Lausunto verojaostolle: Kiinteistöjen varainsiirtovero myös uskontokunnille

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että valiokunta poistaa uskonnollisten yhdyskuntien vapautuksen kiinteistön varainsiirtoverosta.

Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle
26.10.2023

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että varainsiirtoverolakia koskevan muutoksen (HE 64/2023) yhteydessä valiokunta poistaa uskonnollisten yhdyskuntien vapautuksen kiinteistön varainsiirtoverosta.

Vapautuksen tausta lienee jo 20 vuotta sitten kumotun uskonnonvapauslain määräys, joka rajoitti millaisia kiinteistöjä uskonnollinen yhdyskunta sai hankkia (UVL 10.11.1922/267, 26 §). Nykyään vapautukselle ei ole mitään perustelua – jos vapautusta ei nyt olisi, tuskin kenellekään tulisi mieleen tehdä sellainen.

Yhdenvertaisuus on Suomessa vahva läpileikkaava periaate, ja perustuslain esitöiden (HE 309/1993) mukaan ”Perusoikeussäännökset ulottuvat oikeushenkilöihin välillisesti, sillä oikeushenkilön asemaan puuttuminen saattaa merkitä kajoamista oikeushenkilön taustalla olevan yksilön oikeuksiin.” Yhdenvertaisuus uskonnosta tai katsomuksesta riippumatta toteutuu paremmin, kun lähtökohtaisesti uskonnollisia järjestöjä kohdellaan samoin kuin muitakin yhdistyksiä.