Tietopankki, uskonnottomat hautajaiset

Päivitetty 29.8.2019

Turun vapaa-ajattelijat ovat koonneet tämän infopaketin. Se on pyritty tekemään Turun seudun paikalliseen tilanteeseen, mutta vastannee pääpiirteiltään myös muun maan tilannetta. Olemme edelleen kehittämässä näitä sivuja ja olemme kiitollisia kaikista saamistamme ja tulevista parannusehdotuksista.   Sähköpostia voi lähettää osoitteella  turku (a) vapaa-ajattelijat.fi

Sisältö:

 1. Yleistä
 2. Ruumiin säilyttäminen ja kuljettaminen ennen hautajaisia
 3. Jäähyväiset sairaalan hiljaisessa huoneessa
 4. Erilaiset hautausmuodot:  Tuhkan sirottelu, uurnahautaus
 5. Jäähyväis-, saatto- ja muistotilaisuudet
 6. Kuolinilmoitus
 7. Hautaustestamentti
 8. Neuvontaa ja apua hautausasioissa

1. Yleistä

Uskonnottoman vainajan hautajaisjärjestelyt ovat vapaamuotoisia, päinvastoin kuin uskonnollisiin rituaaleihin sidotut hautajaiset. Vapaamuotoisuus voi kuitenkin olla surun keskellä omaisille jopa hämmentävää.  Tässä tekstissä pyrimme tuomaan esille tietoa, lakitekstejä ja vinkkejä, joiden tarkoitus on helpottaa hautajaisten järjestämistä.

Hautajaiset koostuvat usein jäähyväis-, saatto- ja muistotilaisuudesta tai näiden yhdistelmästä, joihin usein liittyy myös vainajan hautaaminen. Uskonnottomat hautajaiset voidaan järjestää myös vaatimattomasti ilman puheita tai juhlamenoja.  Jokaiset hautajaiset ovat kuitenkin oma tapahtumansa ja vainajan elämänkatsomus ja hänen toivomuksensa yksilöllisiä.

Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Omaisten tai kirkon mahdollisesti poikkeavat hautaukseen liittyvät toivomukset eivät voi sivuuttaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Uskonnottoman ihmisen elämänkatsomus pohjautuu tyypillisesti perusteelliseen harkintaan.  Uskonnottoman käsitykseen uskonnoista kuuluu pääsääntöisesti, että ne eivät täytä tieteen tai rationaalisen elämänkatsomuksen kriteereitä.

Lähtökohtaisesti uskonnottoman hautajaisiin ei kuulu uskonnollisia rituaaleja kuten siunaus, rukoilu tai uskonnollinen musiikki, ei uskonnollisia symboleja kuten ristit alttarit tai alttaritaulut, eikä kirkollisia tiloja.

On erittäin tärkeää, että uskonnoton itse määrittelee hautaustoiveensa selkeästi hautaustestamentissa. Katso kohta 7.

2. Ruumiin säilyttäminen ja kuljettaminen ennen hautajaisia

Vainajan pitää kuljettaa kuolinpaikastaan sairaalan kylmätiloihin.    Sairaalan päivystävä hautaustoimisto auttaa tässä. Lääkäri voi päättää lääketieteellisestä ruumiinavauksesta yhdessä omaisten kanssa. Poliisi päättää mahdollisesta oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta. Tarvittava hautauslupa on kuolintodistuslomakkeen osa, jonka sairaala yleensä antaa asiakkaan valitsemalle hautauksessa avustavalle hautaustoimistolle. Se toimitetaan hautausmaan tai krematorion omistajalle.

Sairaala säilyttää vainajan kylmiössä kunnes hautaustoimisto vie vainajan krematorioon tai hautausmaalle. Kuljetukseen tarvitaan aina arkku. Jos vainaja tuhkataan valitaan usein yksinkertainen malli. Hautaustoimistot hoitavat maksua vastaan tarvittaessa myös vainajan pukemisen.

On hyvä valita hautaustoimisto, jolle uskonnottomien toivomukset ovat tuttuja. Seuraavat hautaustoimistot myöntävät Turun vapaa-ajattelijoiden jäsenille alennuksen:

 • Härkätien hautaustoimisto, Aninkaistenkatu 6
 • Hautaustoimisto Saarinen, Linnankatu 9
 • Hautaustoimisto A.Perttala ky.
  • Aninkaistenkatu 6
  • Kaskenkatu 15
  •  Kirkkoväärtinkuja 1, Raisio
 • Hautaustoimisto Pietet
  • Eerikinkatu 25
  • Kiinamyllynkatu 5
  • Henrikinkatu 2, Naantali

Krematorion toimitusaika on vähintään kaksi viikkoa. Turun krematorio on Turun ja Kaarinan seurakuntien hallinnoima, ja lasku tulee seurakuntayhtymältä.

Ruumis ja sen elimiä voidaan myös lahjoittaa tieteelle tai yliopistosairaalalle. Katso kohta 7.

3. Jäähyväiset sairaalan hiljaisessa huoneessa

Sairaaloissa on yleensä (potilashuoneiden lisäksi) “hiljainen huone”, jossa lähiomaiset voivat halutessaan nähdä ja hyvästellä vainajan ennen arkun toimittamista krematoriolle tai hautausmaalle.  Turun kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan hiljaiset huoneet (n. 30 henkilölle) ovat käytettävissä vain kyseisessä sairaalassa kuolleille.  Tyksin Medisiinassa on n. 20 hengen huone. Mainittujen huoneiden sisustus on kristillinen risteineen ja alttaritauluineen, mutta nämä symbolit voidaan usein pyydettäessä peittää. Tyksin A- ja T-sairaaloiden hiljaiset huoneet ovat ainakin toistaiseksi pois käytöstä sairaalaremonttien takia (v. 2019-21).

4. Erilaiset hautausmuodot

Nykyisin vainajan tuhkaus on yleisempi kuin arkkuhautaus. Turussa osuus on jo n. 80 %. Tuhka voidaan joko sirotella luontoon tai haudata uurnassa.

Ajatus ihmisen elämän tärkeydestä usein ohjaa pois juhlavista hautausmenoista ja suurellisista muistokivistä, ja kuollutta läheistä halutaan muistaa hänen elämäntyönsä kautta.

4.1  Tuhkan sirottelu

Vainajan tuhkan sirottelu on hautaustapa joka antaa hautauspaikan valinnalle ja hautaustapahtumalle vapaimmat muodot. Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Ajallisesti sirottelun voi tehdä heti tuhkauksen jälkeen tai siirtää korkeintaan vuoden päähän. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan jopa haluamansa vuodenajan.  Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksien tiloihin ja paikkoihin sekä valitulle sirottelualueelle.

Tuhkan sirottelussa voi käyttää uurnana krematorioiden tai hautaustoimistojen vuokrauurnaa tai itse tekemäänsä, teettämäänsä tai ostamaansa uurnaa. Erilaiset tuhkapussit ovat tulleet käyttöön vaihtoehdoiksi uurnille. Veteen sijoittamisessa voidaan käyttää nopeasti hajoavaa ns. vesiuurnaa.

Tuhkan sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle. Tavallisesti riittää yleinen ilmoitus ”mereen” tai ”maalle”.


Mistä uskonnottoman vainajan tuhkalle sirottelupaikka ?

Suosittu tapa on tuhkan sirottelu vapaasti luontoon haluamaansa paikkaan. Tähän riittää maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan lupa. Kirjallinen lupa on suositeltava.

Vapaa-ajattelijoiden ylläpitämillä hautausmailla on usein myös sirottelualue, jolloin hautausmaan edustaja sirottelee tuhkan eikä sen tarkkaa paikkaa kerrota.

Turun kaupunki on osoittanut useita vesialueita (katso tästä alueiden kartat)  jonne tuhkan voi vapaasti sirotella ilman erityistä lupaa:

 

Crichtoninkadun pää

 

 

 

 

 

Vähätori (pääkirjaston vanhan puolen päädystä Tuomiokirkkosillalle)

 

 

 

Pikisaari, luotsintuvasta (metsäpolkua pitkin n. 50m) koilliseen oleva Pukinsalmen vesialue

 

 

 

 

 

Ruissalo, Viheriäisten aukko, Kukkaronkiventie, havaintoaseman viereinen vesialue

 

 

 

 • Airisto, Vepsään, Liisankariin ja Rajakariin rajautuva vesialue
 • Koroistenniemi

Luontopaikkojen (Pikisaari, Ruissalo, Koroistenniemi) rannat saattavat olla ikäihmisille vaikeakulkuiset.  Rantoihin kannattaa tutustua etukäteen ja suunnitella sirottelutapahtumaa.

 

Metsähallituksen alueet mm. Airistolla ovat myös hakemuksesta käytettävissä.

 

4.2 Uurnahautaus

Ajallisesti uurnahautaus voidaan tehdä heti tuhkauksen jälkeen (krematoriolla n. kahden viikon toimitusaika), tai lykätä korkeintaan vuoden päähän. Näin tapahtumalle pystyy valitsemaan jopa sopivan vuodenajan.  Uurna on helppo itse kuljettaa haluttaessa eri jäähyväis- tai muistotilaisuuksiin ja -paikkoihin sekä valitulle hautauspaikalle.

Uurnahautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa, uskonnottoman vainajan osalta uskonnoton hautausmaa.

Uurna voidaan lain mukaan haudata muuallekin maanomistajan/haltijan luvalla.  Muistomerkin pystyttäminen vaatii kuitenkin maaomistajan luvan lisäksi aluehallintoviraston luvan. On huomioitava että jos maapaikaksi ilmoittaa oman tonttinsa, niin sitä saatetaan merkitä haudaksi, joka voi olla tontille pitkäaikainen rasite esim. myyntitilanteessa.

Uurnana käytetään maatuvasta materiaalista tehtyä säilytintä, jonka vetoisuus on 4,5 litraa.

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Sijoituspaikka pitää ilmoittaa krematoriolle.

Mistä uskonnottoman vainajan uurnan hautapaikka ?

Vapaa-ajattelijat ylläpitävät Suomessa hautausmaita, joille voidaan useimmiten haudata missä tahansa asunut uskonnoton henkilö, ja yleensä myös uskontokuntiin kuuluvia. Lisätietoja hautauksista antavat hautausmaita hoitavat paikalliset yhdistykset:

Lähin vapaa-ajattelijoiden ylläpitämä hautausmaa on Forssassa.

Satakunnan vapaa-ajattelijoilla on Siikaisten Sammissa metsähautausmaa Lepomäki

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ylläpitää Kärsämäen hautausmaata Tampereen valtatien ja Vahdontien risteyksessä ( hautausmaan kartta). Se on Turussa ainoa, jossa on erotettu alue tunnustuksettomille vainajille, korttelit 32 ja 33 luoteiskulmassa. Tunnustukseton tarkoittaa Turun seurakuntien terminologiassa muut uskonnot ja uskonnottomat. Siellä on tällä hetkellä lähes yksinomaan muslimien hautoja (kortteli 32). Kortteli 33 on käyttämätön, hoitamaton, villiksi kasvanut ja erottamaton. Kärsämäkeen saa haudata uskonnottomia vainajia muslimien tai kristittyjen viereen, ja käyttää kristillisesti sisustettua kappelia. Turun vapaa-ajattelijat ry koettaa löytää turkulaisille uskonnottomille tyydyttävämmän ratkaisun.

Seurakuntayhtymän ylläpitämä Piikkiön Koroisten hautausmaa (vanhan hautausmaan vieressä) vihittiin käyttöön 2006. Hautausmaalla on myös tunnustukseton hautakortteli. Siistit mutta tyhjät rivit, on kuitenkin jo yksi hauta. Turkulaisten ja kaarinalaisten käytettävissä.  (Hautausmaan kartta).

 

4.3 Arkkuhautaus

Vainajan ruumis on hautaustoimilain mukaan haudattava ilman aiheetonta viivytystä. Käytännössä arkkuhautaus tapahtuu muutaman viikon sisällä hautausluvan saamisesta, joten se on ajallisesti haasteellisempi kuin sirottelu tai uurnahautaus.

Arkkuhautauksessa vainajan hautapaikkana on lähes aina hautausmaa. Arkun kuljettamisen hoitaa hautaustoimisto. Arkun kantamiseen hautausmaalla tarvitaan yleensä kuusi kantajaa.

Arkku voidaan lain mukaan haudata muuallekin maanomistajan/haltijan luvalla jolloin lisäksi tarvitaan Aluehallintoviraston lupa.

Arkun voi ostaa hautaustoimistosta.  Arkun voi myös teettää tai tehdä itse, mutta se on oltava maatuva.

Mistä uskonnottoman vainajan arkulle hautapaikka?

Vaihtoehdot ovat tässä samat kuin uurnahautauksessa (katso kohta 4.2)

5. Jäähyväis-, saatto- ja muistotilaisuudet


5.1 Jäähyväistilaisuus

Jäähyväistilaisuus voidaan pitää esim. sairaalassa potilastiloissa tai sairaalan hiljaisessa huoneessa (katso kappale 3).  Osallistujat ovat silloin usein lähimmäiset, tilojen pienuuden vuoksi korkeintaan joitakin kymmeniä. Sairaalasta vainaja toimitetaan arkussa joko krematorioon tai saattotilaisuuspaikalle.


5.2 Saattotilaisuus

Saattotilaisuuden perinteinen kristillinen tarkoitus on ollut vainajan hautaan siunaaminen kirkossa/kappelissa ja arkun kuljettaminen hautausmaalle ja hautaus. Uskonnottoman vainajan saattotilaisuuteen ei siunaaminen kuulu, ei myöskään kirkon tai kappelin käyttö. Seurakunnat kieltävät usein kirkon tai kirkoiksi vihittyjen kappelien käytön, ja perivät muista kappeleista lisämaksun niiden käytöstä.

Saattotilaisuus ja muistotilaisuuskin ovat olleet muodollisesti melko sidottuja, ja ajatukset siitä mikä on oikein ja juhlaväen huomioon ottavaa, on ollut uskonnottomienkin hautajaisissa perinteisistä kaavoista tukensa ammentavaa.

Yhteiskunnan muutos on kuitenkin muuttanut ja muuttamassa hautajaisia, ja uudet tavat raivaavat tieltään niitä, jotka katsotaan turhiksi tai vaikeiksi toteuttaa. Vainaja ja hänen lähipiirinsä eivät asu enää samalla seudulla, hautaus halutaan vainajalle merkitykselliselle paikalle, ei haluta hoidettavaa hautapaikkaa lainkaan tai vainaja on sellaisen eläessään jopa kieltänyt. Aineellisista surun esittämisen ja vainajan muistamisen keinoista on siirrytty kohti aineettomampaa muistamista.

Vainajan hautaan saattaminen arkussa ja sen jälkeen samana päivänä järjestettävä muistotilaisuus on tavallista vieläkin, mutta vainajan tuhkaaminen eli krematointi on muokannut tätä perinteistä tapaa vainajan kunnioittamisessa. Arkkuhautaukset ovat vähenemässä ja tuhkaaminen yleistymässä. Tuhkaus helpottaa hautajaisjärjestelyjä niin ajankäytön, tilojen kuin budjetinkin kannalta. Vainajan hyvästeleminen arkun äärellä saatetaan tehdä jo sairaalassa ja saattotilaisuus suurella joukolla voidaan jättää pois kokonaan.

Lähtökohtana koko hautajaistapahtuman järjestämisessä on vainajan eläessään laatima hautaustestamentti, jossa kerrotaan esim. hautaustapa ja muistotilaisuuden sisältö, mahdollisesti hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tähän hautajaisia ohjaavaan dokumenttiin hautajaisten järjestäjät nojaavat ja näin voidaan välttää ristiriitoja, joita tällaisen läheisille tärkeän tapahtuman järjestämisessä joskus syntyy.

Saattotilaisuuden paikka

Arkun äärellä tapahtuva saattotilaisuus on mahdollinen, kunhan sopiva tila tilaisuudelle löydetään. Käytännöllinen ratkaisu on käyttää esim. työväen- ja seurojentaloja tai kylätaloja yli 50 henkilön saattaessa tai vapaa-ajattelijoiden hautausmaiden saattorakennuksia pienemmän ryhmän kyseessä ollessa. Myös muistotilaisuuden järjestämisessä nämä sekulaarit tilat ovat hyvin käytännöllisiä. Usein niissä on tarpeistoa ruokailua ja musiikin esittämistä varten tai audiovisuaalista välineistöä pyydettäessä, ja näin saatto- ja muistotilaisuus voidaan tarvittaessa yhdistää.

Luontevaa on myös pitää saattotilaisuus hautausmaalla ja vasta sitten siirtyä sisätiloihin muistotilaisuuteen.

