Aktuellt

Nytt medborgarinitiativ:  Stat och kyrka bör åtskiljas  (Valtion ero kirkosta)

1.3.2022

Du kan läsa om motiveringarna till initiativet och skriva under det via länken

https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/9926

Texten är tillsvidare tyvärr endast till mindre delar översatt till svenska.

Initiativet skulle innebära att ev.lut.kyrkans och den ortodoxa kyrkans juridiska särställning skulle nedmonteras. Kyrkorna skulle omvandlas till vanliga religiösa samfund.  De skulle bl.a. själva sköta indrivningen av sin kyrkoskatt.

Ditt godkännande av initiativet kräver stark identifiering med dina bankkoder. Länken ovan leder dig direkt till justitieministeriets sidor vilket är det säkraste sättet.  (I offentligheten föreslås också ibland en s.k. förkortad kod, t.ex. av typen is.gd.  En dylik kod innebär att förbindelsen går via en utländsk tredje parts datorservice)

 

Nästa sommars (jo, en sådan är på kommande …) Prometheusläger

16.10.2020

Oscar Slotte har valts till ny ordförande för Prometheus-lägrens stöd r.f.  Slotte är finlandssvensk och studerar till sjökapten i Åbo

”Protu är ett av de viktigaste sakerna i mitt liv och jag kan inte föreställa mig livet utan allt det goda som Protu har medfört. Som ordförande vill jag att Protu även i framtiden kan ge unga stabilitet och vänner”, berättar Slotte.

Anmälan till Prometheus-lägren sommaren 2021 öppnar 1.11.2020. Protu ordnar under sommaren sammanlagt 61 protuläger runtom i Finland. Tre svenskspråkiga läger ordnas i Nyland och Egentliga Finland. Lägerplatserna och -tiderna publiceras på Protus webbsidor den 25.10.2020.

Prometheus-lägren, alltså protulägren, är livsåskådningsläger som alla är välkomna med på för få verktyg till livet, utveckla sin egna världsbild och självständigt tänkande. Idén bakom lägren är att människor själv skall kunna bestämma över sitt liv och ta ansvar över världen. De unga erbjuds inte färdiga svar utan man funderar och diskuterar kring de olika teman i grupp. Deltagarna är oftast åttonde- eller nionde klassister, men det ordnas även läger för 16–20 åringar och även för vuxna. Verksamheten drivs i huvudsak av frivilligarbete och är religiöst och politiskt obunden.

https://www.protu.fi/svenska

 

Åbo fritänkares skolstipendier har delats ut (30.5.2020)

Åbo fritänkare delar årligen ut skolstipendier för framgångsrika studier i livsåskådningslära. I år beviljades gymnasiestipendiet åt en ny student från Turun Klassillinen Lyseo. Högstadiestipendierna beviljades åt två elever från nionde klassen i Puolalaskolan respektive Turun Lyseo.

Vi gratulerar stipendiaterna !

Stig-Göran Lindqvist

 

Nästa sommars Prometheusläger

Nästa sommars läger bokas som bäst. Svenska läger arrangeras i Sagu Halslax och i Esbo Noux. Det finns lediga platser !

Se https://www.protu.fi/svenska/skolningar

Det erbjuds olika temaläger. Principerna för lägren hittar man på

https://www.protu.fi/svenska/principerna

Lägren har varit synnerligen populära. Avgifterna varierar mellan 295 och 390 €. Om man har svårigheter med finsieringen kan man ansöka om rabatt.

 

 

Åbo fritänkare deltar i Åbo Pride-veckan 19-25.8.2019

1/ Vi arrangerar en Bar- och diskussionskväll torsdagen 22.8. Vi har varit tvungna att i sista stund byta platsen för diskussionskvällen till Restaurang Fontti, Köpmansgatan 5, restaurangens bakre del. Välkommen !

Diskussionstemat är ”Passionerat mot heteronormen från antiken till idag”. Vid tillfället diskuterar den finska författaren Gerry Birgit Ilvesheimo och pol.mag. Eero Suorsa sådana former av passion och kärlek i filosofins historia och skönlitteraturen som inte rymts inom trånga ramar. Välkommen med !

Ilvesheimo har en bakgrund som forskare i filosofins historia och är idag en fri författare som har publicerat fyra böcker. Den nyaste, ”Ilmestyskirja” utkom förra året. I böckerna behandlas med ett filosofiskt och samhällskritiskt grepp livets mångfald utanför normerna, säväl historiskt som i modern tid, från förkrigstidens Berlin till queer-kretsarna i Helsingfors!

En aktiv och frågeställande publik är en del av diskussionen. Åbo fritänkares Eero Suorsa leder och modererar diskussionen.

2/ Vi deltar i Pridetåget lördagen 24.8 kl 12

Åbo fritänkare deltar under egen banderoll ”Yhdenvertaisuuden puolesta – vapaa-ajattelijat”.  Du är välkommen att delta. Anmäl dig i god tid till Ritva Ahonen (sutiritva@gmail.com) eller till mig.

Tåget organiserar sig kl 12 på Lilltorget, startar kl 13 och avslutas i Puolalaparken.

3/ Parkfesten lördagen 24.8 kl 14-16

Vi har ett eget bord med informationsmaterial i Puolalaparken.

4/ Kvällsfesten hålls i Skärgårdsbaren på Auragatan 24.8 kl 19-04

Se Åbo Prides webbsidor

https://turkupride.fi/

https://www.turku.fi/sv/nyhet/2018-07-05_abo-pride-pryder-staden-med-regnbagens-farger

 

 

Åbo fritänkares stipendier för framgångsrika studier i livsåskådningslära utdelades 1.6.2019

 

Fritänkarna delar årligen ut stipendier. De gick i år till Åbo Normalskola. Två stipendier gick till högstadiet  och ett till IB-gymnasiet (1 st.).

Vi gratulerar stipendiaterna!

Stig-Göran Lindqvist

 

 

 

Jätä kommentti