Aktuellt
makimik / 5.4.2017

Åbo fritänkare deltar i Åbo Pride-veckan 19-25.8.2019

1/ Vi arrangerar en Bar- och diskussionskväll torsdagen 22.8 med början kl 17.30 i restaurang Skolans Historiesal

Diskussionstemat är ”Passionerat mot heteronormen från antiken till idag". Vid tillfället diskuterar den finska författaren Gerry Birgit Ilvesheimo och pol.mag. Eero Suorsa sådana former av passion och kärlek i filosofins historia och skönlitteraturen som inte rymts inom trånga ramar. Välkommen med !

Ilvesheimo har en bakgrund som forskare i filosofins historia och är idag en fri författare som har publicerat fyra böcker. Den nyaste, ”Ilmestyskirja” utkom förra året. I böckerna behandlas med ett filosofiskt och samhällskritiskt grepp livets mångfald utanför normerna, säväl historiskt som i modern tid, från förkrigstidens Berlin till queer-kretsarna i Helsingfors!

En aktiv och frågeställande publik är en del av diskussionen. Åbo fritänkares Eero Suorsa leder och modererar diskussionen.

2/ Vi deltar i Pridetåget lördagen 24.8 kl 12

Åbo fritänkare deltar under egen banderoll "Yhdenvertaisuuden puolesta - vapaa-ajattelijat".  Du är välkommen att delta. Anmäl dig i god tid till Ritva Ahonen (sutiritva@gmail.com) eller till mig.

Tåget organiserar sig kl 12 på Lilltorget, startar kl 13 och avslutas i Puolalaparken.

3/ Parkfesten lördagen 24.8 kl 14-16

Vi har ett eget bord med informationsmaterial i Puolalaparken.

4/ Kvällsfesten hålls i Skärgårdsbaren på Auragatan 24.8 kl 19-04

Se Åbo Prides webbsidor

https://turkupride.fi/

https://www.turku.fi/sv/nyhet/2018-07-05_abo-pride-pryder-staden-med-regnbagens-farger

 

Åbo fritänkares stipendier för framgångsrika studier i livsåskådningslära utdelades 1.6.2019

 

Fritänkarna delar årligen ut stipendier. De gick i år till Åbo Normalskola. Två stipendier gick till högstadiet  och ett till IB-gymnasiet (1 st.).

Vi gratulerar stipendiaterna!

Stig-Göran Lindqvist