Yhteystiedot
kimmo / 10.6.2015

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat on pääkaupunkiseudulla toimiva Vapaa-ajattelijain liiton jäsenjärjestö. Liitto ja sen jäsenjärjestöt haluavat edistää naturalistista maailmankuvaa, joka pohjautuu tieteiden saavuttamaan kuvaan maailmasta ja jonka tietoteoria ja arvoteoria voidaan perustella järkiperäisesti. Aatteellisena järjestönä liitto tarkastelee uskontoa ja valetieteitä kriittisesti ja pyrkii vapauttamaan ihmiset uskontosidonnaisuudesta järkiperäisen argumentaation keinoin. Liiton yhteiskunnallisena tavoitteena on Suomen molempien valtiokirkkojen erottaminen valtiosta.

Postiosoite:

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry
Neljäs linja 1
00530 HELSINKI

Puhelin

Puheenjohtaja Binar Mustafa: 040-673 6649

Sähköposti

helsinki@vapaa-ajattelijat.fi

PANKKITILI

Danske Bank FI53 8000 1278 9717 76