Kirkollisiin juttuihin ei ole pakko osallistua
kimmo / 2.10.2011
Kirkollisiin juttuihin ei ole pakko osallistua Kodin katsomusperinteen kunnioittaminen sisältyy päivähoitolakiin. Jos kodissaei uskontoa harjoiteta, rukoilu ja kirkossa käynti eivät kuulu elämäntapaan, vanhemmat voivat sanoa, että sitä kunnioitettaisiin myös päiväkodissa. […]

Kirkollisiin juttuihin ei ole pakko osallistua

Kodin katsomusperinteen kunnioittaminen sisältyy päivähoitolakiin. Jos kodissaei uskontoa harjoiteta, rukoilu ja kirkossa käynti eivät kuulu elämäntapaan, vanhemmat voivat sanoa, että sitä kunnioitettaisiin myös päiväkodissa. Näin lapsi ei osallistu mahdolliseen uskonnolliseen ohjelmaan, "pikkukirkkoihin" tai hartauksiin, joista monet kunnat ovat sopineet seurakuntien kanssa. Vanhemmat voivat ilmoittaa asiasta milloin vain, eikä toistuvia erillisilmoituksia tarvita. 

Pikkulapsille suunnatut uskonnolliset seremoniat eivät monien mielestä kuulu verovaroin ylläpidettävään päivähoitotoimintaan. Päiväkotien henkilöstö voisi hoitaa eduskunnan säätämän uskonnonkasvatuksen ihan omin voimin. Tasapuolisesti toimivassa päiväkodissa eettinen ja tapakasvatus ovat keskeisellä sijalla kaikille yhteisessä ohjelmassa. Lapsen uskonnollinen ja muu katsomuksellinen kasvatus on ennen muuta kodin asia. 

Jos kirkollisia tilaisuuksia kuitenkin on, niiden vaihtoehtona tulisi olla normaalia toimintaa tai mahdollisesti joku retki tai vierailija. Henkilöstöresurssit on järjestettävä niin, että tämä toteutuu. Lasta ei saa syrjiä tai asettaa eriarvoiseen asemaan kirkollisen rinnakkaisohjelman vuoksi. Vanhempien turhat pelot väistyvät, jos vaihtoehdoista tiedotetaan hyvin. 

Esiopetuksessa päiväkotien velvollisuus on huolehtia opetussuunnitelman perusteissa mainitun elämänkatsomustietokasvatuksen asianmukaisesta toteutumisesta. Päiväkodeissa voidaan menetellä samoin kuin kouluissa, eli uskontokuntiin kuulumattomien perheiden lapset ohjataan et-kasvatuksen piiriin. Et-kasvatuksen mukaiseen ohjelmaan on oikeutettu riippumatta kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

Päivähoitolakia tulisi muuttaa siten, että uskontokasvatus poistetaan, tilalle yhteinen eettinen ja tapakasvatus. Tulisi linjata, että uskonnon harjoittaminen, kuten johdettu rukoiluttaminen ei kuulu päivähoitoon. Mikäli uskontokasvatus säilyisi, sen vaihtoehdoksi koko päivähoidossa tulisi säätää elämäntapatietokasvatus samaan tapaan kuin on jo esiopetuksessa ja kouluissa. 

Esa Ylikoski

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *