Ajatuksiamme
kimmo / 3.6.2015

Vapaa-ajattelu edistää ja esittelee ajattelua ja etiikkaa, joka nojaa kokemukseen ja on riippumatonta auktoriteeteista sekä uskonkappaleista. Vapaa-ajattelijoiden mielestä vain tiedeyhteisössä tapahtuva, tieteellisiä menetelmiä hyödyntävä tutkimus voi antaa takeita siitä, että virheistä opitaan ja totuutta lähestytään. Vapaa-ajattelijat muokkaavat omaa ajatteluaan vastaamaan aina parhainta saatavissa olevaa tietoa. Vapaa-ajattelijoiden maailmankuva on naturalistinen eli vapaa yliluonnollisista olennoista ja ilmiöistä.

kirkkoirtiVapaa-ajattelijoiden mielestä valtion on oltava oikeudellisesti mihinkään uskontoon sitoutumaton. Liiton yhteiskunnallisena päätavoitteena onkin valtion ja kirkon erottaminen, mikä merkitsee kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien julkisoikeudellisen aseman lakkauttamista ja täyden katsomusvapauden toteuttamista Suomessa. Kannatamme moniarvoista yhteiskuntaa, jossa julkinen valta on puolueeton eri maailmankatomusten ja elämänkatsomuksellisten kysymysten suhteen.

Liitto pyrkii kehittämään uskonnotonta tapakulttuuria ja siihen kuuluvia siviilitapoja. Liiton yhteistyökumppani Pro-Seremoniat tarjoaa puhujapalveluja nimenantojuhliin, häihin ja hautajaisiin. Myös aikuistumisen kynnykselle liitto kannustaa uskonnottomaan vaihtoehtoon: yhdessä muiden järjestöjen, kuten Humanistiliiton, Prometheusleirin tuen ja Parasta Lapsille -yhdistyksen kanssa Vapaa-ajattelijain liitto kehittää elämänkatsomustieto- ja Prometheus-leiritoimintaan.

Tutustu yhdistyksen julkisiin kannanottoihin