Kiinteistöverolakiin korjauksia

Luostareita pitäisi verottaa kuten muitakin kommuuneja. Autiokirkkojen määritelmää tulisi tarkistaa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry ehdottaa kiinteistöverolain muutoksen yhteydessä poistettavaksi autiokirkkoa ja luostaria koskevat verovapaudet.

Nykyisen lain mukaan ”säännöllisestä seurakuntakäytöstä” pois jääneitä rakennuksia ei veroteta. Käytännössä verohallinnon autiokirkoksi määrittelemäksi tilassa voi olla useita tilaisuuksia kuukaudessa. Esimerkkejä näistä ovat mm. Kolarinsaaren kirkko ja Tyrvään vanha kirkko.

Evankelis-luterilaisen kirkon 125 miljoonan euron valtionrahoitus on tarkoitettu kolmeen tehtävään, joista yksi on vanhojen kirkkojen ja muiden rakennusten ylläpito. Verovapauden kanssa tämä näyttäisi olevan kaksinkertaista tukea. Sitä paitsi muutoinkin myös esimerkiksi kesämökistä peritään kiinteistövero, vaikka kukaan ei koko kesänä ehdikään siellä lomailla.

Luostarien verovapaudelle ei ole myöskään erityisiä perusteita. Muukin kommuuni maksaa toimitiloistaan kiinteistöveroa. Kun hallitus haluaa edistää yhdenvertaisuutta, sen tulisi poistaa luostareita koskeva poikkeus.