Uskonnottomat hautajaiset

1. Yleistä 

Uskonnottoman vainajan hautajaisjärjestelyt ovat vapaamuotoisia, päinvastoin kuin uskonnollisiin  rituaaleihin sidotut hautajaiset. Vapaamuotoisuus voi kuitenkin olla surun keskellä omaisille jopa  hämmentävää. Tässä tekstissä pyrimme tuomaan esille tietoa, lakitekstejä ja vinkkejä, joiden  tarkoitus on helpottaa hautajaisten järjestämistä. 

Hautajaiset koostuvat usein jäähyväis-, saatto- ja muistotilaisuudesta tai näiden yhdistelmästä, joihin  usein liittyy myös vainajan hautaaminen. Uskonnottomat hautajaiset voidaan järjestää myös  vaatimattomasti ilman puheita tai juhlamenoja. Jokaiset hautajaiset ovat kuitenkin oma tapahtumansa ja vainajan elämänkatsomus ja hänen toivomuksensa yksilöllisiä. 

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa  kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä  tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.  

Omaisten tai kirkon mahdollisesti poikkeavat hautaukseen liittyvät toivomukset eivät voi lain mukaan  sivuuttaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. 

Uskonnottoman ihmisen elämänkatsomus pohjautuu tyypillisesti perusteelliseen harkintaan.  Uskonnottoman käsitykseen uskonnoista kuuluu pääsääntöisesti, että ne eivät täytä tieteen tai  rationaalisen elämänkatsomuksen kriteereitä. 

Lähtökohtaisesti uskonnottoman hautajaisiin ei kuulu uskonnollisia rituaaleja kuten siunaus, rukoilu  tai uskonnollinen musiikki, ei uskonnollisia symboleja kuten ristit tai alttaritaulut, eikä tietenkään  kirkollisia tiloja.  

On erittäin tärkeää, että uskonnoton itse määrittelee hautaustoiveensa selkeästi  hautaustestamentissa. Katso kohta 7. 

2. Ruumiin säilyttäminen ja kuljettaminen ennen hautajaisia 

Jos vainaja on kuollut muualla kuin sairaalassa, hänet pitää yleensä kuljettaa sinne kuolinsyyn  selvittämistä varten. Päivystävä hautaustoimisto auttaa tässä. Kun vainaja on tutkittu, sairaala antaa  omaisille hautausluvan. Tässä vaiheessa hautajaistapahtumien ajankohtia voidaan hahmotella. 

Sairaala säilyttää vainajan kylmiössä kunnes vainaja viedään krematorioon tai hautausmaalle. On hyvä  valita tässä vaiheessa hautaustoimisto, jolle uskonnottomien toiveet ovat tuttuja. Kuljetukseen  tarvitaan aina arkku. Useimmiten valitaan yksinkertainen malli, jos vainaja tuhkataan.  Hautaustoimistot hoitavat maksua vastaan tarvittaessa myös vainajan pukemisen. 

Krematorion toimitusaika on muutama viikko. Katso Suomen krematoriot.

Ruumis voidaan myös lahjoittaa tieteelle. Katso kohta 7. 

3.Jäähyväiset sairaalan hiljaisessa huoneessa 

Sairaaloissa on yleensä “hiljainen huone”, jossa lähiomaiset voivat halutessaan nähdä ja hyvästellä  vainajan ennen arkun toimittamista krematoriolle tai hautausmaalle. Jos mainittujen huoneiden sisustus on kristillinen risteineen ja alttaritauluineen, nämä symbolit  voidaan yleensä pyydettäessä peittää. 

4. Erilaiset hautausmuodot 

Nykyisin vainajan tuhkaus on yleisempi kuin arkkuhautaus. Forssa Rauhanmaassa tuhka  voidaan joko sirotella Muistolehtoon tai haudata uurnahautapaikkaan. Myös arkkuhautaus on mahdollinen. Vainajalle, jonka tuhka on siroteltu Muistolehtoon, voidaan sijoittaa muistolaatta muistomerkkiin.

4.1 Tuhkan sirottelu 

Vainajan tuhkan sirottelu on hautaustapa joka antaa hautaustapahtumalle vapaimmat muodot. Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden  kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Ajallisesti sirottelun voi tehdä heti tuhkauksen jälkeen tai siirtää korkeintaan vuoden päähän.  Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan jopa haluamansa vuodenajan. Uurna on helppo itse  kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksien tiloihin ja paikkoihin sekä valitulle  sirottelualueelle. Rauhanmaassa tuhka sirotellaan Muistolehtoon. 

Tuhkan sirottelussa voi käyttää uurnana krematorioiden tai hautaustoimistojen vuokrauurnaa  tai itse tekemäänsä, teettämäänsä tai ostamaansa uurnaa. Erilaiset tuhkapussit ovat tulleet  käyttöön vaihtoehdoiksi uurnille.

Tuhkan sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle. 

4.2 Uurnahautaus 

Ajallisesti uurnahautaus voidaan tehdä heti tuhkauksen jälkeen, tai lykätä korkeintaan vuoden  päähän. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan sopivan vuodenajan. Uurna on helppo itse  kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksiin ja -paikkoihin sekä lopuksi sille varattuun Rauhanmaan hautapaikkaan.  

Uurnana käytetään maatuvasta materiaalista tehtyä säilytintä, jonka vetoisuus on 4,5 litraa.

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla  tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.  

Sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle. 

4.3 Arkkuhautaus 

Vainajan ruumis on hautaustoimilain mukaan haudattava ilman aiheetonta viivytystä.  Käytännössä arkkuhautaus tapahtuu muutaman viikon sisällä hautausluvan saamisesta, joten  se on ajallisesti haasteellisempi kuin sirottelu tai uurnahautaus.  

Arkkuhautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa. Arkun kuljettamisen  hoitaa hautaustoimisto. Arkun kantamiseen hautausmaalla tarvitaan yleensä kuusi kantajaa. 

Rauhanmaassa arkku haudataan sille varattuun arkkuhautapaikkaan. Mitään uskonnollisia symboleja ei hautamuistomerkissä saa käyttää.

Arkun voi ostaa hautaustoimistosta. Arkun voi myös teettää tai tehdä itse, mutta se on oltava  maatuva. 

5. Jäähyväis-, saatto- ja muistotilaisuudet 

5.1 Jäähyväistilaisuus  

Jäähyväistilaisuus voidaan pitää esim. sairaalassa potilastiloissa tai sairaalan hiljaisessa  huoneessa (katso kappale 3). Osallistujat ovat silloin usein lähimmäiset, tilojen pienuuden  vuoksi korkeintaan joitakin kymmeniä. Sairaalasta vainaja toimitetaan arkussa joko krematorioon tai saattotilaisuuspaikalle.

5.2 Saattotilaisuus  

Saattotilaisuuden perinteinen kristillinen tarkoitus on ollut vainajan hautaan siunaaminen  kirkossa/kappelissa ja arkun kuljettaminen hautausmaalle ja hautaus. Uskonnottoman  vainajan saattotilaisuuteen ei siunaaminen kuulu, ei myöskään kirkon tai kappelin käyttö.  Seurakunnat kieltävät usein kirkon tai kirkoiksi vihittyjen kappelien käytön, ja perivät muista  kappeleista lisämaksun niiden käytöstä. 

Saattotilaisuus ja muistotilaisuuskin ovat olleet muodollisesti melko sidottuja, ja ajatukset siitä  mikä on oikein ja juhlaväen huomioon ottavaa, on ollut uskonnottomienkin hautajaisissa perinteisistä kaavoista tukensa ammentavaa. 

Yhteiskunnan muutos on kuitenkin muuttanut ja muuttamassa hautajaisia, ja uudet tavat  raivaavat tieltään niitä, jotka katsotaan turhiksi tai vaikeiksi toteuttaa. Vainaja ja hänen  lähipiirinsä eivät asu enää samalla seudulla, hautaus halutaan vainajalle merkitykselliselle  paikalle, ei haluta hoidettavaa hautapaikkaa lainkaan tai vainaja on sellaisen eläessään jopa  kieltänyt. Aineellisista surun esittämisen ja vainajan muistamisen keinoista on siirrytty kohti  aineettomampaa muistamista. 

