Aktuellt
makimik / 5.4.2017

Åbo fritänkares skolstipendier har delats ut (30.5.2020)

Åbo fritänkare delar årligen ut skolstipendier för framgångsrika studier i livsåskådningslära. I år beviljades gymnasiestipendiet åt en ny student från Turun Klassillinen Lyseo. Högstadiestipendierna beviljades åt två elever från nionde klassen i Puolalaskolan respektive Turun Lyseo.

Vi gratulerar stipendiaterna !

Stig-Göran Lindqvist

Nästa sommars Prometheusläger

Nästa sommars läger bokas som bäst. Svenska läger arrangeras i Sagu Halslax och i Esbo Noux. Det finns lediga platser !

Se https://www.protu.fi/svenska/skolningar

Det erbjuds olika temaläger. Principerna för lägren hittar man på

https://www.protu.fi/svenska/principerna

Lägren har varit synnerligen populära. Avgifterna varierar mellan 295 och 390 €. Om man har svårigheter med finsieringen kan man ansöka om rabatt.

 

 

Åbo fritänkare deltar i Åbo Pride-veckan 19-25.8.2019

1/ Vi arrangerar en Bar- och diskussionskväll torsdagen 22.8. Vi har varit tvungna att i sista stund byta platsen för diskussionskvällen till Restaurang Fontti, Köpmansgatan 5, restaurangens bakre del. Välkommen !

Diskussionstemat är ”Passionerat mot heteronormen från antiken till idag". Vid tillfället diskuterar den finska författaren Gerry Birgit Ilvesheimo och pol.mag. Eero Suorsa sådana former av passion och kärlek i filosofins historia och skönlitteraturen som inte rymts inom trånga ramar. Välkommen med !

Ilvesheimo har en bakgrund som forskare i filosofins historia och är idag en fri författare som har publicerat fyra böcker. Den nyaste, ”Ilmestyskirja” utkom förra året. I böckerna behandlas med ett filosofiskt och samhällskritiskt grepp livets mångfald utanför normerna, säväl historiskt som i modern tid, från förkrigstidens Berlin till queer-kretsarna i Helsingfors!

En aktiv och frågeställande publik är en del av diskussionen. Åbo fritänkares Eero Suorsa leder och modererar diskussionen.

2/ Vi deltar i Pridetåget lördagen 24.8 kl 12

Åbo fritänkare deltar under egen banderoll "Yhdenvertaisuuden puolesta - vapaa-ajattelijat".  Du är välkommen att delta. Anmäl dig i god tid till Ritva Ahonen (sutiritva@gmail.com) eller till mig.

Tåget organiserar sig kl 12 på Lilltorget, startar kl 13 och avslutas i Puolalaparken.

3/ Parkfesten lördagen 24.8 kl 14-16

Vi har ett eget bord med informationsmaterial i Puolalaparken.

4/ Kvällsfesten hålls i Skärgårdsbaren på Auragatan 24.8 kl 19-04

Se Åbo Prides webbsidor

https://turkupride.fi/

https://www.turku.fi/sv/nyhet/2018-07-05_abo-pride-pryder-staden-med-regnbagens-farger

 

Åbo fritänkares stipendier för framgångsrika studier i livsåskådningslära utdelades 1.6.2019

 

Fritänkarna delar årligen ut stipendier. De gick i år till Åbo Normalskola. Två stipendier gick till högstadiet  och ett till IB-gymnasiet (1 st.).

Vi gratulerar stipendiaterna!

Stig-Göran Lindqvist