Civil vigsel i Åbo och Egentliga Finland, samt på Åland

Åbo fritänkares informationsbank

Ett civilt äktenskap är ett juridiskt avtal mellan två vuxna samlevande personer. Vigseltillfället är samtidigt ett sätt att stärka parförhållandet och fira parets kärlek.  Idag väljer majoriteten av de finländska paren en civil vigsel, som vanligen förrättas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (den tidigare Magistraten). Den finska benämningen är Digi- ja väestötietovirasto (DVV).  Vigseln kan förrättas av den lokala DVV-byråns chef, häradsskrivare eller notarie. Alternativt kan vigseln förrättas vid en tingsrätt av lagman, tingsdomare, åklagare eller notarie.

I Egentliga Finland kan en civil vigsel skötas på fem ställen:  vid tingsrätten i Åbo eller vid DVV:s lokala kontor i Åbo, Salo, Björneborg eller Raumo.

Före vigseln behövs det en utredning av eventuella hinder för ett äktenskap. Utredningen tar sju dagar. Vid vigseltillfället behövs det två 15 år fyllda vittnen. DVV:s anställda kan fungera som vittnen, men man bör då komma överens om det på förhand.

Vigseln är gratis om den sker i vigselförrättarens rum under tjänstetid. DVV:s vigselutrymmen är större och trivsammare än ett vanligt tjänsterum och lämpliga också för ett antal gäster (typiskt 10-20).

Många par gifter sig inför ett mindre antal vittnen och ordnar därefter en bröllopsfest enligt egen smak för ett eventuellt större antal gäster. För festen kan man beställa en talare t.ex. från Pro Seremonier . Man kan även söka feststämning med tal av gäster eller av paret självt.

Festen kan lika väl vara liten och informell, endast det korta vigselformuläret är nödvändigt.

Vigselförrättaren kan även bjudas in till festen, varvid alla gästerna kan ta del av själva akten.

Om vigseln sker utanför ämbetsverket och utanför arbetstid fakturerar DVV  250€ + eventuella resekostnader enligt statliga tariffer.

Lediga tider och platser kan man kolla och boka på https://www.ajanvaraus.fi/isl/frontend/

Frågor kan ställas via e-postadressen vihkiminen@dvv.fi   eller per telefon.

Civila vigslar ordnas gratis på följande adresser i Egentliga Finland och på Åland:

  • DVV, Åbo: vigslar huvudsakligen på torsdagar och fredagar. Självständighetsplan 2, 20800 Åbo
  • DVV, Salo: vigslar huvudsakligen på fredagar. Kirkkokatu 1-3 B, 3. krs. 24100 Salo
  • DVV, Björneborg: vigslar huvudsakligen på tisdagar och fredagar. Pohjoisranta 11 E, 28100 Björneborg
  • DVV, Raumo: vigslar huvudsakligen på fredagar. Aittakarinkatu 21, 26100 Raumo
  • Egentliga Finlands tingsrätt: Lasarettsgatan 2-4, 20100 Åbo

På Åland kan en civil vigsel skötas gratis antingen på Statens ämbetsverk på Åland av häradsskrivaren eller notarien, eller på Ålands tingsrätt av lagman, tingsdomare eller tingsnotarie. Båda myndigheterna finns i Statens ämbetshus i Mariehamn. Se   https://www.ambetsverket.ax/arenden/vigsel