muualle haudatun vainajan muistokilven.

Lisätietoja: vapaa-ajattelijat.fi/ks

ks@vapaa-ajattelijat.fi

Kajaani

Kainuussa uskonnottomien hautausmaa Tuonenviita ja sen osana uurna- ja tuhkansirottelualue Tuonenlehto sijaitsevat Kajaanin Paltaniemessä Siltalantien varrella. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä ja hautapaikan saa kuka tahansa. Muistokilpialustaan voi kiinnittää myös muualle haudattujen muistokilven.

 

Lisätietoja: facebook

kainuu@vapaa-ajattelijat.fi

Karkkila

Karkkilan Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa Lepola sijaitsee Toivikkeen kaupunginosassa Kappelitien lopussa. Hautausmaalla on seremoniarakennus Vilpola, jossa on myös kylmätilat vainajille.

 

Hautausmaa on tarkoitettu ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille vainajille, mutta hautausmaalle voidaan haudata myös kaikkiin uskontokuntiin kuuluvia vainajia.

Hautausmaata ylläpitävä yhdistys ei ole liittomme jäsen.

Lisätietoja: karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi
info@karkkilan-vapaa-ajattelijat.fi

Kemi

Kemin vapaa-ajattelijoiden Ristikankaan hautausmaa sijaitsee osoitteessa Perta-aapantie 82. Hautausmaalla on seremoniatila Saattola ja kylmiö. Käytössä on arkku-, uurna- ja sirotteluhautaustavat.

Hautausmaalle haudataan vain Kemin vapaa-ajattelijoiden jäseniä ja heidän puolisoitaan.

Lisätietoja: keminvapaa-ajattelijat
facebook
kemi@vapaa-ajattelijat.fi

Kolari

Kolarin Vaattojärvellä Peukalontien varrella sijaitseva Kotivaaran hautausmaa on Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijoiden ylläpitämä. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä. Hautausmaalle voidaan haudata kuka tahansa, mutta pääpaino on kirkosta eronneilla ja heidän omaisillaan.

Varastorakennuksen kellarissa on väliaikainen viileä säilytyspaikka vainajalle.

 Lisätietoja: vapaa-ajattelijat.fi/luoteis-lappi

luoteis-lappi@vapaa-ajattelijat.fi

Kotka

Vanhin vapaa-ajattelijoiden ylläpitämä hautausmaa on Kotkassa osoitteessa Parikantie 82. Hautausmaa on nimeltää Lepopelto ja se perustettiin jo vuonna 1930. Käytössä on iso arkkuhautausalue, uurnahaudat ja sirottelualue. Hautausmaalla on lisäksi muistokylttipaasi, johon voi laittaa myös muualle sirotellun tuhkan muistokyltin.

Lisätietoja: vapaa-ajattelijat.fi/kotka
kotka@vapaa-ajattelijat.fi

Kouvola

Kouvolan Kuusankoskella Voijärventien varrella sijaitsee uskonnottomien hautausmaa Lepola. Mäntykankaisella alueella on tilaa uurna- ja tuhkansirotteluhautauksiin. Hautausmaata ylläpitää Kouvolan vapaa-ajattelijat ry.

Lisätietoja: vapaa-ajattelijat.fi/kouvola
kouvola@vapaa-ajattelijat.fi

Raahe

Einoinmäen hautausmaa Raahen Piehingissä on siviilirekisteriin kuuluneiden aktiivien perustama jo 1920-luvulla. Hautausmaalle haudataan niin uskonnottomia kuin uskontokuntiin kuuluviakin.

Hautausmaata ylläpitää Piehingin hautausmaayhdistys ry, joka ei ole liittomme jäsen.

Lisätietoja : piehinki.net

Einoinmäen hautausmaa kartalla

Siikainen

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n metsähautausmaa Lepomäki sijaitsee Siikaisten Samminmajan kylässä osoitteessa Siikaistentie 1860. Alue säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena. Kaikki hautausmuodot ovat käytössä. Hautausmaa on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat maailmankatsomuksensa tai viimeisen tahtonsa mukaisesti hautasijakseen uskonnottoman maaperän.

Lisätietoja: vapaa-ajattelijat.fi/satakunta
satakunta@vapaa-ajattelijat.fi

(Kaikki edellä esitetyt kuvat ovat yhdistysten nettisivuilta.)