Vapaa-ajattelijat: Ei-uskonnollista vankilatyötä kehitettävä

Vapaa-ajattelijat haluavat kehittää vankien ja vankilasta vapautuvien sosiaalista, psyykkistä ja henkistä tukea ei-uskonnolliselta pohjalta.

 

Vapaa-ajattelijat haluavat kehittää vankien ja vankilasta vapautuvien sosiaalista, psyykkistä ja henkistä tukea ei-uskonnolliselta pohjalta. Siihen halutaan uskonnollisesti sitoutumatonta ammatillista henkilöstöä vankilapappien sijaan sekä ei-uskonnollisten 3. sektorin järjestöjen psykososiaalista kriminaalityötä, jota tehdään yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

-Olemme samaa mieltä vankeinhoidon johtajien ja vankien enemmistön kanssa siitä, että uskonnollisten ”vankilasielunhoitajien” ei tule enää olla Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöön kuuluvia, sanoo Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.

Liiton mielestä hengellinen työ kuuluu uskonnollisten yhdyskuntien omaan toimintaan, ei julkisen vallan tehtäviin. Myös evankelis-luterilaisen kirkon tulee itse kustantaa hengellinen työnsä vankiloissa. Rikosseuraamuslaitoksen tulee kuitenkin antaa mahdollisuus ja tilat uskonnollisten yhdyskuntien hengelliseen toimintaan vankiloissa.

Liitto on antanut pyydetyn lausunnon selvitysraportista ”Uskonnonharjoittaminen vankiloissa – Selvitys uskonnonharjoittamiseen vankiloissa liittyvistä kysymyksistä” (Työryhmän raportti 30.4.2015).

Vapaa-ajattelijain mielestä erilaisten ulkopuolisten toimijoiden vankiloissa tekemän hengellisen työn samoin kuin ei-uskonnollisen henkisen ja sosiaalisen tuen koordinoinnin tehtävää tulee alkaa hoitaa uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumattomasti. Näin myös julkisen neutraliteettiperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten vuoksi

-Mikä olisi tällaisen yhteistyö- ja tukikoordinaattorin tehtävän virallinen nimike, jää luonnollisesti Rikosseuraamuslaitoksen harkittavaksi, huomauttaa Esa Ylikoski

Selvityksen vangeille tekemässä kyselyssä ilmenee että kysymyksen ”Mihin uskontoihin haluat olla yhteydessä vankeusaikanasi?” vain 56 % valitsi vaihtoehdon kristinusko (ja ei mikään uskonto 36 %), ja että kysymykseen ”Jos haluaa olla yhteydessä kristinuskoon, mihin kirkkoon tai liikkeeseen?” vain 60 % valitsi vaihtoehdon ”evankelisluterilainen”. Näiden kahden kysymyksen yhdistämisen perusteella vain kolmannes (33,6 %) haluaisi olla yhteydessä evankelisluterilaiseen uskontoon. (Liitetaulukko 6, sivu 121.)

Lisätietoja

Esa Ylikoski
p. 0504685332
esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi

Lausunto kokonaisuudessaan