YLEn ohjelmiin hartauksien sijaan tieteellistä lukutaitoa

Ehdotamme hartausohjelmien poistamista Yleisradion pakollisista tehtävistä. Tilalle esitämme yleisradion tehtäväksi tieteellisen lukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittämistä.

Yleisradion tehtäviä rahoitusta selvittämään on asetettu työryhmä. Nykyinen tilanne selviää uskonnonvapaus.fi-sivun artikkelista. Vapaa-ajattelijain liitto jätti työryhmälle seuraavan kannanoton marraskuussa 2023.

Yleisradion tehtäviä ja rahoitusta selvittävälle työryhmälle

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää, että hartausohjelmat poistetaan Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä. Muutos ei tarkoittaisi kieltoa lähettää edelleen esimerkiksi jumalanpalvelusten taltiointeja, ainoastaan poistaisi velvollisuuden. Näin ohjelmisto voisi jatkossa mukautua paremmin yhteiskunnan maallistumiseen ja hartausohjelmien katsojamäärien laskuun.

Uskonnonvapaus ei tarkoita valtion velvollisuutta tukea mitään uskonnollista ryhmää tai edistää uskonnollista maailmankatsomusta televisiossa, radiossa tai muuallakaan. Uskonnonvapaus on nimenomaan vapaus: valtion ei pidä rajoittaa tarpeettomasti vapautta harjoittaa uskontoa.

Hartausohjelmien sijaan lakisääteisiin tehtäviin tulee lisätä tieteellisen lukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittäminen. YLE käytännössä tekee tätä jo nyt, mutta sen lisääminen lakisääteisiin tehtäviin korostaisi tärkeyttä. Informaatiovaikuttamisen ja salaliittoteorioiden aikana tämä on entistäkin tärkeämpää.

Esitämme myös, että yleisradiovero peritään jatkossa myös uskonnollisilta yhdyskunnilta.  Mitään syytä rinnastaa uskontokuntia valtioon ja kuntiin ei tässäkään tapauksessa ole.

Yleisradioveroa säädettäessä hallitus esitti, ettei sitä peritä valtionkirkoilta. Valiokunta laajensi verovapauden muillekin uskontokunnille. Tämä muutos ei parantanut yhdenvertaisuutta, vaan kasvatti uskontokuntien ja muiden aatteellisten toimijoiden välistä eroa. Yhdenvertaisuus toteutuu, kun valtio ei lähtökohtaisesti mitenkään erottele uskonnollisia ja muita järjestöjä. Siksi pienempien uskontokuntien verovapaus tulee kumota jo nyt, vaikka evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon osalta odotettaisiin laajempaa valtionkirkkojärjestelmän purkua.