Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Ministerin vakuutukseen ja virkamiesvakuutukseen
Esa Ylikoski / 4.7.2019
" Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti käyttävät molemmat ylintä hallitusvaltaa, joten niitä koskevien juhlallisen velvoittautumisen muotojen olisi perusteltua olla samojen periaatteiden mukaisia.” (Oikeuskanslerin lausunto)

Kun tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat tehtävään astuessaan uskonnollisesti neutraalin juhlallisen vakuutuksen, eikö sellainen sopisi nykymaailmassa myös uusille ministereille? Nythän kaikki uudet ministerit jo antoivat katsomusneutraalin tuomarin vakuutuksen.

Tähän voidaan edetä kahta kautta. Ensinnäkin voidaan luopua uskonnollisesti julistuksellisesta virkamiesvalasta saamaan tapaan kuin on jo luovuttu tuomarin valasta ja siirtyä kaikille yhteiseen virkamiesvakuutukseen samoin kuin on tuomarin vakuutus. Kyseessä on kuitenkin tuomarien tapaan maallinen tehtävä niin virkamiehillä kuin ministereillä. Uudet ministerit antaisivat siten sekä tuomarinvakuutuksen että virkamiesvakuutuksen.

Toisaalta on mahdollista säätää uusi laki ministerin vakuutuksesta. Sipilän hallitushan valtioneuvoston kanslian valmistelemana antoi lakiesityksen ministerin valasta ja vakuutuksesta. Esitystä pidettiin laajasti epäonnistuneena, eikä sitä ehditty käsitellä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Monet oikeusoppineet pitivät lausunnoissaan parempana yhteistä ministerin vakuutusta.

Oikeuskanslerin lausunnossa todettiin seuraavaa: ”Perustuslaista, uskonnonvapauslaista ja tuomioistuinlaista ilmenevien periaatteiden valossa oikeudellisesti paremmin perusteltu vaihtoehto olisi kuitenkin se, että ministerin ainoa juhlallisen velvoittautumisen muoto olisi ministerin vakuutus. Tämä vaihtoehto olisi myös yhdenmukainen tasavallan presidenttiä koskevan sääntelyn kanssa: Perustuslain 56 §:n mukaan tasavallan presidentti antaa toimeensa ryhtyessään juhlallisen vakuutuksen. Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti käyttävät molemmat ylintä hallitusvaltaa, joten niitä koskevien juhlallisen velvoittautumisen muotojen olisi perusteltua olla samojen periaatteiden mukaisia.”

Mikäli annetaan esitys ministerin vakuutuksesta, samassa yhteydessä olisi hyvä antaa myös esitys yhteiseen virkamiesvakuutukseen siirtymisestä. Näin myös virkamiesten ja tuomarien velvoittautumisen muodot olisivat samojen periaatteiden mukaisia.

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry