Vaikutuskanavat

Kantelut

Kantelupukki.fi– palvelu auttaa  päiväkodissa, koulussa tai iltapäiväkerhossa lasten tai oppilaiden uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisloukkausvalitusten tekemisessä. Palvelu auttaa myös henkilökohtaisesti: neuvoo, välittää viestejä ja avustaa kanteluiden tekemisessä. Kantelupukin kautta on tarvittaessa mahdollista toimia myös anonyymisti.

Aluehallintovirasto on ensisijainen paikka, johon voi kannella koulun tai päiväkodin ja kunnan toiminnasta. Jos teet kantelun Kantelupukin avulla, kantelusi osoitteeksi tulee koulun tai päiväkodin sijaintikunnan perusteella oikea aluehallintovirasto. Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat viranomaisten toiminnan ylimpiä laillisuusvalvojia. Heille voi kannella, jos koulu, iltapäiväkerho, päiväkoti tai kunta on toiminut lainvastaisesti ja loukannut jonkun uskonnonvapautta tai yhdenvertaisuutta sellaisissa periaatteellisissa ja laajakantoisissa asioissa, joista ei aikaisemmin ole annettu ratkaisua. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jolle voi myös kannella tällaisista tapauksista, mutta yhdestä tapauksesta voi kannella samanaikaisesti vain yhteen paikkaan.

Muita linkkejä