Uskomaton 2011
kimmo / 27.6.2015

uskomaton2011

 • Pääkirjoitus
  Uskonnollinen kasvihuoneilmiö irrallaan kansalaisten arkitodellisuudesta Suomalaisten enemmistö elää arkea, sunnuntaita ja kirkkopyhiä varsin uskonnottomasti. Tästä kertoo havaintojen lisäksi tuore kansainvälinen, yhteiskunnallisen tietoarkiston julkaisema haastattelututkimus. Vain joka viides vastaaja sanoo osallistuvansa uskonnollisiin ...
 • Omantunnon vapaus on positiivinen oikeus
  Uskonnottomien ihmisten omantunnon vapauden toteuttamiseen päivähoidossa, koulussa ja armeijassa tarvitaan aivan uutta ajattelua ja asennetta. Yksilöllä on positiivinen oikeus ilmaista vakaumuksensa ja elää suhteessa muihin ihmisiin tavalla, joka vastaa ja ...
 • Uskonnoton päiväkodissa
  Päiväkoti- ja esikouluikäisten uskonnottomien lasten vanhemmat Nora Luoto, Satu Siltaloppi ja Markku Pääkkönen rupattelivat lastensa päivähoidosta teemalla "onko ollut ongelmia uskonnottomuuden kanssa päiväkodissa?" Onko päiväkodeissa uskonnottomia?  Satu: Felix meni päiväkotiin, joka oli ...
 • Kirkollisiin juttuihin ei ole pakko osallistua
  Kirkollisiin juttuihin ei ole pakko osallistua Kodin katsomusperinteen kunnioittaminen sisältyy päivähoitolakiin. Jos kodissaei uskontoa harjoiteta, rukoilu ja kirkossa käynti eivät kuulu elämäntapaan, vanhemmat voivat sanoa, että sitä kunnioitettaisiin myös päiväkodissa. Näin ...
 • Rajalla
  Olin lapsena viehtynyt fiktiivisiin tarinoihin.Pidin siitä, että minulle luettiin tai joku muu luki minulle. Visuaalinen tarinankerronta elokuvista lastenohjelmiin sai vastaan saman innostuksen ja piirrettyjen voima saattoi hypnotisoida ruudun ääreen moneksi ...
 • Kirkolla kohtuuton erityisasema Espoon kouluissa
  Espoon kaupungin ja Espoon seurakuntayhtymän tekemästäyhteistyösopimuksesta on kanneltu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Vapaa-ajattelijoiden tekemässä kantelussa katsotaan yhteistyösopimuksen rikkovan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta ja muita säännöksiä sekä suovan evankelisluterilaisille seurakunnille kohtuuttoman erityiskohtelun muihin uskontoihin ja ...
 • Uteliasta pohdintaa Prometheus-leirillä
  Prometheus-leiri oli selkeästi elämäni suurimpia kohokohtia. Olin käynyt jo edellisenä vuonna riparinkin, mutta tuo yksi leiriviikko elämässäni ylitti kaikki muut. Ikinä en ole ollut onnellisempi. Nyt olen jo vuoden toiminut ...
 • Prometheus-leirillä kasvetaan itseksi
  Prometheus-leiri on n. 14- 15 -vuotiaille suunnattu leiri, jonka on tarkoitus tukea nuorten oman maailmankatsomuksen muotoutumista. Vuosittain järjestetään myös muutama ns. seniorileiri, joihin osallistuu 16-19-vuotiaita nuoria. 2011 kesällä kokeiltiin ensimmäistä ...
 • Kirkkoon kuulumattomien syrjintää puolustusvoimissa
  Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on saanut pohtia kesän yli Puolustusvoimien ongelmia koskien varusmiesten uskonnon ja omantunnon vapautta sekä yhdenvertaista kohtelua. Pääesikunta vastasi kesäkuussa apulaisoikeusasiamiehen esittämään selvityspyyntöön ns. negatiivisen uskonnonvapauden toteuttamista. ...
 • Uskonto ja seksi – kivulias yhdistelmä
  Filosofi Bertrand Russell kirjoitti 1900-luvun alussa, että lasten pitäminen tietämättöminä seksiasioista johtaa suurempiin ongelmiin kuin heidän tiedonjanoonsa vastaaminen. Hänen argumenttinsa on yllättävän ajankohtainen, vaikka siitä on aikaa jo sata vuotta. Kiellot ...
 • Seksuaaliset oikeudet sekularismin satoa
  Uskonnoilla, erityisesti kristinuskolla ja islamilla on pitkät perinteet ihmisten sukupuolisen käyttäytymisen sääntelyssä ja rajoittamisessa. Usein ankarilla rajoituksilla on ollut ja on yhä vahingollinen vaikutus ihmisten vapauteen, onnellisuuteen sekä seksuaaliterveyteen. Uskonnon valta-aseman ...
 • Viimeinen punkkari kaapista ulos!