Vainajan hautaan saattaminen arkussa ja sen jälkeen samana päivänä järjestettävä  muistotilaisuus on tavallista vieläkin, mutta vainajan tuhkaaminen eli krematointi on  muokannut tätä perinteistä tapaa vainajan kunnioittamisessa. Arkkuhautaukset ovat  vähenemässä ja tuhkaaminen yleistymässä. Tuhkaus helpottaa hautajaisjärjestelyjä niin  ajankäytön, tilojen kuin budjetinkin kannalta. Vainajan hyvästeleminen arkun äärellä saatetaan  tehdä jo sairaalassa ja saattotilaisuus suurella joukolla voidaan jättää pois kokonaan. 

Lähtökohtana koko hautajaistapahtuman järjestämisessä on vainajan eläessään laatima  hautaustestamentti, jossa kerrotaan esim. hautaustapa ja muistotilaisuuden sisältö,  mahdollisesti hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tähän hautajaisia ohjaavaan dokumenttiin  hautajaisten järjestäjät nojaavat ja näin voidaan välttää ristiriitoja, joita tällaisen läheisille  tärkeän tapahtuman järjestämisessä joskus syntyy. 

5.2.1 Saattotilaisuuden paikka  

Arkun äärellä tapahtuva saattotilaisuus on mahdollinen, kunhan sopiva tila tilaisuudelle  löydetään. Luontevaa on myös pitää saattotilaisuus hautausmaalla ja vasta sitten siirtyä sisätiloihin  muistotilaisuuteen. 

Tuhkan sirottelu tai sen hautaus jäävät nykyisin usein vain lähimpien toteutettavaksi ja usein  ajallisesti erilleen muistotilaisuudesta. Tämä keventää hautajaisjärjestelyjä ja voimat ja aika  riittävät paremmin muistotilaisuuteen. 

Vainajan tuhkauurna voidaan sopimuksesta ottaa mukaan myös kahvila- ja ravintolatiloihin,  jolloin hautaan saattaminen ja muistelu voidaan helpoiten yhdistää. Tällöin voidaan  saattamaan kutsua kaikki muistotilaisuuteen osallistujat. 

5.2.2 Saattotilaisuuden sisältö 

Saattotilaisuudessa on perinteisesti muistettu vainajaa kukkatervehdyksin muistosanojen kera  ja kuultu tilaisuuteen sopivaa musiikkia, usein vainajan lempimusiikkia. Vainajan yksilöllisempi  huomioiminen antaa järjestäjille vapaat kädet kaavoista kuten perinteisestä sisällöstäkin ja  kunnioittaa tarkemmin vainajan toiveita. Tilaisuuden ohjelma on kuitenkin syytä kertoa  saattoväelle ohjelmalehtisen avulla tai muulla tavoin. 

5.3 Muistotilaisuus 

Muistotilaisuus on tärkeä hetki läheisten elämässä, eikä kutsusta ole tapana kieltäytyä. Muistotilaisuudessa painottuvat erityisesti vainajan elämänkaaren ja elämäntyön esille  tuominen ja muistelu, niinpä tilaisuus voi olla ulkonaisilta puitteiltaan vaatimaton mutta  sisällöllisesti merkittävä. 

5.3.1 Muistotilaisuuden paikka 

Muistotilaisuuspaikka on valittavissa runsaasta joukosta eritasoisia ja -hintaisia juhlatiloja,  joista on internetissä hyvät tiedot. Tilaisuuden järjestäminen vainajan tai läheisen kotonakin  on luontevaa, mikäli tilat ovat riittävän suuret, mutta vaatii usein enemmän työtä kuin  kaupalliset juhlapaikat. 

Paikassa on kuitenkin hyvä olla av-välineistöä mm. valokuvien ja videoiden esittämistä varten.  Esteettömyys kannattaa varmistaa aina erikseen.

5.3.2 Muistotilaisuuden sisältö 

Vainajan elämänkaaren esittelyssä voidaan käyttää juhlapuhujaa, joka antaa runkoa ja aiheita  yksityiskohtaisempaa muistelua varten. Elämänkaaren kokoaminen yhteen puheeseen on  usein hänet hyvin tuntevan läheisen tehtävä, mutta tässä voidaan käyttää myös  sekulaarijärjestöjen juhlapuhujia. He ovat kokeneita puheenkirjoittajia, jotka tutustuttuaan  vainajan elämään pystyvät eläytymään hänen elämäänsä ja kirjoittamaan ”vainajan näköisen”  puheen. Puhe käydään läpi etukäteen läheisten kanssa. 

Muistotilaisuuteen kokoontuvat, ehkä nyt viimeistä kertaa suurella joukolla, yhteen vainajan  ystävät, tuttavat, sukulaiset ja työhön tai harrastuksiin liittyneet henkilöt. He muistelevat  omalta kannaltaan vainajan elämää, tuovat esiin käännekohtia ja traagisiakin hetkiä.  Hautajaisten järjestäjät esittelevät valokuvia, esineitä ja elämätyön tuotoksia, joilla  kertomukset täydentyvät. Tarpeena on saada kokonaisvaltainen kuva vainajan elämästä ja  tukea mukana olijoita surussa. Kutsuttu voi varautua tuomaan oman osuutensa ohjelmaan  vaikkapa pienen esityksen tai muistelun muodossa tai auttamaan paikan päällä järjestelyissä. 

Tapana on tarjota osanottajille tilaisuuden kuluessa kahvit tai ruokaa, joka auttaa jaksamaan  surussa ja keventää tunnelmaa. 

Edelleen on tapana, että juhliin kutsuttu, joka ei pääse paikalle, lähettää kirjeitse tai muulla  tavoin surunvalittelut läheisille. Usein tämä toteutetaan adressina, joka lähetetään vainajan tai  läheisten kotiin ennen tilaisuutta. Adressit luetaan muistotilaisuudessa. Uskonnottomin  tekstein varustettuja tai tekstittömiä adresseja on saatavilla hyvä valikoima ja myös vapaa ajattelijat ovat painattaneet omalla liekkitunnuksellaan varustetun suruadressin. 

5.4 Joitakin esimerkkejä tilaisuuksien järjestämiseksi 

Uskonnottomien hautajaisten järjestämistapa on siis vapaamuotoinen ja yksilöllinen, mutta  tietenkin vainajan toivomusten mukainen. Alla lueteltujen ehdotusten tarkoitus on ainoastaan  antaa suunnitteluun vihjeitä. 

5.4.1 Hautausmuotona tuhkan sirottelu 

 • Jäähyväiset vainajalle voidaan jättää lähiomaisten kesken sairaalan potilastiloissa tai  hiljaisessa huoneessa. 
 • Arkku toimitetaan sairaalasta krematoriolle valitun hautaustoimiston avulla. 
 • Erillinen saattotilaisuus ei ole välttämätön.
 • Muistotilaisuus järjestetään tarpeen mukaan sukulaisille ja tuttaville, usein muutama  viikko kuoleman jälkeen. Tilaisuuteen voi kuulua muistopöytä jossa on valokuvia  vainajasta, kukkien jättämistä pöydän päälle tai viereen, videoita, muistelupuheita,  musiikkia, ruokailua ja/tai kahvitarjoilua, adressien lukua, vapaata seurustelua jne. Jos  tuhkauurna on jo käytettävissä, niin se voidaan ottaa mukaan tilaisuuteen. 
 • Tuhkan sirottelu järjestetään usein erillisenä tapahtumana krematoinnin jälkeen,  viimeistään vuoden sisällä. Tilaisuus pidetään usein lähimmäisten kesken. 

5.4.2 Hautausmuotona uurnahautaus 

 • Uurnahautaus seuraa pitkälle samantapaista kaaviota kuin 5.4.1. 
 • Rauhanmaassa hautaaminen tehdään sille varattuun uurna-hautapaikkaan. Tähän liittyvästä järjestelystä tulee sopia Forssan Vapaa-ajattelijoiden hautausmaasta vastaavien henkilöiden kanssa. Uurnan kuljetus hautapaikalle voidaan hoitaa omatoimisesti. Hautaus hoidetaan usein  lähimmäisten kesken. 

5.4.3 Hautausmuotona arkkuhautaus 

Jäähyväiset vainajalle voidaan jättää lähiomaisten kesken sairaalan potilastiloissa tai  hiljaisessa huoneessa. 

