Tietoisuus ja sielu

Mielipide (FL 9.1.2020)

Onko ihminen vain tietoinen kone? Naturalismi vastaa myöntävästi, koska sen mukaan olemassa on vain fyysinen luonto ja sen prosessit.

Jumalaan uskovat kieltävät, koska uskovat, ettei vapaat valinnat, järjen käyttö ja erilaiset hyveet ole koneelle mahdollisia. Oletus perustuu pelkkään uskoon. Naturalismin tilalle he tarjoavat dualismia: ihmiset ovat Jumalan kuvaksi luotuja henkisiä ja ruumiillisia olentoja. Tästä oletuksesta ei voi johtaa mitään empiirisesti todennettavissa olevaa asiaa. Siksi naturalismi ei oleta tutkittavissa olevan luonnon lisäksi mitään muuta olevaa; myös ihmismieli (sielu) on naturalismille vain fyysisen luonnon eli aivomaterian prosessien tuottama ilmiö, jota dualismi ei edes yritä selittää.

Dualistien perusväite, että kone kykenee vain tiukasti deterministiseen toimintaan pätee vain primitiiviseen tietokonemetaforaan. Tämä ajat sitten hylätty malli on yhä uskovien olkiukko. Nyt tietoisuus- ja tekoälytutkimuksen tavoite on mallintaa aivojen ja vahvan tekoälyn mieltä (sielua) autonomisella agentilla, joka itse muodostaa maailmankuvansa vuorovaikutuksessa ympäristönsä olioiden kanssa. Autonominen agentti luo itse itselleen virtuaalimallin todellisuudesta geneettisten tai esiohjelmoitujen taipumusten ja empiirisen kokemuksensa perusteella. Taipumukset määrittävät vain agentin toimintamekanismit ja reunaehdot ja itse mielen virtuaalimalli rakentuu agentin ja ympäristön vuorovaikutuksessa.

Mielen virtuaalimalli sisältää myös yksilön subjektiiviset käsitykset kulttuurista kuten esitin jutussa ”Forssalainen kulttuurivallankumous” (FL 30.10.2019). Kulttuuri on täten objektiivisesti olemassa vain näennäisesti; subjektiivisten meemipleksien kulttuurikäsitysten horisonttina.

Ei ole mitään periaatteellista estettä sille, että sekä ihmisten kanssa että keskenään toimimaan kykenevät ajattelevat artefaktit tulevat teknisen kehityksen myötä mahdollisiksi. Artefaktille on vain kehitettävä tarpeelliset aistit ja perustunteet, jotta se kykenee muodostamaan käsityksen sijainnistaan ja orientaatiostaan fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössään, fyysisestä turvallisuudestaan ja ylläpidon tarpeestaan. Virtuaalimalli tuottaa näiden tuntemusten, muistikuvien ja välittömien aistimusten avulla mielikuvien virtana eli ajatteluna ilmenevän tietoisuuden kokemuksen. Kokemusten muistelu, välitön aistiminen ja tulevaisuuden kuvittelu ja suunnittelu suoritetaan samoilla jatkuvasti päivittyvillä virtuaalimallin mekanismilla.

Vaikka usein ajatellaan, että mieli (sielu) vastaa tietokoneen ohjelmistoa, on sekin vasta osa mielen mahdollistavaa materiaalista rakennetta; itse mieli on toimintaa eli tämän rakenteen tuottamaa mielikuvien eli kokemusten virtaa. Ihmisen tapauksessa se ilmenee talamokortikaalisten silmukoiden tahdistamina aivojen aktiopotentiaalipulssiparvien sekvensseinä.

Ihmisaivojen kehitys määräytyy osittain geneettisesti ja osittain subjektiivisten kokemusten tuloksena. Siksi mielen koodi on heuristinen ja subjektiivinen. Sitä voi suorittaa vain siinä koneessa, joka on rakentunut yhdessä sen kanssa. Siksi ihmismielen kopiointi ilman myös suoritusympäristön kopiointia on mahdotonta. Koneen sielun siirto toiseen koneeseen saattaisi olla mahdollista, mutta ihmisen sielun elämä päättyy aivokuolemaan.

Jätä kommentti