Tietoisuus

Tietoisuus tai tajunta viittaavat joko yksilön kunkin hetkisten aistimusten,  elämysten, tunteidenmuistikuvien ja ajatusten kokonaisuuteen tai hänen tietoisuuteen itsestään ja ympäristöstään tai vain hereilläoloon unitilan ja kooman vastakohtana.

Filosofiassapsykologiassa ja kognitiotieteessä tietoisuus-sanalla tarkoitetaan kokemuksellisuutta yleensä ja siihen  voidaan katsoa myös kuuluvan subjektiivisuusitsetajuntaaistivuusäly ja kyky hahmottaa itsensä osana ympäristöään.

Tietoisuuteen liittyviä ontologisia kysymyksiä pohditaan mielenfilosofiassa. Empiirisen tieteen menetelmin tietoisuutta tutkitaan muun muassa psykologian  kognitiotieteen ja neurotieteen aloilla.

Jätä kommentti