Elämänkatsomustiedon suosio kasvaa kiihtyen

Elämänkatsomustietoa (ET) opiskelee tämän lukuvuoden aikana 3467 tamperelaista peruskoululaista. Se on 18,7 % eli 1,8 %-yksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Tämä ei ole vain kasvua, vaan kiihtyvää kasvua: Vuosien 2018-2022 kasvu oli reilu prosenttiyksikkö vuodessa, nyt siis liki kaksi.

Viiden vuoden aikajänteellä nähdään selvää kasvua muuallakin. Nokialla vuonna 2018 osuus oli noin 6,5 prosenttia, nyt reilut 10 %, Hämeenkyrössä nousu oli 3,9 -> 9,3 %.

Kasvu tulee jatkumaan

Valitettavasti opetuksen pääsy on kielletty evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta oppilailta. Siksi kasvu syntyy pääosin kahdessa vaiheessa: kastamattomuudella ja ET:n valitsemisella koulu aloittaessa.

Alaikäisiä erotetaan kirkosta varsin vähän, esimerkiksi Tampereella viime vuonna vain 32 alle 10-vuotiasta. Kääntäen kirkkoon kuulumattomat lapset ovat pääosin kastamattomia – ja esimerkiksi nyt neljättä luokkaa käyvä 10-vuotias on syntynyt 2013 jolloin kastettujen osuus oli huomattavasti suurempi kuin nyt.

Lain mukaan uskontokuntiin kuulumaton lapsi ohjautuu ET-opetukseen jos vanhemmat eivät toisin pyydä. Käytännössä vaihtoehdot esitetään kaikille vanhemmille, ja moni varmasti valitsee uskonnon koska niin ”kuuluu” tehdä ja koska ET on jotain uutta ja outoa. Uskon myös, että valitettavan harva vaihtaa uskonnon opetuksesta pois kesken lukuvuoden.

Kääntäen kasvu on varmaa. Varmuudella tiedetään ainakin seitsemän vuotta eteenpäin tulossa olevan aina vain vähemmän kirkkoon liitettyjä ikäluokkia, ja kasteiden osuus laskee edelleen. Kasvu on itseään kiihdyttävää, kun ET on yhä useamman äidin tai isän kaverin lasten oppiaine ja siis harvemmin outoa. Mahdollisesti myös hiukan lisääntyvät sekä lasten kirkosta irrottaminen että ET-opetukseen vaihto kesken peruskoulun, ainakin alakoulusta yläkouluun mentäessä.

Vertailua muihin kaupunkeihin

Olemme siis liki 20 % osuudessa. Muista kaupungeista tuon rajan on jo ylittänyt Espoo, ja Vantaa on vain prosenttiyksikön kymmenyksen vajaa. Helsinki on aivan oma lukunsa, ensi vuonna 30 % ylittyy.

Turku on liki Tampereen tasolla. Kuopio sen sijaan on vasta ylittänyt 10 % eikä Jyväskylä ole paljon sitä edellä, Oulussa ET-oppilaiden osuus vielä hiukan alittaa 10 %. Yllättävin on Pori, jossa vasta 6 prosenttia on ET-opetuksessa.

Kasvu kaikissa kaupungeissa on vilkasta, yleissääntönä viimeisen viiden vuoden aikana osuus on enemmän kuin puolitoistakertaistunut.