Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Turun vapaa-ajattelijat, syyskokouksen päätös 17.11.2022

Turun Vapaa-ajattelijat pyrkii toimimaan Turun seudun uskonnottoman väestön tärkeimpänä yhdyssiteenä. Toiminta-alueenamme on koko Varsinais-Suomi, lisäksemme Raisiossa on oma vapaa-ajattelijayhdistys. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut n. 100. Jäseninämme on vain joitakin promilleja Turun ja lähialueiden uskonnottomista, joten kasvuun on potentiaalia ja tarvetta.

Viemme vapaa-ajattelua Turun seudulla eteenpäin vuonna 2023 seuraavin keinoin:

Uskonnottomien oikeuksien edistäminen

Seuraamme uskonnottomien oikeuksien toteutumista toiminta-alueellamme, erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Etsimme kaikille sopivia vaihtoehtoja uskonnollisen toiminnan tilalle tai rinnalle ja huolehdimme uskonnottomien valinnanvapaudesta.

ET-opetuksen edistäminen

Pyrimme siihen, että kouluopetus säilyy tiedepohjaisena ja paheksumme uskonnollista käännytystyötä kouluissa. Uskonnottomien lasten ja nuorten huomioimisessa päivähoidossa ja kouluissa on parannettavaa.

Tuemme elämänkatsomustieto-oppiaineen (ET) asemaa kouluissa keskusteluin ja kannanotoin. Myönnämme n. 4 stipendiä menestyksekkäästä elämänkatsomustiedon opiskelusta peruskoulun ja lukion opiskelijoille.

Tavoitteena on käynnistää läheisempi yhteistyö koulujen kanssa esim. vierailuilla et- ja uskontotunneilla ja päivänavauksissa ja kannustamalla kouluja kehittämään et-opetuksen puitteita. Olemme perustaneet työryhmän tälle toiminnalle ja rakennamme sitä yhteistyöllä et-opettajien kanssa ja käyttämällä liiton kokemuksia hyväksi. Teemme yhteistyötä m.m. et-lasten vanhempien ryhmän kanssa, ja Kantelupukin asiantuntijoiden kanssa. Kannatamme ET-opetuksen sallimista myös kirkkoon kuuluville.

Turun seudun saattohoitotyö

Turun seudun saattohoitotyö on uudistamisvaiheessa.  Seuraamme edelleen tilannetta ja kannustamme kaupunkeja uskonnottomien tarpeiden huomioimisessa. Turun Vapaa-ajattelijat pyrkivät kehittämään yhteistyötään Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön m.m. ylilääkäri Outi Hirvosen kautta.

Siviiliseremoniat

Tietopankkia uskonnottomista juhlista aloitettiin kokoamaan vuonna 2018 ja ensimmäinen osa ”Uskonnottomat hautajaiset” liitettiin 2019 aikana kotisivuillemme. Sivuja päivitetään tarvittaessa hyvässä yhteistyössä m.m. muutaman hautaustoimiston kanssa. Vuonna 2020 valmistui osa ”Siviilivihkimisestä”. Seuraavaksi on tarkoitus jatkaa osioilla ”Nimiäiset” ja ”Aikuistumisjuhlat”.

Tietopankissa on myös ruotsinkieliset sivut. Tietopankkia kehitetään ottamalla paremmin huomioon myös lähikuntien asukkaiden palvelut.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on hylännyt suunnitelmansa uudistaa Turun krematoriota ja ehdottaa nyt uuden krematorion rakentamista.  Turun vaparit seuraavat uutta tilannetta ja edistävät uskonnottomien uuden neutraalin  (kaikille avoimen) hautausmaan perustamista kuivalle maalle, lähinnä tuhkan sirottelua varten. Ratkaisu olisi luontoystävällinen ja nykyisiä laajoja hautausmaita huomattavasti edullisempi. Muistolaattojen käyttömahdollisuus tulisi selvittää. Aloite edellyttää Turun vapareilta yhteistoimintaa Turun kaupungin ympäristötoimialan henkilökunnan ja eri puolueiden edustajien kanssa. Kohtuullista olisi että valtio osallistuu myös uskonnottomien hautauskuluihin.

Yhdistys pyrkii jatkamaan yhteistyötä Prometheus-leirien tuki ry:n Turun alueen toimijoiden kanssa. Kesän leireihin tulee ilmoittautua tammikuussa

Etsimme lisää juhlapuhujia ja muusikoita uskonnottomien juhlien tarpeisiin ja pyrimme tarjoamaan heille koulutusta

Pyrimme kehittämään kontaktit uskonnottomiin maahanmuuttajiin

Yleisötilaisuudet

Viime vuosina yhdistyksemme on järjestänyt yhden tai kaksi kertaa vuodessa yleisötilaisuuden, jossa keskusteluaiheita on alustettu luennoin tai paneelikeskustelun avulla. Tilaisuuksia on pidetty onnistuneina ja mielenkiintoisina. Jatkamme toimintaa vuonna 2022 laadukkaalla yleisötilaisuudella asiantuntevin luennoitsijoin ja ajankohtaisin aihein.

Järjestämme myös pienimuotoisia keskustelutilaisuuksia esim. pubeissa tai kahviloissa.

Eduskuntavaalien yhteyteen on tarkoitus järjestää poliittisten puolueiden edustajien paneelikeskustelu.

Lukupiirin toiminta jatkuu.

Muut tilaisuudet

Pyrimme järjestämään jäsentapaamisia sekä kaikille avoimia, vapaamuotoisia tapahtumia, musiikkitilaisuuksia ym., myös yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa.

Esittelemme toimintaamme muiden järjestämissä tapahtumissa, messuilla ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Haemme tarvittaessa rakentavaa yhteistyötä tasapuolisesti m.m. eri poliittisten puolueiden ja lähikuntien kanssa. Yhteistyön ydin on uskonnottomien oikeuksien ja tarpeiden edistämisessä.

Pyrimme kehitään yhteistyötä lähialueiden vapaa-ajattelijayhdistysten kanssa.

Toteutamme sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.

Medianäkyvyys

Kotisivujen (websivujen) on tarkoitus toimia tietovarastona ja -kanavana sekä jäsenille että muille uskonnottomille sekä tiedottaa toiminnastamme muille kiinnostuneille. Kehitämme websivujamme vastaamaan laajemmin Turun alueen uskonnottomien tarpeita ja otamme huomioon myös uskonnottomat maahanmuuttajat. Tekninen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä liiton kanssa.

Yhdistyksellämme on keväästä 2011 lähtien ollut kotisivustolla blogipalsta. Innostamme jäsenistöä tuomaan omia mielipiteitään esille blogin kautta. Tähän asti blogi on jäänyt melkein pelkästään yhden aktiivin kirjoitteluksi, johon toiset lisäävät kommentteja.

Pyrimme nopeaan tiedottamiseen sähköpostin ja Facebook-sivujen kautta.

Lisäämme yhdistyksen kantaaottavuutta myös perinteisen median puolella lehdistötiedotteilla, yleisönosastokirjoituksilla ja kolumneilla.

Historiikki

Vuonna 2014 aloitettu yhdistyksen historiikki elää arkistotyön vaiheessa. Pyrimme edistämään historiikkia esimerkiksi työllistämistoiminnan avulla ja alamme julkaista artikkeleita netissä. Historiikin painaminen kirjaksi ei ole vielä ajankohtaista, mutta se on pitkän aikavälin tavoite.

Toiminta-avustukset

Haemme toiminta-avustuksia sopivilta organisaatioilta mm. yleisötilaisuuksia varten.