Vapaa-ajattelijain liiton kolmivuotiskertomus 2020-23

Liitto toimii

Kauden alkupuoliskon koronarajoituksista huolimatta varsin paljon tehtiin ja tapahtui. Painopisteinä olivat edelleen lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvät kysymykset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukioissa. Toiseksi painopisteeksi nostettiin uskonnottomien syrjintä hautaustoimessa; laadimme esityksen hautaustoimen yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Viestintää, Vapaa Ajattelija -lehteä, nettisivua ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa kehitettiin. Olimme mukana Educa-messuilla, kirjamessuilla, Pride-tapahtumissa sekä Maailma kylässä ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa. Yhteiskunnan maallistumiskehitys jatkui.

Esa Ylikoski uskonnonopettajien lehdessä: Luonnollisuuden hyväksyminen vapauttaa elämään

Huomion ja arvostuksen suuntaaminen ihmisen ainutlaatuiseen ja ainutkertaiseen elämään luo perustaa
yksilön hyvään, merkitykselliseen elämään. Niin voimme suuntautua inhimilliseen vuorovaikutukseen,
humaanisiin eettisiin arvoihin, vapaaseen, järkiperäiseen ajatteluun sekä hyvän elämän ja yhteiskunnan
rakentamiseen kanssaihmisten kanssa yhdessä. Luonto, liikunta, kulttuuri, taide, ystävyys, rakkaus,
erotiikka, tieto ja tiede voivat tarjota aineksia inhimilliseen onneen ja myös syvähenkisiin kokemuksiin.

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2023-2026

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia 2023-26 -asiakirja hyväksyttiin liittokokouksessa 4.-5.11.2023. Hyväksymistä edelsi luonnoksen ja päätösesityksen järjestökäsittely ja keskustelu liiton foorumeilla.
Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien etu-, ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö, joka
• perustaa toimintansa tiedepohjaiseen todellisuuskäsitykseen ja rationaaliseen ajatteluun sekä humanistisiin arvoihin ja elämänkatsomukseen,
• edistää ajatuksen, uskonnon ja katsomuksen vapautta, ihmisten yhdenvertaisuutta eli syrjimättömyyttä uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta,
• vaatii julkisen vallan katsomuksellista neutraaliutta,
• edistää sekulaaria yhteiskuntaa ja tapakulttuuria sekä uskonnottomien seremonioiden ja henkisen tuen palveluja.

Vapaa-ajattelijat: Tunnustuksettomia hautajaistiloja hyvinvointialueille

Julkisen vallan palvelujen tulee tarjota tunnustuksettomia seremoniatiloja hautajaisten saattotilaisuuksien järjestämiseen. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä siten, että niissä voidaan järjestää niin uskonnottomien siviilihautajaisten saattotilaisuuksia kuin monien eri uskontokuntien seremoniaperinteen mukaisia hautajaistilaisuuksia. Tilojen kysyntä kasvaa lähivuosina yhteiskunnan maallistumiskehityksen sekä monikulttuurisuuden edistyessä.

Esitys hautaustoimen yhdenvertaisuuden kehittämiseksi

Vapaa-ajattelijat esittävät hautaustoimessa huomion siirtämistä hautausmaista hautajaisiin, hautajaisten syrjimättömiin järjestämismahdollisuuksiin myös uskonnottomien tai toisuskoisten vainajien omaisille. Yhdenvertaiset mahdollisuudet jäähyväistilaisuuksien järjestämiseen ennen tuhkausta tai arkkuhautausta parantaisivat suomalaisten henkistä hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Se myös tukisi vainajan vakaumuksen kunnioittamista.

Väinö Voipio -palkinto Uskontojen uhrien tuki UUT ry:lle

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on jo yli 30 vuotta tarjonnut vertaistukea uskonyhteisöjen ja uskontokuntien taholta syrjintää ja henkistä väkivaltaa kokeneille, pitänyt uskontojen uhrien asiaa esillä julkisuudessa ja vaikuttanut positiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. UUT:n toiminta on monipuolista ja laajaa.

Finnish Humanists and Freethinkers to the UN Human Rights Council

The Evangelical Lutheran Church of Finland and the Orthodox Church of Finland have privileged special status under public law in relation to the State, which reflects the systemic, structural discrimination exercised by the public authorities against non-believers and practitioners of other religions.

Our efforts to end systemic discrimination based on religion and belief have not borne fruit, so we hope to obtain support from the UN Human Rights Council.

QR-koodi kansalaisaloitteeseen ET-opetuksen avaamiseksi

Oheisesta QR-koodista pääset suoraan kansalaisaloitteeseen Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille, samoin tästä linkistä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860

Kansalaisaloitetta voit mainostaa nyt myös netin ja sosiaalisen median ulkopuolella eli ns. reaalimaailmassa (irl).