Prometheus-leirillä kasvetaan itseksi
kimmo / 2.10.2011
Prometheus-leiri on n. 14- 15 -vuotiaille suunnattu leiri, jonka on tarkoitus tukea nuorten oman maailmankatsomuksen muotoutumista. Vuosittain järjestetään myös muutama ns. seniorileiri, joihin osallistuu 16-19-vuotiaita nuoria. 2011 kesällä kokeiltiin ensimmäistä […]

Prometheus-leiri on n. 14- 15 -vuotiaille suunnattu leiri, jonka on tarkoitus tukea nuorten oman maailmankatsomuksen muotoutumista. Vuosittain järjestetään myös muutama ns. seniorileiri, joihin osallistuu 16-19-vuotiaita nuoria. 2011 kesällä kokeiltiin ensimmäistä kertaa aikuisleiriä.

Prometheus-leirien tuki ry (Protu) on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Vuonna 1990 perustettu järjestö järjestää uskontokuntiin kuulumattomille uskonnollisesti ja poliittisesti riippumatonta aikuistumiskoulutusta eli käytännössä Prometheus-leirejä.

Yhdistyksen tuoreiden sääntöjen mukaan myös uskontokuntiin kuuluvat nuoret ovat toiminnan kohderyhmää.

Prometheus-leirien määrä voi yllättää: tänä vuonna järjestettiin 66 leiriä eri puolilla Suomea. Joka vuosi noin 1000 nuorta käy Prometheus- leirin.

Kriittisyys kasvamisen avaimena

Kriittisyys ja itsenäisyys ovat koulutuksen kulmakiviä. Valmiita vastauksia ei anneta vaan leiriläisiä kannustetaan omakohtaiseen asioiden puntaroimiseen. Toisten kunnioittaminen ja vastuu omista valinnoista ovat etualalla leirien arvojärjestyksessä.

Jokaisella leiripäivällä on oma teemansa. Ensimmäinen päivä menee tutustumis-teeman merkeissä ja myöhempinä päivinä käsitellään esimerkiksi erilaisuutta, syrjintää, päihteitä ja riippuvuuksia, yhteiskuntaa ja vaikuttamista. Maailmankuvan pohdintaan liittyy myös ihmissuhdeasioiden ja seksuaalisuuden pohtiminen.

Teemoja käsitellään leireillä ryhmäkeskusteluissa ja tehtävien avulla. Tehtävänä voi olla näytelmän tai lehden tekeminen, kirjoittamista, keskustelua tai aihetta konkretisoiva roolileikki.

Virallisen opetusohjelman lomassa on paljon aikaa kivalle yhdessä ololle. Makkaranpaistaminen, laulaminen, uinti ja sauna kuuluvat erottamattomasti Protu-leirin ohjelmaan. Jokainen leiri on myös osallistujiensa näköinen, ja protuleirin muisto voi elää vuosia kauniina osallistujan mielessä.

Viimeisenä päivänä vietetään Prometheus-juhlaa, jossa juhlistetaan leirin päättymistä ja nuorten aikuistumista. Leiriläisten vanhemmat ja muut läheiset osallistuvat myös juhlaan.

Mukaan toimintaan

Kesän leirit toteutetaan talkoovoimin. Protu-leirin käyneille tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua leirin apuohjaajaksi muutaman viikonlopun mittaisella koulutuksella. Hieman varttuneemmille, vähintään 20-vuotiaille protulaisille on mahdollista hakeutua leiriohjaajaksi.

Protun toimintaa ohjataan eri jaostojen kautta. Tällä hetkellä Protussa toimii muun muassa koulutus-, leiri-, tiedotus-, syysleiri-, ja paikallisjaostot. Jaostojen toimintaan osallistuminen edellyttää harrastukseen sitoutumista. Vaativuudeltaan vaihtelevia tehtäviä lehden toimittamisesta kansainvälisiin tehtäviin löytyy halukkaille runsaasti.

Mukana toiminnassa voi olla myös osallistumatta itse Protun pyörittämiseen. Syysleireillä voi syventää omaa maailmankatsomuksellista pohdintaansa, Protun vuosittain järjestämä Nuorten filosofiatapahtuma tarjoaa ajattelemisen aihetta ja yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä järjestetään kiinnostavia seminaaritapahtumia.

Rippileirin valta-asema horjumaan

Samankaltaisuudesta huolimatta Prometheus- leiri ja rippileiri eroavat toisistaan lähtökohdiltaan. Rippikoulun tavoitteena on tutustua kristinuskoon ja pohtia asioita nimenomaan kristinuskon näkökulmasta. Prometheus- leiri rohkaisee nuoria tutkimaan erilaisia maailmankatsomuksia ja pitämään sen, minkä kokevat itselleen hyväksi.

Tulevaisuudessa Protu Ry:n toiminnassa Prometheus-leirien järjestäminen tulee olemaan toiminnan ytimessä. Leiritoiminnalle on selvää kysyntää yhteiskunnassamme ja leirien tavoitteet ja menetelmät koetaan yleisesti oikeanlaisiksi. Jotta toiminta pysyy elävänä ja tekijöidensä näköisenä, leirejä ja toimintaa on jatkuvasti myös kehitettävä.

Pitkällä tähtäyksellä Prometheus- leirien suosiota on tarkoitus lisätä huomattavasti. Prometheus-leirit pyritään tekemään mahdolliseksi yhä useammalle varttuvalle suomalaisnuorelle. Kasvu lisää palkatun henkilökunnan määrää jollain aikavälillä, mutta leirien suunnittelu ja toteutus tulee säilymään nuorilla apuohjaajilla ja ohjaajilla itsellään.

Prometheus-leirien laajenemiselle on varmasti kysyntää. Tiedotus, markkinointi ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa nousevat entistä keskeisemmäksi tulevaisuudessa.

Ilkka Vuorikuru
Perustuu Prometheus-leirien tuki ry:n
puheenjohtaja Anna Vuorjoen haastatteluun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *