Tidigare aktiviteter

 

Sekulära fester – från dop till begravning, 18.4.2018

Åbo Fritänkare arrangerade ett informations- och diskussionstillfälle om olika sätt att ordna religionsfria familjefester. Vi delade erfarenheter och ideer kring ordnandet av fester för namngivning, att bli vuxen (Prometheuslägerfest), bröllop och begravning, utgående från en religionsfri livsåskådning.

Tillfället ordnades onsdagen den 18.4.2018  kl 18.00 i Tuurintupa (Tureborgsgatan 14).  Vi bjöd på kaffe.

Antalet människor som inte tillhör religiösa samfund eller annars har en sekulär livsåskådning växer snabbt. Behovet av att ordna sekulära familjefester ökar. Traditionella vanor som dop, konfirmation eller kyrkobröllop kan kännas konstlade och främmande för den egna världsbilden. Det händer också att då en närstående, som önskat sig en icke-religiös begravning, dör,  saknar de sörjande erfarenhet av en begravning utan präst.

Vid anordnandet av en icke-religiös fest kan dess möjligheter till fria former och avsaknaden av färdiga rutiner kännas förvirrande.  Vid tillfället gick vi igenom lagbaserade fakta kring t.ex. namngivning och begravning, och  gav vinkar om hur man kan anordna en familjefest fri från religiösa traditioner.

Laura Mäntysalo från Pro-Ceremonier gav en översikt om sekulära sedvänjor. Venla Hannuksela från Prometheus-lägrens stöd berättade om Prometheusfester. Riitta Vehanen från begravningsbyrå Pietet besvarade frågor om civilbegravningar i Åbo. Anförandena hölls på finska.

 

Fritänkarna på Åbo bokmässa 6.-8.10.2017

Deltagarna i Åbo Fritänkares författarpanel var Katriina Järvinen Tammerfors, Mike Pohjola Helsingfors, Aini Linjakumpu Rovaniemi och Miki Liukkonen Helsingfors. Diskussionen gick på finska.
Fritänkarnas förbund presenterade sin verksamhet på en egen avdelning.

 

Föreläsningen ”Att tro – att veta” vid Åbo Universitet 19.9.2017

Ett föreläsnings- och diskussionstillfälle med rubriken Uskomisen usvaa – tietämisen tuskaa (”Att tro – att veta”) om utbildningens och det vetenskapliga arbetets framtid ägde rum i Åbo universitets Janus-sal, Brunnsgatan 12, tisdagen den 19.9.2017 kl. 16-19. Tillfället var öppet.Inledande föredrag hölls av docent Eero Salmenkivi, professor emeritus Ilkka Niiniluoto från Helsingfors universitet och läraren i filosofi och livsåskådningslära Jaakko Lindfors. Föredragen hålls på finska. Publiken inbjuds att ställa frågor och delta i diskussionen.Eero Salmenkivi: ”Usvaa ja tuskaa elämänkatsomustiedossa”Ilkka Niiniluoto: ”Tiede, totuus ja elämä”Jaakko Lindfors: ”Filosofian opetus uskonnon kahleissa”Det nya begreppet “alternativ sanning” har introducerats för världen, invandrare demoniseras och på vissa håll överger man evolutionslärans grunder. Vad är sanning ? Är det gammalmodigt att sträva efter sanning?

Efter föredragen diskuterades skolornas och universitetens roller som försvarare av en vetenskapligt baserad världsåskådning, och behovet av att frigöra oss från religioner, myter och trosföreställningar. Samtidigt kastades en blick på utvecklingen under de närmast gångna 100 åren.

Arrangörer vafr Åbo fritänkare r.f. och Feto r.f. Fritänkarna verkar för att befrämja de religionslösas rättigheter. Feto är filosofie- och livsåskådningslärarnas förening.Tilläggsinformation:Ritva Ahonen, Åbo fritänkare

sutiritva a gmail.comJaakko Lindfors, Feto ry

jaakko.lindfors a turku.fi

Stipendierna i livsåskådningslära delades ut, maj 2017

Vår förening delade vid skolavslutningen ut två stipendier i livsåskådningslära. Grunden för stipendierna var framgångsrika studier i och intresse för ämnet.
Gymnasiestipendiet gick till Katedralskolan och högstadiestipendiet till S:t Olofsskolan.
Vi gratulerar !