Ajatuksen vapaus -raportti 2021 julkaistu

Raportti on hankkinut vankan maineen laadukkaan tutkimustiedon julkaisuna. Sektorirajat ylittävä lähestyminen ihmisoikeuksiin on tehnyt siitä korvaamattoman tiedonlähteen poliitikoille, parlamentaarikoille ja kampanjoijille.

Steven Weinberg in memoriam

Weinberg oli selkeä ateisti. Hänen tunnetuin toteamuksensa kuuluu ”Uskonto tai ei uskontoa, hyvät ihmiset voivat käyttäytyä hyvin ja pahat ihmiset tehdä pahaa; mutta hyvät ihmiset tekemässä pahaa — siihen tarvitaan  uskonto.”

Valtionkirkoista eroaminen jatkuu

Tänä vuonna naisten osuus on ylittänyt 50 %, kun viime vuoden alkupuolella miehiä erosi vielä aavistuksen enemmän. Eroajien keski-ikä on noussut parilla vuodella.

Vuodenkierto – talvi

Kirkon toimet pakanallisten juhlien varastamisessa ovat olleet vähän kuin kulttuurista omimista, mitä nykyisin kovin paheksutaan. Kristinusko oli uskonnoista aggressiivisin raivatessaan ideologialleen tilaa kaikkialta kalenteria myöten.

Milloin on uusi normaali?

Minun normaalini voisi olla arki, jossa opetus olisi neutraalia. Valtiopäivät avattaisiin juhlallisin menoin, ilman uskonnollisia rituaaleja. Uskontokunnatkin keräisivät jäsenmaksunsa itse, kuten muutkin yhdistykset.

Kansainvälisyyttä koronan aikaan

Sisarjärjestöissämme tapahtuu. Ruotsissa ollaan käynnistämässä puhelinkeskusteluapu uskonnottomana vaihtoehtona sairaalapastoreille. Norjan Puolustusvoimissa taas on jo vuosia työskennellyt kenttähumanisti sotilaspastorien rinnalla.

Sekulaari syksy

Suomen kirkko ei taannoin hyväksynyt pakanallisena pitämänsä kekrin viettotapoja. Myös halloweenin viettoa on vastustettu pakanallisena kirkkojen toimesta.