Promootioon ei pidä liittää jumalanpalvelusta

Tampereen vapaa-ajattelijat lähetti allaolevan viestin Tampereen yliopiston promootiotoimikunnalle. Promootio on akateeminen juhla, jonka käytännöt vaihtelevat hieman yliopistojen välillä. Tampereella se on suunnattu edellisen promootion jälkeen valmistuneille tohtoreille ja sen järjestää koko yliopisto eikä yksittäinen tiedekunta.

Arvoisa promootiotoimikunta,

Nykymuotoinen Tampereen yliopisto järjestää syksyllä ensimmäistä kertaa tohtoripromootion. Nyt on hyvä aika miettiä kriittisesti myös promootioihin liittyviä perinteitä, joista yksi on jumalanpalvelus. Julkisyhteisöjen toiminnasta on viime vuosina karsittu erilaisia uskonnollisia menoja. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. käräjähartaudet loppuivat vuonna 2009, ja apulaisoikeuskansleri totesikin tämän hyväksi, todeten vielä erikseen velvollisuuden yhdenvertaisuuteen menevän perinnesyiden edelle [OKV/1361/1/2009]. Samoin Sosiaali- ja terveysministeriön henkilökunnan uskonnollisesta joulutilaisuudesta oikeuskansleri totesi vuonna 2019: ”[J]ulkisen vallan järjestämä tai sen järjestämäksi mielletty yhden uskonnon mukainen tilaisuus horjuttaa mielikuvaa eri uskontojen suhteen tasapuolisesta hallinnosta.” [OKV/53/1/2019]

Yliopisto ei tietysti suoraan rinnastu ministeriöön eikä varsinkaan tuomioistuimeen. Silti voi hyvin kysyä, haluaako muutoin kehityksen kärkeen kuuluva yliopisto tässäkin asiassa elää ajassa vai yhä pitäytyä muualta poistuviin perinteisiin.

Jumalanpalvelukset eivät muutenkaan ole vuosikymmeniin kuuluneet useimpien tapoihin. Käyntien määrä on 2000-luvulla lähes puolittunut, ja moninkertainen enemmistö suomalaisista ei käy jumalanpalveluksissa koskaan. Siksikin on outoa liimata promootion kylkeen jumalanpalvelus.

Ystävällisesti,

Riku Salminen
Puheenjohtaja, Tampereen vapaa-ajattelijat ry