Lausuntomme lukioasetukseen

Vapaa-ajattelijat esittävät, että katsomusaineiden valinta vapautettaisiin. Näin Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat alle 18-vuotiaatkin voisivat valita elämänkatsomustiedon. Valitettavasti tähän ei voida asetustasolla puuttua, vaan rajoitus on kirjattu suoraan lukiolakiin.

Hei, alla Vapaa-ajattelijain liiton lausunto lukioasetuksesta.

Lukiolakihan hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2018. Siinä elämänkatsomustieto jäi edelleen kirkkoon kuuluville nuorille kielletyksi aineeksi, vaikka nuori ei voi itsenäisesti erota kirkosta ja vaikka nuori voi itse päättää, opiskeleeko lukiossa vai ei. Vapaa-ajattelijain kannan mukainen esitys ET:n avaamisesta sai eduskunnassa SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden eduskuntaryhmien yksimielisen tuen sekä kahden Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajan tuen.

”Lausunto lukioasetuksesta (lausuntopyyntö OKM/41/010/2017)

Vapaa-ajattelijain liitto ry pitää esitettyjä, lähinnä teknisiä muutoksia päälinjauksiltaan hyvinä.

Erityisen tärkeää on, että asetusluonnoksen mukaan lukio vahvistaa tieteellistä ja siihen sisältyvää kriittistä ajattelua. Tähän liittyvät kiinteästi myös tiedonhankinta- ja -hallintataidot. Valemedioiden aikakaudella on entistä tärkeämpää laajentaa kriittinen ajattelu koskemaan varsinaisen tieteellisen päättelyn lisäksi myös osaksi arkipäivää.

Luonnoksen mukaan pakollisen elämänkatsomustiedon ja uskonnon määrä säilyisi nykyisellään. Kannatamme pakollisen osuuden puolittamista kahteen uuteen opintopisteeseen eli yhteen nykyiseen kurssiin. Uskonto ei ole tärkeämpi aine kuin maantiede, fysiikka tai kemia, joille esityksen mukaan kaksi pakollista opintopistettä riittää.

Vapaa-ajattelijain liitto on esittänyt, että katsomusaineiden valinta vapautettaisiin. Tällöin esimerkiksi Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat alle 18-vuotiaatkin voisivat valita elämänkatsomustiedon opetuksen. Valitettavasti tähän ei voida asetustasolla puuttua, vaan rajoitus on kirjattu suoraan lukiolakiin.

Opiskelijalla, joka on täyttänyt 18 vuotta, pitää olla aikuislukiossa oikeus valita ja suorittaa elämänkatsomustieto ylioppilastutkintoon sisältyvän katsomusaineen pakollisena kurssinaan rajoituksetta riippumatta siitä, onko hän suorittanut lukio-opintoja aiemmin.

Asetusluonnoksessa ei puututa siihen, voidaanko katsomusaineita opettaa yhdessä. Asia jää näin ollen OPH:n ohjeiden ja esimerkiksi ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisujen varaan. On syytä harkita, tulisiko tähän ottaa kantaa asetustasolla.

Sinänsä nykyisen elämänkatsomustiedon 1. kurssin tavoitteet, esimerkiksi tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan erottaminen, sopisivat erinomaisesti kaikille opiskelijoille. Yhteinen kurssi tarkoittaisi ilmeisesti ET-kurssin osien korvaamista uskontojen oppimääristä otettavilla osilla. Se heikentäisi aineen hyödyllisyyttä, ja siksi ET-opetuksen avaaminen kaikille onkin tällä hetkellä paras ratkaisu.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry”