Aktuellt
makimik / 5.4.2017

 

Riksdagsvalet 2019

Åbo Fritänkares riksdagsvaldebatt

Lördagen den 16 februari kl. 13.00 – 15  i Åbo huvudbiblioteks studio.

 

 

I panelen satt (på bilden från vänster) Tauno Lehtonen (ordf.) och riksdagskandidaterna:  Janne Aso (Saml), Ilkka Kantola (SDP), Åsa Gustafsson (SFP), Kaija Kiessling (SKP),  Tuomo Liljenbäck (Gröna) och Amro El-Khatib (Vänsterförb.).

Förutom frågor som arrangören lyfte fram ställde publiken frågor.

Ordförande för tillfället var Åbo fritänkares tidigare ordföranden  Tauno Lehtonen ja Ritva Ahonen. Debatten fördes på finska med svenska inslag.

Fritänkarna försöker befrämja likvärdighet, sekulär kultur och allmänt taget en vetenskapligt baserad världsbild, rationellt tänkande och humanistisk etik.

Stig-Göran Lindqvist, ordf. Åbo Fritänkare

 

 

Fritänkarnas förbunds valmaskin

Valmaskinen har öppnats:  https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2019/

 

Förbundets målsättningar för den kommande regeringens program

Målsättningarna har publicerats: Hallitusohjelmatavoitteet

 

 

RELIGION OCH HÄLSA, kritiska synpunkter. Paneldiskussion

Torsdagen 29 november kl. 17 PharmaCity, Östra Långgatan 4B, 1 vån.

  • Markku Myllykangas, professor emeritus, hälsosociologi
  • Pia Puolakka, psykoterapeut, Uskontojen uhrien tuki r.y.
  • Jaana Haapasalo, docent, rätts- och kriminalpsykologi

Moderator: Eero Suorsa, PM

Diskussion bl.a. om erfarenheter av religion och hälsa under åren.

  • motståndet mot vaccinering, blir hälsan en religion ?
  • borde alternativa vårdformer såsom änglavård och kristallvård begränsas ?
  • trenden med kristliga terapeuter och själavård. Vad förtäljer det att religiösa rörelser motsätter sig icke-religiös vetenskaplig psykoterapi ?
  • Hälsan ? Radikala dieter som exkluderar näringsämnen ?

Panelens inlägg hålls på finska. Fritt inträde.

Arrangör: Åbo fritänkare r.f.

Årets stipendiater för framgångsrika studier i livsåskådningslära är valda (30.5.2018)

Stipendierna gick denna vår till Lauste skola och Kerttuli gymnasium.

Åbo Fritänkare r.f. utdelar årligen stipendier i livsåskådningslära åt elever i grundskola och gymnasier. I år gick prisen till Lauste skola (2 st.) och Kerttuli gymnasium (1 st.)

Vi gratulerar stipendiaterna !

 

 

Fritänkarnas förslag att ämnet livsåskådningslära öppnas för alla är nu i riksdagen 

Se förbundets  nyhetsbrev 12.4.2018   (på finska)

Livsåskådningslära – läroämnet för ett gott liv, januari 2018

 

Anmälningen till grundskolans första klass har igen börjat. Om din familj är icke-religiös skall ditt barn automatiskt kunna börja läsa livsåskådningslära, ett modernt åskådningsämne som utgår från eleven och som ger en grund för strävandet efter ett gott liv. Vi får ändå årligen höra om fall, där styrningen till ämnet haltar, ibland på grund av ekonomiska orsaker och andra gånger för att undervisningen i religion anses viktig. Det här kan leda till att gruppen blir för liten.  Eftersom man dock idag i praktiskt taget alla kommuner kan hitta ett tillräckligt antal elever är det snarast fråga om vilken information skolan ger om ämnet. Därför väntar vi oss att rektorerna aktivt arbetar för att de icke-religiösa eleverna kan få börja studera livsåskådningskunskap som ju är avsedd för dem redan av jämlikhetsskäl.

På Feto r.y:s webbsidor (föreningen för lärare i filosofi och livsåskådningslära) finns ett utdrag ur läroplanen. (Här översatt från finska av undertecknad):

”Kärnan i undervisningen i livsåskådningslära består av att utveckla elevernas förmåga att söka efter ett gott liv. Livsåskådningsläran är ett tvärvetenskapligt ämne.  Till dess vetenskapliga grund hör humanistiska, kulturella och samhällsvetenskaper samt filosofi. I livsåskådningsläran uppfattas människan som en aktör som skapar och förnyar sin kultur, som upplever och bidrar med innebörd i sin verksamhet och i sitt umgänge med den omgivande världen. Åskådningar, mänskliga vanor och deras betydelser anses vara resultat av interaktionen mellan människor, samhällen och kulturarv. I livsåskådningsläran betonas människornas förmåga att själva aktivt påverka sitt tänkande och sin verksamhet. Det här gäller också elevernas studier och läroprocess.” (Se www.feto.fi )

Man kan också byta åskådningsämne senare under grundskolan, i enlighet med familjens behov. Livsåskådningsläran är också i den situationen ett ämnesval med ett hållbart innehåll. Ditt barn har rätt att få bästa möjliga livsåskådningsämne !

Stig-Göran Lindqvist

För mera information på svenska, se

https://et-opetus.fi/pa-svenska/            (VATA r.y. och fritänkarnas förbund r.y.)

http://edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/religion_och_livsaskadningskunskap (Utbildningsstyrelsen)

http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/anvisningar_och_rekommendationer/anordnande_av_gymnasieutbildning/undervisningen_i_religionlivsaskadningskunskap (Utbildningsstyrelsen)