Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Toimitus ja tiedot
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 10.3.2014

Vastaava päätoimittaja

Esa Ylikoski

Toimitussihteeri

Toimituskunta

Esa Ylikoski, Jori Mäntysalo, Eero Suorsa toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Vapaa-ajattelijain liitto/Toimisto Neljäs linja 1 00530 Helsinki esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi p. 0504685332 Huom! Yhdistystemme jäsenten kuuluu ilmoittaa osoitteenmuutoksista omiin yhdistyksiinsä!

Ilmoitushinnat

Koko sivu: 500 € Puoli sivua: 250 € 1/4 sivua: 125 € 1/8 sivua: 75 €

Julkaisija

Vapaa-ajattelijain liitto ry -Fritänkarnas förbund rf

Muut tiedot

Painopaikka

Lönnberg Painot Oy 4 numeroa vuodessa, painos 2500 kpl Tilaushinta 30 €/vuosi

ISSN 0355-8703 (painettu) ISSN 2242-8992 (verkkojulkaisu)

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry