Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Liiton rakenne
Petri Karisma / 15.4.2014

Yhdistykset muodostavat liiton

Vapaa-ajattelijain liitto on puhtaasti liittomuotoinen, kaksitasoinen organisaatio. Henkilöjäsenet kuuluvat paikallisyhdistyksiin (Turun VA, Kainuun VA jne.), yhdistykset yhdessä muodostavat liiton. Liitolla ei ole suoria henkilöjäseniä. Jäsenet maksavat jäsenmaksua omalle yhdistykselleen, joka tilittää maksusta noin puolet liitolle. Liittomaksuilla esimerkiksi postitetaan jokaiselle jäsenelle Vapaa Ajattelija -lehti. Jokaisessa yhdistyksessä käytännön toimintaa johtaa hallitus tai johtokunta. Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain pidettävässä, kaikille yhdistyksen jäsenille avoimessa kokouksessa. Useimmat yhdistykset pitävät lisäksi vuosittain toisen kokouksen, joka käsittelee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edeltävältä vuodelta.

Ylintä valtaa käyttää liittokokous 3 vuoden välein

Liiton tärkeimmät päätökset tehdään kolmen vuoden välein (seuraavan kerran kesällä 2020) pidettävässä liittokokouksessa. Liittokokouksessa myös valitaan liiton puheenjohtaja ja muu liittohallitus sekä liittovaltuusto. Liittokokoukseen kukin yhdistys lähettää yhden edustajan alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään seitsemän edustajaa. Jokaisella edustajalla on yksi ääni. Liittohallitus johtaa käytännön toimintaa Liittohallitukseen valitaan liittokokouksessa puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pääsihteerin.

Liittohallitus johtaa käytännön toimintaa.

Liittohallitus tekee liiton kannanotot, palkkaa työntekijät, nimittää liiton lehden päätoimittajan ja webmasterin, ja hoitaa liiton taloutta. Liittohallitus valitsee tarvittaessa työryhmiä, jotka valmistelevat joko yksittäisiä projekteja tai vastaavat jostain toimialasta.

Liittovaltuusto valvoo liittohallitusta

Liittovaltuustoon valitaan liittokokouksessa puheenjohtaja ja kymmenen varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liittovaltuusto vahvistaa vuosittain liittohallituksen esityksen pohjalta toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle. Tässä yhteydessä liittovaltuusto myös päättää seuraavan vuoden liittomaksun suuruuden. Liittovaltuusto seuraa liittohallituksen toimintaa. Liittohallitus antaa kustakin vuodesta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liiton nimenkirjoittajat

Sopimukset ja muut viralliset asiakirjat allekirjoittaa liiton nimissä aina kaksi ihmistä yhdessä. Heistä toinen on liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Toinen taas on joko pääsihteeri tai taloudenhoitaja tai joku muu, jolle liittohallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden.
 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry