Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto kiinteistöverolaista
Jori Mäntysalo / 26.9.2016
Evankelis-luterilaisen kirkon 114 miljoonan euron valtionrahoitus on tarkoitettu kolmeen tehtävään, joista yksi on juuri vanhojen kirkkojen ja muiden rakennusten ylläpito. Verovapauden kanssa tämä näyttäisi olevan kaksinkertaista tukea.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

VIITE: VM/1612/03.01.00/2016 (VM092:00/2016)

Ehdotamme kiinteistöverolain muutoksen yhteydessä poistettavaksi autiokirkkoa ja luostaria koskevat verovapaudet.

Nykyisen lain mukaan säännöllisestä seurakuntakäytöstä poisjääneitä rakennuksia ei veroteta. Käytännössä verohallinnon määritelmä säännöllisestä käytöstä on varsin suppea, ja jättää veron piiriin lähinnä kirkkorakennukset, joissa on joka sunnuntai jumalanpalvelus. Autiokirkoksi laskettavassa tilassa voi olla useita tilaisuuksia kuukaudessa (esim. Kolarin vanha kirkko tai Tyrvään vanha kirkko).

Evankelis-luterilaisen kirkon 114 miljoonan euron valtionrahoitus on tarkoitettu kolmeen tehtävään, joista yksi on juuri vanhojen kirkkojen ja muiden rakennusten ylläpito. Verovapauden kanssa tämä näyttäisi olevan kaksinkertaista tukea.

Sitäpaitsi muutoinkin myös esimerkiksi kesämökistä peritään kiinteistövero, vaikka mökkiläinen ei koko kesänä ehtisikään siellä lomailla.

Luostarien verovapaudelle ei ole myöskään erityisiä perusteita. Muutkin kommuunit maksavat toimitiloistaan kiinteistöveroa.

Vaikka näiden verovapauksien poistamisen fiskaalinen merkitys on pieni, tilanteen korjaaminen on perusteltua ottaen huomioon uskontoihin ja vakaumuksiin liittyvän yhdenvertaisen kohtelun sekä julkisen vallan neutralitettiperiaatteen asettamat vaatimukset.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry