Toimitus ja tiedot

Vastaava päätoimittaja

Esa Ylikoski

Toimitussihteeri

Risto K. Järvinen

Toimitus

Riku Bähr, Kukka Kumpulainen, Jori Mäntysalo, Yki Räikkälä, Esa Ylikoski.
toimitus@vapaa-ajattelijat.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Vapaa-ajattelijain liitto
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi
p. 0504685332

Huom! Vapaa-ajattelijayhdistysten jäsenten kuuluu ilmoittaa osoitteenmuutoksista omiin yhdistyksiinsä!

Ilmoitushinnat

Koko sivu: 500 €
Puoli sivua: 250 €
1/4 sivua: 125 €
1/8 sivua: 75 €

Julkaisija

Vapaa-ajattelijain liitto ry – Fritänkarnas förbund rf

Painopaikka

Grano
4 numeroa vuodessa, painos 2400 kpl
Tilaushinta 30 €/vuosi

ISSN 0355-8703 (painettu)
ISSN 2242-8992 (verkkojulkaisu)