Åbo Fritänkare

Fritänkarna i Åbo

är en lokalförening tillhörande Fritänkarnas förbund, en nationell rättsorganisation för icke-religiösa. Vi verkar för åsiktsfrihet och bevakar icke-religiösa människors rättigheter i samarbete med bl.a. Åbo Humanistförening och andra lämpliga partners. Vi motsätter oss utnyttjandet av religioner som maktmedel, religiösa privilegier och systemet med en statskyrka som strider mot den grundlagsenliga religionsfriheten. Du hittar mera information om oss nedan i verksamhetsplanen och i föreningens stadgar (som tyvärr endast finns på finska).

Toimintasuunnitelma

Yhdistyksen säännöt

Styrelsen (vald på årsmötet 17.11.2022)

Ordinarie medlemmar:

  • Ritva Ahonen, ordförande,  puheenjohtaja.turku@vapaa-ajattelijat.fi
  • Stig-Göran Lindqvist, viceordförande
  • Turkka Lintula, sekreterare
  • Pentti Jylkkä, ekonomiansvarig
  • Anu Salminen, underhållet av medlemsregistret och e-postlistorna. jasenasiat.turku@vapaa-ajattelijat.fi
  • Eero K.V. Suorsa, utvecklingsansvarig
  • Michele Alppi, utvecklingen av vården i livets slutskede, och icke-religiösas människors rättigheter i Åbo-regionen

Suppleanter i ordningsföljd:

  1. Mikko Hangelmaa
  2. Mikko Mäkitalo
  3. Ritva Sipiläinen