ET-stipendit

Satakunnan vapaa-ajattelijat myöntävät vuosittain kaksi 50 € suuruista stipendiä ET-opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Satakunnan vapaa-ajattelijat kannustavat omalla pienellä panostuksellaan nuoria jatko-opinnoissaan määrätietoisuuteen kehittäessään omaa maailmankatsomustaan sekä yhdenvertaisen ja sekulaarin yhteiskunnan rakentamisessa.