Paavi

Paavi (lat. pāpa) on Rooman piispa, katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja ja Vatikaanin päämies. Katolisen kirkon käsityksen mukaan hän on Kristuksen käskynhaltija maan päällä ja vuonna 1870 vahvistetun dogmin mukaan erehtymätön puhuessaan viran puolesta (lat. ex cathedra) uskon asioista. Paavin valitsee kardinaalien kokous eli konklaavi. Nykyinen paavi … Lue lisää

Kirkko

Kirkko viittaa pääasiassa kristilliseen uskonyhteisöön. Kristilliset kirkot jaetaan kahteen pääluokkaan: piispallisiin eli episkopaalisiin kirkkoihin sekä kongregationalistisiin kirkkoihin. Piispallisia kirkkoja ovat katolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä reformaatiossa syntyneistä kirkkokunnista luterilainen kirkko ja anglikaaninen kirkko. Piispallisissa kirkoissa piispan johtama hiippakunta muodostaa järjestön ylärakenteen seurakuntien yläpuolelle. Kirkon hengellisissä asioissa piispoilla … Lue lisää

Katolisuus

Katolisuus tarkoittaa alkuperäistä Kristuksen ja apostolien perustamaksi ajateltu kirkkoa. Roomalaiskatolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko määrittelevät olevansa ’katolisia’ kirkkoja, ja tunnustavat toisensa katolisuuden. Myös jotkut protestanttiset kirkot määrittelevät ominaisuudekseen katolisuuden, kuten anglikaaninen kirkko ja luterilainen kirkko, mutta näillä … Lue lisää

Uskonto

Lähde: Vapaa-ajattelijan aapinen Uskonnossa on kyse uskomuksista, jotka koskevat yliluonnollisia olioita ja ihmisten järjestäytyneestä toiminnasta niiden uskomusten pohjalta (kts. käsikirja s.37-38).