Www-sivut

Tamperelaiset vapaa-ajattelijat ovat vuosien mittaan olleet mukana laatimassa monia internet-sivuja. Osittain toiminta on tehty muodollisesti toisen toimijan alaisuudessa ja joitakin on sittemmin siirretty toisaalle.

Yhdistyksen oma sivu

Yhdistyksen ensimmäinen www-sivu avattiin vuonna 1998. Se oli aikanaan edistyksellistä pienelle paikallisyhdistykselle – esimerkiksi ensimmäinen kaikkien hankittavissa oleva nettiyhteys oli tullut Suomeen vain neljä vuotta aiemmin, ja www kaikkiaan oli kehitetty vuosi sitä ennen.

Eroakirkosta.fi

Edelleen tunnetuin sivustomme lienee eroakirkosta.fi-palvelu. Se avattiin marraskuussa 2003 ja alkuaan tarjosi tavan luoda paperille tulostettava ilmoitus kirkosta eroamisesta. Yhdistys maksoi postikulut. Paria vuotta myöhemmin eroaminen saatiin kokonaan sähköiseksi, eräänlaisena edelläkävijänä sähköisestä asioinnista ylipäänsä.

Vuonna 2020 rikkoutui 750 tuhannen käyttäjän raja. Vuosittainen eromäärä palvelun kautta näyttää vakiintuneen noin 50 tuhanteen. Se on yli kolminkertainen määrä verrattuna aikaan ennen palvelun avaamista.

Uskonnonvapaus.fi

Jäsenemme on ollut alusta saakka mukana maan laajimman uskonnon ja katsomuksen vapautta käsittelevän sivun tekemisessä. Sivuston noin sata artikkelia ja hakusanaa sekä uutiset kertovat laajasti uskonnonvapaudesta paitsi nykyhetken myös historian osalta. Sivu avattiin vuonna 2004.

Laajimmin sivu on saanut näkyvyyttä vuodesta 2007 saakka laadittujen vaalikoneidensa ansioista.

Et-opetus.fi ja Kantelupukki

Elämänkatsomustieto on uskonnoille vaihtoehtoinen oppiaine kouluissa. Sitä markkinoi ja esittelee laajasti vuonna 2010 avattu et-opetus.fi-sivu. Sivun aktiivisempi kehittäminen on lopetettu ja pitkälti siirtynyt Kantelupukkiin.

Kantelupukki.fi keskittyy päiväkotien, peruskoulujen ja osin lukioiden katsomusopetukseen ja uskonnollisiin tapahtumiin. Nimensä mukaisesti sivulla voi ilmiantaa esimerkiksi koululaisjumalanpalveluksen, jolle ei ole tarjolla säädösten vaatimaa uskonnotonta vaihtoehtoa, ja sivu tekee kantelun laillisuusvalvojille. Nykyään monissa tapauksissa riittää viitata johonkin sivulta löytyvään aiemman kantelun ratkaisuun.

Uskomaton.fi ja pakkouskonto.fi

Kaikki sivustot eivät ole nousseet yhtä näkyviksi.

Uskomaton.fi suunniteltiin laajaksi vapaa-ajattelijoiden eri teemoja esitteleväksi kokonaisuudeksi. Sisältöä ei koskaan tullut kovin paljon ja suosio jäi vaimeaksi, joten sivu päätettiin lopettaa.

”Pakkouskonto”-termin luomiseksi ”pakkoruotsi”-sanan rinnalle on tehty oma sivunsa pakkouskonto.fi. Myös sen kehitys on käytännössä pysähtynyt.

Muuta

Yhdenvertainen Suomi oli laaja kansalaisaloite kirkon ja valtion erottamiseksi vuonna 2014. Vuonna 2019 tehtiin yhteen asiaan keskittyvä kansalaisaloite jumalanpilkkalain kumoamiseksi. Molempia tuki erillinen sivusto.

Jäseniämme on myös mukana esimerkiksi Pro-Seremonioiden www-sivuja tekemässä.