 • Rauhanmaassa tehdään sille varattuun arkkuhautapaikkaan. Järjestelyistä on sovittava Forssan Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa-asioista vastaavan henkilön kanssa.
 • Arkku toimitetaan sairaalasta hautausmaalle valitun hautaustoimiston avulla.
 • Jos halutaan järjestää saattotilaisuus, niin arkku voidaan ensin toimittaa  saattotilaisuuden tiloihin, josta arkku tilaisuuden jälkeen kuljetetaan autolla  hautausmaalle. Vaihtoehtoisesti saattotilaisuus voidaan pitää hautausmaalla.  Saattotilaisuuden ohjelma sisältää perinteisesti mm. alkusoiton, kukkien laskun arkulle,  musiikkia, saattopuheen, musiikkia ja loppusoiton. 
 • Hautausmaalla saattoväestä valitut kantajat kantavat arkun haudalle. 
 • Hautaustilaisuuden jälkeen voidaan pitää erillinen muistotilaisuus ohjelmalla joka  muistuttaa kohdan 5.4.1 ohjelmaa. Jos järjestetään sekä saatto- että muistotilaisuus,  niin olisi käytännöllistä pitää ne samoissa tai läheisissä niille riittävissä tiloissa.

5.5 Arkun kuljetus saatto- tai muistotilaisuuteen ennen tuhkaamista

 • Arkun voi kuljettaa sairaalasta saatto- tai muistotilaisuuksiin myös tuhkausmallissa, ja  siitä krematorioon. Kuljetuksen hoitaa valittu hautaustoimisto. 
 • Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava  tai tuhkattava. 

6. Kuolinilmoitus 

Lehteen tulevassa uskonnottoman henkilön kuolinilmoituksessa ei käytetä uskonnollisia symboleita,  kuten ristiä. Syntymä- ja kuolinpäivän symboleina voidaan käyttää kirjaimia s ja k. Lehti-ilmoitus ei ole  pakollinen. 

Lehdillä on useita vaihtoehtoja kuolinilmoituksen kuvitukseen, myös vapaa-ajattelijoiden tunnuksena  käytetty liekkimalja löytyy. 

Kuolemasta ilmoittaminen Internetin muistelusivuilla ja vainajan Facebook-sivuilla tai muissa  sosiaalisissa medioissa on yleistymässä. 

7. Hautaustestamentti 

On välttämätöntä, että uskonnoton kirjoittaa hautaustestamentin, jossa hän kertoo lähimmäisille  toiveistaan (tässä esimerkkinä Turun vapaa-ajattelijoiden Hautaustestamenttilomake). Vain näin toimien hautaamiseen liittyvät toiveet tulevat selkeästi hautajaisia järjestävien  tietoon. Hautaustestamenttia kannattaa tehdä vähintään kaksi kappaletta, toinen toivotulle  hautaavalle taholle ja toinen itselle ja omaisille. 

Pro-Seremonioilla on kaavake ”Ohjeet siviilihautajaisteni järjestämiseksi”, ja hautaustoimistoilla on  omia kaavakkeitaan. 

Vapaa-ajattelijain liitolla on kätevä Haluan siviilihautajaiset -kortti, jonka voi tulostaa netistä.

Hoitotahto tai hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. THL:n internetsivuilla on lisätietoa  hoitotahdosta ja hoitotahtolomake.

Elinluovutustahdon voi ilmaista Kelan Kanta.fi–palvelussa. Sairaala tekee päätöksen vainajan  mahdollisesta elinluovutuksesta. Tuhkan luovuttamisesta omaisille on syytä sopia sairaalan kanssa.

Ruumiin testamenttaaminen tieteelle on myös ollut mahdollista. Esimerkiksi Turun yliopiston biolääketieteen laitos sekä Helsingin, Tampereen ja Kuopion yliopistojen anatomian yksiköt ottavat  vastaan lahjakirjoja. Ruumiinlahjoitustestamentista on syytä kertoa omaisille. Laitos vastaa ruumiin  kuljetuksesta sairaalasta laitokselle, ja siitä edelleen krematorioon, sekä niihin liittyvistä  kustannuksista. Tuhkan luovuttamisesta omaisille on syytä sopia vastaanottavan laitoksen kanssa, muuten tuhka  sirotellaan laitoksen käytäntöjen mukaiselle hautausmaalle. Luovutushetkeen voi kulua puolesta kahteen vuoteen. 

8. Neuvontaa ja apua hautausasioissa 

Kun suunnittelet uskonnottomia hautajaisia, voit kääntyä paikallisten vapaa-ajattelija-yhdistysten ja  valtakunnallisen Pro-Seremoniat-palvelun puoleen. Autamme sinua tietoa hakemalla ja kokemuksia  jakamalla, jolloin sinun on helpompi jatkaa vainajan elämäntyötä kunnioittavan surujuhlan  valmisteluja.