Vuosi 2022: Toiminta palasi koronan jäljiltä

Vuonna 2022 toimintamme lähti koronan jälkeen normaaliin suuntaan, ja kokoontumiset palasivat entiseen rytmiin. Toimitila remontoitiin viihtyisäksi klubiksi, ja baari-illat siirrettiin sinne. Kaikkiaan näitä iltoja pidettiin kymmenen. Iltojen videointi ja etäosallistumismahdollisuus jäi pysyvästi käyttöön. Kävijämäärä oli kuitenkin melko pieni, joskin loppuvuotta kohti kasvoi.

ET-aloitteen nimien keruu jatkui myös Tampereella, mutta kaikkiaan saatu 30 000 allekirjoitusta ei riittänyt viemään asiaa eduskuntaan.

Omista tapahtumista suosituin oli kekrijuhla, joka järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Lisäksi pidettiin perinteiset kaamoskarkelot, ja valtakunnallinen liiton kesäpäivät oli Tampereella. Pieniä kävelyjä oli yksi metsässä ja kaksi kaupungissa. Purjehtimassa käytiin kerran.

Www-sivujen, kuten eroakirkosta.fi, kantelupukki.fi ym. taustalla toimi edelleen useita jäseniämme.

Korona väistyi

Kaksi vuotta vaivannut koronapandemia helpotti kertomusvuoden alussa. Viimeiset merkittävät rajoitukset poistuivat maaliskuun alussa ja yhdistyksen toiminta toipui kevään aikana koko maan avautuessa.

Yleensä tammikuussa pidetyt Educa-messut peruttiin toistamiseen pandemian vuoksi.

Tammikuussa baari-illan sijaan keskusteltiin lähinnä verkkotilaisuutena jäsenhankinnasta, ja helmikuun baari-illassa oli vain muutama ihminen eikä erityistä aihettakaan ollut. Maaliskuun baari-ilta oli jo alustettu, mutta väkimäärän vähäisyyteen saattoi vielä vaikuttaa jähmeä liikkeellelähtö koronan jälkeen.

Hallituksen kokouksissa osittainen etäosallistuminen jäi pysyväksi tavaksi. Myös tapahtumien videointi ja suoratoisto verkkoon voidaan laskea koronan tulokseksi, vaikka ne olisi muutenkin voitu ottaa käyttöön.

Koronan väistyessä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota ei suoraan toiminnassamme näkynyt, mutta käytännössä se täytti mediaa ja omille asioillemme jäi vähemmän tilaa.

ET-aloite sai 30 000 kannatusilmoitusta

Elämänkatsomustiedon opiskelun kaikille sallivaan kansalaisaloitteeseen kerättiin nimiä helmikuun puoliväliin saakka. Kaikkiaan aloite sai hieman yli 30 000 kannatusilmoitusta, joista reilu 5000 vuoden 2022 puolella. Eduskuntaan etenemiseen olisi tarvittu vielä 20 000 lisää.

Yhdistys mainosti aloitetta tammikuussa Tampereen ratikoissa. Viikon pyörinyt video tuotti luultavasti enintään 500 allekirjoitusta lisää.

Toimistosta viihtyisä klubi

Toimisto remontoitiin viihtyisämmäksi ja enemmän myös vapaaseen oleskeluun kuin vain kokouksiin soveltuvaksi helmi-maaliskuussa. Työ tehtiin talkoilla ja rahaa kului varsin vähän.

Kymmenen baari-/klubi-iltaa

Koronan väistyessä jatkettiin baari-iltoja helmikuusta alkaen Gastropub Nordicissa. Niitä pidettiin kolme, jonka jälkeen toimitilan remontti valmistui ja illat siirtyivät klubille. Konsepti säilyi samanlaisena: kussakin illassa oli alustaja, joskus omista joukoista ja useammin ulkopuolelta.

Yhteensä iltoja oli kymmenen. joista yhdeksässä alustus. Kolme kertaa alustaja oli omia jäseniämme, aiheina uskonnottomat juhlat, hautaustestamentti ym. hautaamiseen liittyvä sekä jouluperinteet. Ulkopuolisten alustuksissa kysyttiin onko taloustiede tiedettä, verrattiin elänoikeusliikkeen toimintatapoja omiimme, pohdittiin voiko valtio estää uskontojen uhrien syntyä, saatiin esitys pienlehtien tulevaisuudesta, kuultiin sotilaan eettisestä toimintakyvystä ja uskonnosta puolustusvoimissa, ja katsottiin tilastojen (väärin)tulkintaa. Alustajina näissä olivat esimerkiksi eräs majuri, Uskontojen uhrien tuen aktiivijäsen jne.

Kovin suosittuja illat eivät olleet, kuuntelijamäärän mediaani oli 7 henkeä, joskin loppuvuotta kohti kasvaen. Kuitenkin iltojen ansiosta saatiin myös uusia jäseniä. Paria poikkeusta lukuunottamatta illat suoratoistettiin verkkoon ja tallennettiin Youtube-palveluun. Suoratoiston kautta saattoi myös kysyä ja kommenoida etänä. Suoratoistoa seurasi yleensä puolisen tusinaa, ja jälkikäteen katselukertoja tuli 50-150; mittaustapa ei kerro montako kertaa video katsottiin kokonaan.

