Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Toimitus ja tiedot
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 10.3.2014

Vastaava päätoimittaja

Esa Ylikoski

 

Toimitussihteeri

 

Taitto

Sauli Lehtinen

 

Toimituskunta

Esa Ylikoski, Jori Mäntysalo, Eero Suorsa
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Vapaa-ajattelijain liitto/Toimisto
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi p. 0504685332

Huom! Yhdistystemme jäsenten kuuluu ilmoittaa osoitteenmuutoksista omiin yhdistyksiinsä!

 

Ilmoitushinnat

Koko sivu: 500 €
Puoli sivua: 250 €
1/4 sivua: 125 €
1/8 sivua: 75 €

 

Julkaisija

Vapaa-ajattelijain liitto ry
-Fritänkarnas förbund rf

 

Muut tiedot

 

Painopaikka

Lönnberg Painot Oy
4 numeroa vuodessa, painos 2500 kpl
Tilaushinta 30 €/vuosi

 

ISSN 0355-8703 (painettu)
ISSN 2242-8992 (verkkojulkaisu)

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry