Ansiomerkkiohjesääntö

Vapaa-ajattelijain liiton ansiomerkkejä ovat

1) kultainen ansiomerkki, joka on kullattua hopeaa
2) hopeinen ansiomerkki, joka on hopeaa
3) elämänkaaritunnustus

Ansiomerkkien myöntämisperusteet

Liiton kultainen ansiomerkki voidaan myöntää sille, joka vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan
on ansiokkaasti ollut mukana järjestön toiminnassa. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan tuloksekas
toiminta vapaa-ajattelija yhdistyksessä tai Vapaa-ajattelijain liitossa puheenjohtajana, sihteerinä,
muuna sellaisena luottamushenkilönä tai aktiivisena toimijana.

Liiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää samoin perustein kuin kultainen ansiomerkki kuitenkin
jo kymmenen vuoden aktiivisen toiminnan ansiosta.

Elämänkaaritunnustus voidaan myöntää sille, joka on ollut vähintään 40 vuotta ansiokkaasti mukana järjestön toiminnassa tai sille, joka on tehnyt erittäin ansiokkaan teon vapaa-ajattelun hyväksi.

Jokaiselle ansiomerkin saajalle annetaan merkin lisäksi liittohallituksen puolesta päivätty ansiomerkkikirja. Elämänkaaritunnustus on raameissa oleva kunniakirja. Kunniakirjan teksti tehdään yksilöllisesti saajan mukaan.

Esitys ansiomerkistä ja merkin myöntäminen

Esitys ansiomerkin myöntämisestä tekee vapaa-ajattelijayhdistys tai liittohallitus.

Ansiomerkit myöntää liittohallitus.

Jos liittohallitus on päättänyt myöntää ansiomerkin, esityksen tekijän velvollisuutena on merkin lunastaminen. Näin mikäli merkistä on päätetty että otetaan maksu. Toistaiseksi merkeistä ei oteta maksua.

Ansiomerkin luovuttaminen

Ansiomerkki luovutetaan liittokokouksessa, vapaa-ajattelijayhdistyksen vuosijuhlassa, ansiomerkin
saajan merkkipäivänä tai muussa sopivassa tilaisuudessa.

Liitto ylläpitää rekisteriä ansiomerkkien saajista.

* * *

Tämä ansiomerkkiohjesääntö on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.11.2016 (§ 10).