Ajankohtaista

Aina ajankohtaista: Älä suotta vihdo syntien saunassa. Se on turhaa. Ryhdy vapaasti ajattelijaksi! Ajattele mitä ajattelet, mutta uskonnon ja kirkon dogmien mukaan älä. Vapaa-ajattelijoiden jäsenenä voit vaikuttaa siihen, että valtio irrottautuu kirkosta lopullisesti ja kirkko jää asianharrastajien asiaksi. Liity!


Uusin SataVAPARI -lehti on julkaistu ja jaettu. Tässä kaikille avoin nettiversio.


Ilmoittautuminen Prometheus-leireille avautuu 1.11.2021. Prometheus-leirin tuki
järjestää kesällä 2022 yhteensä 55 aikuistumisleiriä eri puolilla Suomea.

Prometheus-leirin tuki ry, tiedote 4.10.2021


Prometheus-leirin tuki ry:n uutena pääsihteerinä aloitti Anu Taivainen

Prometheus-leirin tuki ry:n uutena pääsihteerinä on 1.10.2021 aloittanut Anu Taivainen. Vastuualueena on yhdistyksen toimiston
työn johtaminen sekä luottamusjohdon ja vapaaehtoisista koostuvientoimielimien tukeminen.

Taivainen on kokenut ja monipuolisesti osaava kulttuurituottaja. Taustaa on lukuisissa nuorten omaehtoista tekemistä, ympäristöä ja taidetta yhteen tuovissa projekteissa. Näihin lukeutuvat koululaisia ja ikäihmisiä teatterin ja luonnonsuojelun merkeissä yhdistänyt kulttuurikasvatusohjelma Salossa sekä taidetyöpajoja tarjonneet Lasten Aurinkojuhlat Kemiönsaaressa.

Protuleirit olivat Taivaiselle entuudestaan tuttuja omien lasten leirikokemusten kautta, ja hän kuvailee, miten leireiltä saapuneet
elämäniloa loistavat lapset olivat vanhemmalle aina ilo kohdata. Protuleirien moninaisuutta kunnioittavat arvot sekä nuorista itsestään kumpuava toiminta olivatkin Taivaiselle keskeisen tärkeitä pääsihteerin tehtävään hakeutuessa.

***Prometheus-leirit eli protuleirit ovat aikuistumisleirejä, joille kaikki ovat tervetulleita hankkimaan valmiuksia elämään, kehittämään maailmankatsomustaan ja ajattelemaan itsenäisesti. Protuleirin idea perustuu ihmisten kykyyn päättää omasta elämästään ja kantaa vastuuta maailmasta: nuorille ei tarjota valmiita vastauksia, vaan asioita pohditaan yhdessä. Leiriläiset ovat useimmiten 8.–9.-luokkalaisia, mutta leirejä on myös 17–20-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kaikki Protun toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toimintaa järjestävät pääosin nuoret vapaaehtoiset Prometheus-leirin tuki ry:ssä.

*Lisätietoja:
Anu Taivainen, pääsihteeri
Prometheus-leirin tuki ry
040 652 9112
paasihteeri@protu.fi

Menkää ja allekirjoittakaa kansalaisaloite ET:n avaamisesta kaikille!

Elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille halukkaille etenee eduskunnan käsittelyyn vain, jos puolen vuoden aikana 50 000 ihmistä kannattaa sitä.

Nykyisin katsomusaineen valinta on, kuten tiedämme, sidottu oppilaan uskonnolliseen asemaan, mutta epäsymmetrisesti niin, että jokainen voi valita uskonnon eli pääasiassa evankelis-luterilaisen opetuksen, mutta kirkon jäsen ei voi valita muuta katsomusainetta kuten elämänkatsomustietoa. Tässä aloitteessa on mainittu vain ET-opetuksen avaaminen. Mutta jos esim. ortodoksiseen kirkkoon kuuluva haluaa opiskella katolista uskontoa, ei tämänkään kieltämiseen pitäisi olla mitään syytä.

Lukiossa tilanne on merkillinen sikäli, että 16-vuotias voi valita itse muut valinnaisaineensa ja senkin hakeeko lainkaan lukioon, mutta ei voi valita katsomusainettaan, jos kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja huoltajat eivät anna lupaa erota siitä.

Aloitteessa on siis kysymys oppilaiden yhdenvertaisuudesta. Perusteluissa viitataan myös mm. Lukiolaisten liiton ja lapsiasiainvaltuutetun kannanottoihin sekä kyselyyn, jonka mukaan noin 80 % suomalaisista kannattaa tätä muutosta.

Tässä kansalaisaloitteessa aloittajat ovat Vapaa-ajattelijain liiton toimijoita, mutta yksityishenkilöinä. Kansalaisaloitteissa muodollinen aloittaja on silti aina yksityishenkilö tai useampi.

Ja täällä se on:

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860


Koulujen päättäjäispäivänä valmistuneille elämänkatsomustiedon opiskelijoille Vapaa-ajattelijoilla on tapana antaa stipendejä. Viime keväänä ainakin kymmenen vapaa-ajattelijayhdistys näitä jakoi. Osa näistä menee peruskoulusta ja osa lukiosta valmistuneille.
 
Satakunnan vapaa-ajattelijat jakoivat tänä vuonna kahdelle Porin yläasteen koulun päättäneelle oppilaalle – hyvästä ET:n opiskelusta hyvin opettajien antamin perusteluin.
 
————————————————————————————————————————————————————–

Vapaa-ajattelijoiden vaalikone

https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/kunta21/

Ennakkoäänestys alkoi.

Kaikkiaan uskonnonvapaus.fi:n ja Vapaa-ajattelijoiden vaalikone kerästi 1756 ehdokkaan vastaukset. Määrä ei ole suuri, ja se jakautuu hyvin epätasaisesti: Perussuomalaisia vastasi 489, Keskustan ehdokkaita 88. Suurista puolueista enitenkin vastanneen ehdokkaista saimme siis alle 10 % vastaukset.

Pikaisesti katsottuna jakaumat ja tilastoanalyysit eivät paljasta mitään yllättävää. Esimerkiksi Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat koneessa hyvin samanlaisia, ja kauimpana niistä on Kristillisdemokraatit. Kokoomus on maallisempi kuin Keskusta.

Yllättävää oli laaja tuki kunnalliselle saattotilalle, ”maalliselle kappelille”, joko aina tai ainakin ellei paikallinen seurakunta vuokraa tilojaan.

Nyt voi jo miettiä halutaanko tämä toistaa neljän vuoden kuluttua, ja jos, miten se tehdään paremmin. Tekijällä, Jori Mäntysalolla, on jo suunnitelmissa tietojärjestelmä joka paremmin tukisi ehdokkaiden muistuttamista. Nyt suhteellisesti eniten vastaajia tuli Lopen kunnasta – yksittäisen aktiivisen henkilön ansiota.

————————————————————————————————————————————————————–

Kirjoituskutsu: Minun vapaa-ajatteluni
 
Jäsenistömme on täynnä ihmisten erilaisia kokemuksia uskonnottomuudesta ja käytännön toiminnasta vapaa-ajattelijoissa.
Vapaa Ajattelija -lehti ryhtyy keräämään näitä kokemuksia, tarinoita ja pohdintoja kirjoitusten muodossa jäsentemme matkoista, kasvutaipaleista Vapaa-ajattelijain jäseneksi sekä ajatuksia nykyhetkestä ja sihtauksia tulevaisuuteen.
 
Voit kirjoittaa omasta elämästä vapaa-ajattelijana. Tyylilaji – ja sana – on julkaisun nimen mukaisesti vapaa. Muotona juttu, essee, artikkeli tai runo, sarjakuva, valokuva pienellä tarinalla. Olit sitten sitten pitkäaikainen ns. rivijäsen tai aktiivi, tai vasta jäseneksi liittynyt tai ehkä juuri toimintaan mukaan tullut – rohkeasti kirjoittamaan.
 
Tekstiä laatiessasi voit miettiä ja käyttää apunasi mm. seuraavia kysymyksiä valintasi ja painotuksiesi mukaan:
Koska huomasit olevasi uskonnoton?
Milloin kuulit ensimmäistä kertaa Vapaa-ajattelijain liitosta?
Mikä sai sinut tekemään lopullisen päätöksen yhdistykseen liittymisestä?
Millaisia vaiheita olet kokenut omalla yhdistystaipaleellasi?
Mikä omassa kotiyhdistyksessäsi on parasta? Entä missä on kehittämisen varaa?
Mitkä ovat tällä hetkellä päivän polttavimpia aiheita mihin vapaa-ajattelijoiden täytyisi reagoida uskonnottomien oikeuksien edistämiseksi?
Miten näet vapaa-ajattelun, maallistumisen, sekularismin tulevaisuuden Suomessa ja maailmassa
 
Kirjoitukset julkaistaan Vapaa-ajattelija-lehdessä sitä mukaa kun niitä kertyy julkaistavaksi.
 
Lähetä teksti osoitteeseen toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi Toimitus pidättää oikeuden muokata ja/tai lyhentää tekstejä.
Jos kaipaat tekstin suhteen apua tai neuvoja, voit myös ottaa yhteyttä toimitukseen. Myös SataVapari -lehden toimittaja Yki Räikkälä voi avustaa. yki@sekk.fi, 0400 796926
 
Esa Ylikoski                                          Eero Suorsa
päätoimittaja                                        toimitussihteeri
esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi      suorsae@gmail.com
Vapaa Ajattelija -lehden numero 1/21 luettavissa täällä. Seuaava numero ilmestyy nyt kesäkuussa.

JÄSENMAKSU

Satakunnan vapaa-ajattelijoiden jäsenmaksu on entinen eli 25 €. Maksu sisältää Vapaa-ajattelija-lehden (ellei jäsen ole kieltänyt lehden lähettämistä) ja yhdistyksen oman lehdykän Satavaparin toimituksen. Jäsenmaksu siis seuraavin tiedoin:

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry
FI82 4450 0010 1857 72
25 e


Elämänkatsomustiedon eli ET:n opetukseen ovat oikeutettuja vain kirkkoon kuulumattomat lapset. Heille saatetaan koulun infotilaisuudessa tyrkyttää myös uskonnonopetuksen valitsemista ET:n sijaan.

Vapaa-ajattelijat edistävät elämänkatsomustiedon vahvistumista ja oppilasmäärän lisääntymistä. ET-oppilaiden määrä voi lisääntyä jo ensimmäiseltä luokalta alkaen näin:

1)    Yhä useammat ET-opetukseen oikeutetut oppilaat pääsevät ET-opetukseen. Heitä ei siis suostuta ilmoittamaan uskonnonopetukseen ET-opetuksen sijaan.

2)    Vauvakasteessa kirkkoon liitettyjen lasten ”uskonnollinen asema” korjataan vastaamaan vanhempien ei-uskonnollista katsomusta eli lapsi erotetaan kirkosta ja sen jälkeen oppilas ilmoitetaan koulun ET-opetukseen.

ET-oppilaiden määrä voi lisääntyä myös niin, että syystä tai toisesta koulun uskonnonopetuksessa aloittaneiden oppilaiden katsomusaineeksi korjataan elämänkatsomustieto. Aineen vaihto voi tapahtua myös kevätlukukauden alkuviikkoina tai vaihtoehtoisesti lukuvuoden vaihteessa kesän yli.

Vaihto uskonnosta ET-opetukseen voidaan nähdä myös protestina sille, että ET on yhä kielletty opppiaine valtiokirkkoihin liitetyille lapsille.

Tässä hyvä esittelyvideo elämänkatsomustiedosta:
https://www.youtube.com/watch?v=aX9KRQXLY74
Sitä kannattaa jakaa virikkeeksi sekä uusien että vanhempienkin peruskoululaisten vanhemmille.

Myös Opetushallituksen eli OPH:n sivuilla on esitelty elämänkatsomustietoa:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/elamankatsomustieto-perusopetuksessa

ja
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/elamankatsomustiedon-opetus-kaytannossa

(Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijoiden liitto)


Esa Ylikosken yleisönosaston kirjoitus 3.1. lehdessä
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000007712103.html?fbclid=IwAR3c6zROaW9tIE5RfBtV6g3C5jKusrb1TKB-BYcsZn6nCcIzLPLvmcINx04

 


 Syyskokous 2020

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2020 Nakkilan työväentalolla. Käsiteltiin sääntöjen 9. § syyskokouksen päätettäväksi osoittamat asiat ja asetettiin Lepomäen hoitokunta tehtäväänsä.

Vuoden  2021 hallitukseen valittiin Tauno Perkiö, Erik Sallinen, Tanja Laine, Jussi Tulonen ja Pasi Hiltunen sekä varjäseniksi Erkki Yli-Jokipii ja Yki Räikkälä. Lepomäen hautausmaatoimikuntaan 2021 valittiin Jukka Kim, Tauno Perkiö ja Pasi Hiltunen.

Kesän aikana on tarkoitus järjestää Lepomäki-talkoot. Kesällä koronatilanteen salliessa järjestetään myös jumalattomat kesäpäivät teemanaan ET-opetus.

Lisätietoja puh. 046 811 9074/Jukka Kim
jukka.kim(at)gmail.com


6. Jumalattomat kesäpäivät 2020 peruutettiin COVID-19 tilanteesta johtuen.

Jumalattomat kesäpäivät, ne kuudennet, ovat ajankohtaiset 2021 heinäkuussa. Siitä tietoa lähempänä ajankohtaa ja varsinkin mikäli korona viimein talttuu.

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry, hallitus
Lisätietoja jukka.kim(at)gmail.com