EKA SIVU

Satakunnan vapaa-ajattelijat ry on Vapaa-ajattelijain liiton alueellinen jäsenyhdistys. Yhdistys toimii Satakunnassa edustaen kirkkoihin kuulumattomia ja uskonnottomia henkilöitä.

Yhdistys tukee Vapaa-ajattelijoiden liiton strategiaa sekä päätavoitteita, kuten valtion ja kirkon erottaminen toisistaan ja kaikkien katsomusten saattaminen yhdenvertaiseen asemaan ja koulujen uskonnonopetuksen lakkauttaminen sekå sen korvaaminen kaikille yhteisellä ja neutraalilla katsomusaineella.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenillä on erilaisia näkemyksiä, mutta pääasiassa yhteistä on maailmankatsomuksen naturalistisuus, humanistisuus, rationaalisuus, tiedepohjaisuus ja joustavuus: tiedon lisääntyessä maailmankatsomustaan voi laajentaa ja mielipidettään muuttaa.

Satakunnan vapaa-ajattelijat myöntävät vuosittain stipendit ET:n opiskelussa kunnostautuneille yläluokkalaisille sekä lukiolaisille. Yhdistys julkaisee syksyisin oman lehden nimeltään SataVAPARI. Kirjoitamme tuolloin tällöin paikallislehtiin mielipidekirjoituksia uskonnottomuutta koskevista aihealueista.

”Ihminen ei tarvitse jumalia ja kirjoitettuja dogmeja ollakseen moraalinen ja eettinen. Hyvän ja pahan käsite eivät ole absoluuttisia vaan suhteessa ihmiseen. Vapaa-ajattelija ei allekirjoita moraalikäsitystä, jossa jokin teko itsessään on hyvä tai paha, seurauksista riippumatta. Ihminen on arvokas riippumatta maailmankatsomuksesta, sukupuolesta, ihonväristä tai seksuaalisesta suuntaumisesta. Se, miten kohtelemme muita ihmisiä, määrittelee meidät itsemme, ei heitä.

Elämälle ei tarvitse luoda yliluonnollista tarkoitusta. Hyvä elämä on toimimista itsensä, oman yhteisönsä ja koko ihmiskunnan parhaaksi. Teoria kuolemanjälkeisestä palkinnosta ei tarjoa elämälle tarkoitusta. Jos näin olisi, mikä sitten olisi kuolemanjälkeisen elämän tarkoitus?” (Liiton sivulta)