  Makla Laineesta piti lapsena tulla pappi, mutta elämä ohjasi hänet toisenlaiselle uralle. Pappia hänestä oli toivonut uskonnollinen kummitäti, joka pyrki kasvattamaan häntä uskoon. Kummitäti kuitenkin kuoli Laineen ollessa vasta kymmenvuotias. ...
 • Kirkko tuo brändiään torille isolla rahalla
  Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ev.lut. seurakuntien hankkeen uudesta erillisestä kappelirakennuksesta Narikkatorille, Kampin kauppakeskuksen ja bussiterminaalin läheisyyteen. Kappelia markkinoitiin yhtäältä hiljentymistilana ja toisaalta sosiaalitoimen uutena palvelutoimitilana, vaikka yhdistäminen lienee haastellista kun sosiaalipalveluissa ...
 • Oliko kirkko hyvinvointivaltion ja tasa-arvon luoja?
  Helsingin Sanomiin Tuomas Nevanlinnan ja Jukka Relanderin tuoreesta kirjasta "Uskon sanat" arvostelun kirjoittanut Jussi Ahlroth toteaa arvostelussaan, että "Maallistumisen myötä kristillisestä virtuaalisesta yhteisöstä on tullut valtavirtaa. Kirjoittajien mukaan tästä todistavat ...
 • Onko uskonnoton moraaliton?
  Juttelin näyttelijä Pirjo Luoma-ahon kanssa Lallukan taiteilijakodin puutarhapihalla aurinkoisena iltapäivänä heinäkuussa uskonnosta, moraalista ja uskonnottomasta elämästä. Pirjo, onko uskonnoton moraaliton? – Ei tietenkään ole. Olen kyllä saanut kristillisen kasvatuksen koulussa – en ...
 • Miksi en usko – miksi uskoisin?
  "Mä en muuten usko joulupukkiin, Lasse". "Ai, en mäkään ja musta tuntuu, et se on toi Kuhajärven Seppo". Tämä sanailu käytiin Helsingin Pukinmäessä kesällä vuonna 1959 erään omakotitalon pihamaalla. Puhujat ...
 • Vakaumuksen kunnioittaminen sairaaloissa
  Uskonnottomien vakaumuksen kunnioittaminen sairaalassa Sosiaaliset tavat: Perheen ja ystävien merkitys korostuu ihmisen sairastaessa.  Uskonnolliset toimitukset: Ei uskonnollisia toimituksia, ei siis myöskään hätäkastetta. Vanhempien toivomuksesta lapselle voidaan antaa nimi.  Kuoleva potilas: Rauhallinen ympäristö, mieluiten oma huone, jossa ...
 • Tietopankki kuolemantapauksen varalle
  Hautaamiseen liittyvää asiaa ja terminologiaa Tahdon siviilihautajaiset Jokainen voi tehdä kuoleman varalle ruumiinsa hautaamista koskevan kirjallisen tahdonilmaisun. Sen voi tehdä iästä riippumatta niin kuin vakavaa sairastumista koskevan kirjallisen hoitotahdonkin. Ruumiinsa voi halutessaan ...
 • Milloin Viikin tunnustukseton hautausmaa toteutuu?
  Vapaa-ajattelijat ovat pitkään esittäneet tunnustuksetonta hautausmaata Helsinkiin. Hanke eteni, kun kaupunki 1990-luvulla kaavoitti Viikkiin kauniille paikalle uurnahautausmaaalueen. Alueelle tehtiin myös maankäyttösuunnitelma. Pysähdys tuli 2003, kun uusi hautaustoimilaki antoi ev.lut. seurakuntien hautausmaille ...
 • Isä, poika ja box office -hitit
  Keskiajan ihmisen maailma vilisi henkiä ja jumalia. Jumalan tuntemiseksi ei tarvittu edes lukutaitoa vaan riitti kun kuunteli hengenihmisten kertomuksia vapahtajasta ja taivaan isästä. Tieto jumalasta, hänen ominaisuuksistaan, persoonastaan ja etenkin hänen ...
 • Kriisiapua on saatavilla ilman uskontoakin
  Kunnallinen kriisipäivystys – henkistä ensiapua ja tukea kriisitilanteissa Sosiaalipäivystyksen kriisiyksikkö Kriisipäivystys toimii psykososiaalisen tuen ensihälytysyksikkönä ja päivystää vuorokauden jokaisena tuntina. Kriisityöntekijät antavat henkistä ensiapua puhelimitse, tekevät tarvittaessa kotikäyntejä, tulevat onnettomuuspaikoille, selvittävät jatkopalveluiden ...
 • Eroakirkosta.fi – näin minä sen koen
  Eroakirkosta.fi -palvelu on ollut mahtava matka kansalaisvaikuttamiseen ja se on mahdollistanut työskentelyn hienojen ihmisten kanssa. Sen avulla on tullut nähtyä, miten pienikin toimija voi saada sanansa kuuluviin, kun ymmärtää vetää ...