Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijat esittävät: Uskonnollisista valoista neutraaliksi vakuutukseksi
Esa Ylikoski / 31.12.2017
Muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa. Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.

Maamme hallituksessa on neljä vuonna 2017 aloittanutta ministeriä, jotka eivät ole antaneet lain mukaista tuomarin vakuutusta. Valtiosihteeri Paula Lehtomäen unohduksen ja sitten tahallisen inttipäisyyden vuoksi, sekä omalla myötävaikutuksellaan, ministerit ovat antaneet vanhentuneen uskonnolliseen tuomarin valan (samalla kun antoivat virkamiesvalan virkavakuutuksen sijaan).

Tekosyynä tälle oli vanhentunut asetus, jota ei oltu ehditty muuttaa tuomarin vakuutukseen siirtymistä koskevan lakimuutoksen vuoksi. Kuitenkin jo peruskoulun yhteiskuntaopissa opetetaan säädösten hierarkiaa eli arvojärjestystä niin, että laki on vahvempi kuin asetus. Oikeuskanslerin piti tämä kertoa valtioneuvoston kanslialle. Lisäksi oikeuskansleri velvoitti saattamaan alemmat säädökset lain mukaisiksi. Nyt ilmeisesti aiotaan muuttaa lakiakin.
Alla tiedoksi liiton lausunto asiaan

Vapaa-ajattelijain Liitto ry LAUSUNTO

Uskonnollisista valoista yhteiseksi neutraaliksi vakuutukseksi

Valtioneuvoston kanslian hankkeeseen ”Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset”, VNK016:00/2017, viitaten Vapaa-ajattelijain liitto ry lausuu seuraavaa:

Suunta on ollut kohti uskonnollisten valojen poistamista. Kalastuksenvalvojan vala ja vakuutus poistuivat 2012. Todistajan valasta ja vakuutuksesta tehtiin kaikille samanlainen vakuutus 2016;
tuomarin ja lautamiehen osalta sama muutos tapahtui 2017. Virkavakuutus/-vala on jäljellä, mutta senkin antavien määrä on supistunut. Valtioneuvoston kanslian hankkeeseen ”Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset”, VNK016:00/2017, viitaten Vapaa-ajattelijain liitto ry lausuu seuraavaa.

Tämä vastaa yleistä lainsäädännön muutosta. Uskonnon sekoittamista maallisiin lakeihin pidetään koko ajan vähemmän suotavana. Tämä kehitys on hyvä asia.

Jos juhlallinen lupautumisen muoto uusille ministereille ja virkamiehille halutaan säilyttää, sen tulee olla kaikille samanlainen ja uskonnollisesti neutraali. On ehkä luontevampaa kutsua tätä
vakuutukseksi, joskin jo nyt esimerkiksi lääkärin vala ja poliisin eettinen vala eivät ole uskonnollisia. Sisältö on nimeä tärkeämpi.

Tuomarin uskonnollinen vala poistui hyvin yksinkertaisella perustelulla: ”Tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä.” Sama soveltuu ministereihin ja virkamiehiin. Todistajan valan osalta viitattiin
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n ratkaisuun, jossa ei pidetty hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa. Ainakin virkamiesten osalta tämän perustelun voi nähdä pätevän.

Vertailuna muistutamme, että tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat aina neutraalin vakuutuksen ryhtyessään toimeensa.

Ehdotamme, että samalla kertaa sekä virkavala että ns. ministerin vala muutetaan yhdeksi neutraaliksi vakuutukseksi.

Kunnioittavasti
Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Kaj Torrkulla Esa Ylikoski
puheenjohtaja pääsihteeri

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry