Eutanasia

Eutanasialla tarkoitetaan hyvää kuolemaa, jossa ihmisen elämä lopetetaan hänen omasta pyynnöstään sietämättömien tuskien lopettamiseksi. Asia tuli ajankohtaiseksi, kun entiset aktiivipoliitikot Esko Seppänen ja Iiro Viinanen tekivät eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen. Mielipidetiedusteluissa eutanasian kannatukseksi on saatu 70% – 85% vastaajista. Sairaanhoitajien keskuudessa eräs mittaus antoi kannatuslukemaksi 75%, ja lääkärien keskuudessa noin puolet. Noin 20% lääkäreistä ilmoitti voivansa myös itse toimeenpanna eutanasian.