Tuhkan sirottelu tai sen hautaus jäävät nykyisin usein vain lähimpien toteutettavaksi ja usein ajallisesti erilleen muistotilaisuudesta. Tämä keventää hautajaisjärjestelyjä ja voimat ja aika riittävät paremmin muistotilaisuuteen.

Vainajan tuhkauurna voidaan sopimuksesta ottaa mukaan myös kahvila- ja ravintolatiloihin, jolloin hautaan saattaminen ja muistelu voidaan helpoiten yhdistää. Tällöin voidaan saattamaan kutsua kaikki muistotilaisuuteen osallistujat.

Saattotilaisuuden sisältö

Saattotilaisuudessa on perinteisesti muistettu vainajaa kukkatervehdyksin muistosanojen kera ja kuultu tilaisuuteen sopivaa musiikkia, usein vainajan lempimusiikkia. Vainajan yksilöllisempi huomioiminen antaa järjestäjille vapaat kädet kaavoista kuten perinteisestä sisällöstäkin ja kunnioittaa tarkemmin vainajan toiveita. Tilaisuuden ohjelma on kuitenkin syytä kertoa saattoväelle ohjelmalehtisen avulla tai muulla tavoin.

 

5.3 Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on tärkeä hetki läheisten elämässä, eikä kutsusta ole tapana kieltäytyä. Muistotilaisuudessa painottuvat erityisesti vainajan elämänkaaren ja elämäntyön esille tuominen ja muistelu, niinpä tilaisuus voi olla ulkonaisilta puitteiltaan vaatimaton mutta sisällöllisesti merkittävä.

Muistotilaisuuden paikka

Muistotilaisuuspaikka on valittavissa runsaasta joukosta eritasoisia ja -hintaisia juhlatiloja, joista on internetissä hyvät tiedot. Tilaisuuden järjestäminen vainajan tai läheisen kotonakin on luontevaa, mikäli tilat ovat riittävän suuret, mutta vaatii usein enemmän työtä kuin kaupalliset juhlapaikat.

Paikassa on kuitenkin hyvä olla av-välineistöä mm. valokuvien ja videoiden esittämistä varten. Esteettömyys kannattaa varmistaa aina erikseen.

Muistotilaisuuden sisältö

Vainajan elämänkaaren esittelyssä voidaan käyttää juhlapuhujaa, joka antaa runkoa ja aiheita yksityiskohtaisempaa muistelua varten. Elämänkaaren kokoaminen yhteen puheeseen on usein hänet hyvin tuntevan läheisen tehtävä, mutta tässä voidaan käyttää myös sekulaarijärjestöjen juhlapuhujia. He ovat kokeneita puheenkirjoittajia, jotka tutustuttuaan vainajan elämään pystyvät eläytymään hänen elämäänsä ja kirjoittamaan ”vainajan näköisen” puheen. Puhe käydään läpi etukäteen läheisten kanssa.

Muistotilaisuuteen kokoontuvat, ehkä nyt viimeistä kertaa suurella joukolla, yhteen vainajan ystävät, tuttavat, sukulaiset ja työhön tai harrastuksiin liittyneet henkilöt. He muistelevat omalta kannaltaan vainajan elämää, tuovat esiin käännekohtia ja traagisiakin hetkiä. Hautajaisten järjestäjät esittelevät valokuvia, esineitä ja elämätyön tuotoksia, joilla kertomukset täydentyvät. Tarpeena on saada kokonaisvaltainen kuva vainajan elämästä ja tukea mukana olijoita surussa. Kutsuttu voi varautua tuomaan oman osuutensa ohjelmaan vaikkapa pienen esityksen tai muistelun muodossa tai auttamaan paikan päällä järjestelyissä.

Tapana on tarjota osanottajille tilaisuuden kuluessa kahvit tai ruokaa, joka auttaa jaksamaan surussa ja keventää tunnelmaa.

Edelleen on tapana, että juhliin kutsuttu, joka ei pääse paikalle, lähettää kirjeitse tai muulla tavoin surunvalittelut läheisille. Usein tämä toteutetaan adressina, joka lähetetään vainajan tai läheisten kotiin ennen tilaisuutta. Adressit luetaan muistotilaisuudessa. Uskonnottomin tekstein varustettuja tai tekstittömiä adresseja on saatavilla hyvä valikoima ja myös vapaa-ajattelijat ovat painattaneet omalla liekkitunnuksellaan varustetun suruadressin.

 

5.4 Joitakin esimerkkejä tilaisuuksien järjestämiseksi

Uskonnottomien hautajaisten järjestämistapa on siis vapaamuotoinen ja yksilöllinen, mutta tietenkin vainajan toivomusten mukainen. Alla lueteltujen ehdotusten tarkoitus on ainoastaan antaa suunnitteluun vihjeitä.

5.4.1 Hautausmuotona tuhkan sirottelu

 • Jäähyväiset vainajalle voidaan jättää lähiomaisten kesken sairaalan potilastiloissa tai hiljaisessa huoneessa.
 • Arkku toimitetaan sairaalasta krematoriolle valitun hautaustoimiston avulla.
 • Erillinen saattotilaisuus ei ole välttämätön.
 • Muistotilaisuus järjestetään tarpeen mukaan sukulaisille ja tuttaville, usein muutama viikko kuoleman jälkeen. Tilaisuuteen voi kuulua muistopöytä jossa on valokuvia vainajasta, kukkien jättämistä pöydän päälle tai viereen, videoita, muistelupuheita, musiikkia, ruokailua ja/tai kahvitarjoilua, adressien lukua, vapaata seurustelua jne. Jos tuhkauurna on jo käytettävissä, niin se voidaan ottaa mukaan tilaisuuteen.
 • Tuhkan sirottelu järjestetään usein erillisenä tapahtumana krematoinnin jälkeen, viimeistään vuoden sisällä. Tilaisuus pidetään usein lähimmäisten kesken.

 

5.4.2 Hautausmuotona uurnahautaus

 • Uurnahautaus seuraa pitkälle samantapaista kaaviota kuin 5.4.1.
 • Hautaaminen tapahtuu käytännössä aina hautausmaalla. Uskonnottomien hautausmaita on kymmenkunta ympäri maata, Turkua lähimmät Siikaisissa ja Forssassa. Lisäksi saattaa löytyä kyläyhteisöjen tai yksityisten ylläpitämiä hautausmaita. Paikallisiin vapaa-ajattelijayhdistyksiin tai yhteisöihin tulee ottaa yhteyttä järjestelyistä. Uurnan kuljetus hautapaikalle voidaan hoitaa omatoimisesti. Hautaus hoidetaan usein lähimmäisten kesken.

 

5.4.3 Hautausmuotona arkkuhautaus

Jäähyväiset vainajalle voidaan jättää lähiomaisten kesken sairaalan potilastiloissa tai hiljaisessa huoneessa.

 • Hautaaminen tapahtuu käytännössä aina hautausmaalla. Uskonnottomien hautausmaita on kymmenkunta ympäri maata, Turkua lähimmät Siikaisissa ja Forssassa. Lisäksi saattaa löytyä kyläyhteisöjen tai yksityisten ylläpitämiä hautausmaita. Paikallisiin vapaa-ajattelijayhdistyksiin tai yhteisöihin tulee ottaa yhteyttä järjestelyistä.
 • Arkku toimitetaan sairaalasta hautausmaalle valitun hautaustoimiston avulla.
 • Jos halutaan järjestää saattotilaisuus niin arkku voidaan ensin toimittaa saattotilaisuuden tiloihin, josta arkku tilaisuuden jälkeen kuljetetaan autolla hautausmaalle. Vaihtoehtoisesti saattotilaisuus voidaan pitää hautausmaalla. Saattotilaisuuden ohjelma sisältää perinteisesti mm. alkusoiton, kukkien laskun arkulle, musiikkia, saattopuheen, musiikkia ja loppusoiton.
 • Hautausmaalla saattoväestä valitut kantajat kantavat arkun haudalle.
 • Hautaustilaisuuden jälkeen voidaan pitää erillinen muistotilaisuus ohjelmalla joka muistuttaa kohdan 5.4.1 ohjelmaa. Jos järjestetään sekä saatto- että muistotilaisuus, niin olisi käytännöllistä pitää ne samoissa tai läheisissä niille riittävissä tiloissa.
 
Arkun kuljetus saatto- tai muistotilaisuuteen ennen tuhkaamista
 • Arkun voi kuljettaa sairaalasta saatto- tai muistotilaisuuksiin myös tuhkausmallissa, ja siitä krematorioon. Kuljetuksen hoitaa valittu hautaustoimisto.
 • Hautaustoimilain mukaan vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.

 

 

6. Kuolinilmoitus

Kuolinilmoitus lehdessä on tietenkin vapaaehtoinen.

Lehteen tulevassa uskonnottoman henkilön kuolinilmoituksessa ei käytetä uskonnollisia symboleita, kuten ristiä. Syntymä- ja kuolinpäivän symboleina voidaan käyttää kirjaimia s ja k. 

Lehdillä on useita vaihtoehtoja kuolinilmoituksen kuvitukseen, myös vapaa-ajattelijoiden tunnuksena käytetty liekkimalja löytyy.

Turun Sanomilla on alkeellinen ohjelma joka sallii kuvana ainoastaan risti. Jos osaa pyytää niin TS:ltä löytyy kuitenkin myös muita kuvia kuten Vapaa-ajattelijain liekkimalja sekä ”Siviilirekisterin” tähkä, sekä m.m kahden tähkän kuva, linnut, kalla, auringonlasku, purjevene ja vieläpä soutuvenekin). Lehti on myös luvannut kehittää kuvatarjontaa (helmikuu 2022).

Kuolemasta ilmoittaminen Internetin muistelusivuilla tai vaikkapa vainajan Facebook-sivuilla tai muissa sosiaalisissa medioissa on yleistymässä.

 

7. Hautaustestamentti

On välttämätöntä, että uskonnoton kirjoittaa hautaustestamentin, jossa kertoo lähimmäisille toiveistaan (tässä esimerkkinä Turun vapaa-ajattelijoiden Hautaustestamenttilomake ). Vain näin toimien hautaamiseen liittyvät toiveet tulevat selkeästi hautajaisia järjestävien tietoon. Hautaustestamenttia kannattaa tehdä vähintään kaksi kappaletta, toinen toivotulle hautaavalle taholle ja toinen itselle ja omaisille.

Pro-Seremonioilla on myös oma kaavake ”Ohjeet siviilihautajaisteni järjestämiseksi”, ja hautaustoimistoilla omia kaavakkeitaan.

Vapaa-ajattelijain liitolla on kätevä Haluan siviilihautajaiset -kortti, jonka voi tulostaa netistä.

Hoitotahto tai hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. THL:n internetsivuilla on hoitotahdosta lisätietoa ja hoitotahtolomake.

Elinluovutustahdon voi ilmaista Kelan Kanta.fi–palvelussa. Sairaala tekee lopullisen päätöksen vainajan mahdollisesta elinluovutuksesta. Tuhkan luovuttamisesta omaisille on syytä sopia sairaalan kanssa.

Ruumiin testamenttaaminen tieteelle anatomian opetukseen on myös ollut mahdollista. Opetus on kuitenkin uudistumassa ja ruumiin testamenttaamisesta ollaan ehkä kokonaan luopumassa. Esim. Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen ruumiinlahjoitussopimuksen lomakkeen on saanut Medisiinan palvelupisteestä. Myös Helsingin, Tampereen ja Kuopion yliopistojen anatomian yksiköt ovat ottaneet vastaan lahjakirjoja. Mahdollisesta ruumiinlahjoitustestamentistakin on syytä kertoa omaisille. Laitos vastaa ruumiin kuljetuksesta sairaalasta laitokselle, ja siitä edelleen krematorioon, sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Tuhkan luovuttamisesta omaisille on syytä sopia laitoksen kanssa, muuten tuhka sirotellaan Turun hautausmaalle.  Luovutushetkeen voi kulua puolesta jopa kahteen vuoteen.

 

8. Neuvontaa ja apua hautausasioissa

Kun suunnittelet uskonnottomia hautajaisia, voit kääntyä, hautaustoimistojen lisäksi,  paikallisten vapaa-ajattelija-yhdistysten ja valtakunnallisen Pro-Seremoniat-palvelun puoleen. Autamme sinua tietoa hakemalla ja kokemuksia jakamalla, jolloin sinun on helpompi jatkaa vainajan elämäntyötä kunnioittavan surujuhlan valmisteluja.

Lisätietoja

Tilaisuuksien suunnitteluun voit käyttää Turun vapaa-ajattelijoiden musiikki- ja puhujapalveluja.

Hautaustoimilaki, voimaantulopäivä 1.1.2004 (joitakin pykäliä muutettu vuonna 2009).