ET-stipendit

Satakunnan vapaa-ajattelijat myöntävät vuosittain kaksi 50 € suuruista stipendiä ET-opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Satakunnan vapaa-ajattelijat kannustavat omalla pienellä panostuksellaan nuoria jatko-opinnoissaan määrätietoisuuteen kehittäessään omaa maailmankatsomustaan sekä yhdenvertaisen ja sekulaarin yhteiskunnan rakentamisessa.

Stipendin saivat lukuvuoden päättyessä 30.5.2020:

  • Rauman Lyseon lukion ylioppilas
  • Porin Lyseon koulun 9. lk opiskelija

Näiden ET-aineopettajien puoltolauseet kertoivat kehittyneistä, ihmisarvoa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa hakevista henkilöistä.

Lisätietoja stipendiasioissa: jukka.kim(at)gmail.com