Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja suhteiden empiiristä tutkimista ja siten saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä, järkiperäistä ja kumuloituvaa uuden tiedon hankintaa sekä selitysten ja ennustusten todentamista. Tiede pyrkii selittämään todellisuutta tosien väitteiden avulla. Monet teknologiat ja tekniikat perustuvat tieteellisen tietoon. Tieteellinen tutkimus perustuu pääsääntöisesti muiden aikaisempiin tutkimustuloksiin, mikä tarkoittaa lähteiden käyttöä tutkimustyössä. Tieteen harjoittajia kutsutaan tieteilijöiksi, tiedemiehiksi ja tutkijoiksi.

Jätä kommentti