Kannanotto eutanasiaan
makimik / 27.2.2017
Turun vapaa-ajattelijoitten kanta eutanasiaan   Turun Vapaa-ajattelijat ry toteaa kokouksessaan 7.4.2014, että: – Ihmisillä katsotaan olevan oikeus elämänsä aikana mahdollisimman vapaasti päättää, mitä he tekevät. Niin kauan kuin henkilön tekemiset eivät loukkaa kenenkään muun oikeuksia, henkilö tehköön, mitä haluaa. Sama oikeus voi aivan hyvin ulottua oman elämän päättymiseen ja koskea sitä, miten, milloin ja mistä […]

Turun vapaa-ajattelijoitten kanta eutanasiaan

 

Turun Vapaa-ajattelijat ry toteaa kokouksessaan 7.4.2014, että:
– Ihmisillä katsotaan olevan oikeus elämänsä aikana mahdollisimman vapaasti päättää, mitä he tekevät. Niin kauan kuin henkilön tekemiset eivät loukkaa kenenkään muun oikeuksia, henkilö tehköön, mitä haluaa. Sama oikeus voi aivan hyvin ulottua oman elämän päättymiseen ja koskea sitä, miten, milloin ja mistä syystä oma elämä päättyy.
– Ihmisen elämällä ei ole sen kummempaa arvoa kuin minkä ihminen itse haluaa sille määritellä. Ihmisen elämän päättyminen on siten ihmisen omaa arvokkuutta tukeva ratkaisu tarkalleen silloin, jos ihminen itse pitää toivottavampana päättää elämänsä kuin jatkaa sitä.
– On ihmisiä, jotka tarvitsevat apua pystyäkseen järjestämään oman kuolemansa. Tällaisen avun, jota sanotaan myös eutanasiaksi, tulisi olla sallittua ja saatavilla, mikä ei tällä hetkellä Suomessa toteudu.

 

Turun Vapaa-ajattelijat kannattavat:
– Suomen lain muuttamista siten, että eutanasia sallitaan.
– Yleisen suhtautumisen muuttumista siihen suuntaan, että itselleen kuoleman valinneitten ihmisten ratkaisua kunnioitettaisiin.
– Lääkärinkoulutuksen muokkaamista eutanasiaa mahdollistavaan suuntaan. Lääkäreille tulisi nykyistä paremmin järjestää tietoa lääketieteen mahdollisuuksista elämän arvokkaaseen ja hallittuun päättämiseen ja niistä tilanteista, joissa ihmiset haluavat mieluummin kuolla kuin pitkittää elämäänsä.

Turun Vapaa-ajattelijat muistuttavat, että:
– Eutanasian on aina tapahduttava omasta vapaasta ja vakaasta tahdosta ja täydessä ymmärryksessä tehdyn toivomuksen perusteella. Täydessä ymmärryksessä tehdyksi toivomukseksi riittää myös etukäteen kirjallisena laadittu hoitotahto sellaisessa tapauksessa, jossa ihminen on hoitotahdon teon jälkeen menettänyt toimintakykynsä.
– Muutamissa maissa on jo voimassa eutanasian mahdollistavia lakeja ja maailma on selvästi menossa eutanasian hyväksyvään suuntaan. Eri maitten laeissa on tiukkojakin rajauksia tilanteille, joissa eutanasia sallitaan, mutta näitten rajauksienkin on voitava olla kriittisen tarkastelun kohteina.

[fbcomments]