Virkistymistä metsässä ja veneessä

Toukokuussa retkeilimme Evolla, Hämeenlinnan suunnalla. Mukana oli seitsemän henkeä.

Keskikesällä purjehdimme aurinkoisella Näsijärvellä. Vene kuljetti kuutta uskomatonta, ja yksi uusi jäsenkin saatiin tämän ansiosta.

Elokuun alussa teimme kahdeksalla hengellä pienen kävelyretken Hatanpään arboretumiin, jossa on mm. kaupungin osoittama tuhkansirottelualue Pyhäjärven rannassa. Vuoden lopetti kinkunsulatuskävely, johon kuitenkin tuli vain kolme ihmistä.

Kaamoskarkelot, kesäpäivät ja kekri

Kaamoskarkelot pidettiin alkuvuodesta, ja paikalla oli 12 ihmistä.

Vapaa-ajattelijoiden kesäpäivät pidettiin elokuun puolivälissä Näsijärven rannalla Ensilässä. Järjestäjä oli virallisesti liitto, joka hoiti raha-asiat. Käytännössä järjestäjät olivat pääosin tamperelaisia. Päivät onnistuivat hyvin, paikalla oli 27 henkeä ympäri maan.

Lokakuun lopun pimeydessä pidimme vapaaklubilla kekrijuhlat. Erinomaisesti onnistuneessa tilaisuudessa kävi paikalla 20 eri tavoin naamioitunutta ihmistä, joukossa useampia uusia tuttavuuksia.

Muuta

Tamperelaisessa oli aivan vuoden alussa pidempi juttu Riku Salmisesta; edellisen vuoden lopulla lehti oli julkaissut lyhyen uutisen valinnasta puheenjohtajaksi.

Keväällä yhdistys lähetti Tampereen yliopistolle kirjeen jossa ehdotti, ettei tohtoripromootiossa enää olisi jumalanpalvelusta. Tuloksiin ei kirje kuitenkaan johtanut.

Uskonnottomia juhlapuhujia alueellamme välitti edelleen Pro-Seremoniat.

Virallisesti liiton hallinnoimalle uskonnonvapaus.fi-sivulle tehtiin vaalikone käytännössä lähinnä tamperelaisten voimin. Kysymykset lähtivät ehdokkaille joulukuussa, mutta vuoden 2022 puolella vastasi varsin harva. Yleisölle kone aukeaa vuoden 2023 puolella.

Myös eroakirkosta-palvelun taustalla jatkoivat isolta osin tamperelaiset. Palvelun kautta valtionkirkot jätti yli 33 000 ihmistä, heistä Tampereella asuvia vajaat 2000. Lasku aiemmista vuosista on vain näennäinen, sillä entistä suurempi osa eroista ohjautui suoraan Digi- ja väestötietoviraston palveluun.

Kantelupukki.fi- ja et-opetus.fi-sivujen päivitys oli aiempia vuosia vähäisempää.

Otimme käyttöön oman Discord-alueen keskusteluille. Alue jaettiin kahtia, yleiseen ja hallituksen sisäiseen. Hallituksen ulkopuolisia tuli kuitenkin mukaan vain muutamia, ja pääosin Discord toimikin alustana hallituksen kokousten suunnitteluun. Se osoittautui WhatsApp-pikaviestintä ja sähköposteja paremmaksi monelta osin.

Jäsenille tiedotettiin sähköpostilistalla tapahtumista, joskaan ei enää säännöllisesti. Facebook-ryhmä oli enemmän tapahtumatiedotteita, muuta keskustelua oli melko vähän.

Uskomatonta – Mutta totta – Youtube-kanavalle tehtiin useita videoita, mukaan lukien kolmen 15min pituisen kysymyksiä ja vastauksia sarja, joka on suunnattu yleiseen käyttöön katsomusainetunneille. Vuoden lopussa joukko jäseniämme osallistui liiton järjestämään podcast-koulutukseen.

Kesällä meillä oli esittelyteltta Nalkalanpuistssa ja siellä kävi 10-20 henkeä.

Liiton toimintaseminaariin marraskuussa osallistui kuusi jäsentämme, heistä kaksi veti työryhmää.

Kouluvierailuja jäsenemme tekivät jälleen useampia: Tampereella Klassillisen lukion uskontotunnilla ja Nokian lukion katsomusainetunnilla sekä erikoisuutena pari vierailua Mikkelissä.

Jäsenmäärä väheni

Liittomaksuja tilitettiin 191 jäsenestä. Määrä väheni selvästi, vuonna 2021 se oli 204.

Jäsenhakemuksia käsiteltiin vuoden aikana 15 eli pari edellistä vuotta enemmän, mutta kaikki eivät maksaneet ensimmäistäkään jäsenmaksua. Jäsenmaksurästiläisiä erotettiin 7, ja vuoden aikana erosi 11. Kuolemasta saatiin tieto kahdesta jäsenestä.

Jäsenten mediaani-ikä oli 50 vuotta, naisia oli vajaa kolmasosa.