Kognitio ja kokemuksellisuus liittyvät toisiinsa

Mielipide FL 20.12.2022 ”Teoriaa tarvitaan, mutta asenteet, arvot ja tahto ratkaisevat planeettamme kohtalon”, kirjoitti Eläkeläinen Tammelan takamailta (FL 15.12.2022). Olen samaa mieltä. Hoksaaminen eli ahaa-elämys on kognitiivisesti painottuva kokemus. Merkityksellinen … Lue lisää

Mieli

Mieli ymmärretään yksilön sisäisenä, henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus ilmenevät. Filosofisena käsitteenä mielellä viitataan useimmiten ajattelun käsitteellisiin toimintoihin, joista muodostuu tietoisuus. Mielen ja ruumiin ongelmassa pohditaan ihmisen toiminnan ja tämän tietoisuuden yhteyttä.

Tietoisuus

Tietoisuus tai tajunta viittaavat joko yksilön kunkin hetkisten aistimusten,  elämysten, tunteiden, muistikuvien ja ajatusten kokonaisuuteen tai hänen tietoisuuteen itsestään ja ympäristöstään tai vain hereilläoloon unitilan ja kooman vastakohtana. Filosofiassa, psykologiassa ja kognitiotieteessä tietoisuus-sanalla tarkoitetaan kokemuksellisuutta yleensä ja siihen  voidaan katsoa myös kuuluvan subjektiivisuus, itsetajunta, aistivuus, äly ja … Lue lisää

Tekoäly

Tekoäly eli keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tekoälyn tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. Kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa … Lue lisää