Totuus todellisuudesta ja itsenäinen ajattelu – Todellisuus ei ole sama kuin käsityksemme siitä

Mielipide FL 12.12.2022  Risto Seppä kirjoitti (FL 30.11.2022), että ”Tiedemyönteisyys yhdistää suomalaisia, mutta yllättävän moni uskoo huuhaata.” Sakari Valtiala kritisoi (FL 3.12.2022), että muuten hyvän jutun lopussa Sepän ajattelu ”heittää … Lue lisää

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja suhteiden empiiristä tutkimista ja siten saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä, järkiperäistä ja kumuloituvaa uuden tiedon hankintaa sekä selitysten ja ennustusten todentamista. Tiede … Lue lisää