Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uusia tuulia paikallistoimintaan
kimmo / 30.6.2015
Vapaa-ajattelijain liiton toimintaseminaari järjestettiin 16.-17.5. kuvankauniissa Kotkan kaupungissa. Paikalle oli saapunut lähes 50 aktiivista toimijaa paikallisyhdistyksistä ja liitosta. Seminaarin keskiössä olivat paikallisyhdistykset, sillä teemana oli nimenomaan yhdistysten alueellinen toiminta uskonnottomien oikeuksien puolesta.

Vapaa-ajattelijain liiton toimintaseminaari järjestettiin 16.-17.5. kuvankauniissa Kotkan kaupungissa. Paikalle oli saapunut lähes 50 aktiivista toimijaa paikallisyhdistyksistä ja liitosta. Seminaarin keskiössä olivat paikallisyhdistykset, sillä teemana oli nimenomaan yhdistysten alueellinen toiminta uskonnottomien oikeuksien puolesta.

Kotkaan seminaariväen toivotti tervetulleeksi alueen paikallisyhdistyksessä toimiva Ulla-Maija Eerola. Eerola kertoi yleisölle alueesta ja paikallisyhdistyksen vaiheista. Pitkäikäisellä yhdistyksellä on hoidossaan mm. maan vanhin vapaa-ajattelijoiden hautausmaa, joka on toiminut jo vuodesta 1929. Seminaaria Eerola pitää todella tärkeänä paikallistoimijoille. “Itse haluaisin erityisesti kuulla toiminnoista, joihin nuoretkin saataisiin mukaan”, Eerola mainitsee.

Seminaarin pohjustukseksi Esa Ylikoski kertoi yleisölle liiton ajankohtaisia terveisiä. Käsittelyyn pääsi etenkin alati muuttuva lainsäädäntö, johon vapaa-ajattelijat ovat vaikuttaneet tai parhaillaan pyrkivät vaikuttamaan. Pian siirryttiin kuitenkin liiton valtakunnallisesta katsontatavasta paikallisyhdistysten toimintaan.

“Paikallisyhdistykset ovat liiton vahvuus, jota pitäisi ehdottomasti hyödyntää nykyistä enemmän”, luonnehtii liiton pääsihteeri Esa Ylikoski seminaarin avauspuheenvuorossaan.

Kovin kauaa eivät osallistujat ehtineet istumaan aloillaan, sillä pian päästiin itse asiaan eli ryhmätöiden pariin. Koko porukka jaettiin sattumanvaraisiin pienryhmiin, jotka saivat jokainen tehtäväkseen pohtia muutamaa liiton ja yhdistysten toimintaan liittyvää kysymystä sekä johdattaa seminaariyleisö yhteiseen keskusteluun aiheestaan. Seminaarin aikana käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: oppilaitostyö, tiedotustoiminta, kulttuuritoiminta, uskonnottomuus ja jäsenhankinta.

Toiminnallista jäsenhankintaa

Jäsenhankinnasta puhuttaessa kaikki osallistujat olivat varmasti sitä mieltä, että oma paikallisyhdistys kaipaisi uusia toimijoita mukaan joukkoon. Asiaa lähdettiin tarkastelemaan siltä kannalta, miksi nykypäivän ihminen haluaa olla yhdistystoiminnassa mukana. Harvat liittyvät nykyisin yhdistyksiin pelkän jäsenyyden vuoksi, vaan jäsenyydellä halutaan päästä vaikuttamaan asioihin tai tekemään jotain.

“Minä lähdin aikanaan varsinaisesti toimintaan mukaan, kun pääsin auttamaan postitustalkoissa. Uskonkin, että jäsenhankinnassa kannattaa mennä tehtävät edellä, sillä niin uusi jäsen pääsee konkreettisesti heti tekemään ja kokemaan”, kertoo Tampereen vapaa-ajattelijoissa, Pro-Seremonioissa sekä ET-opetus.fi:ssä toimiva Laura Mäntysalo.

Yhdistykset voisivatkin siis kokeilla uutena jäsenhankintakeinona esimerkiksi ”avointen tehtävien” listaamista nettisivuillaan. Jäsenhankintaankin liittyen pohdittiin myös vapaa-ajattelijoiden suurta ikähaitaria ja hyvänä ideana pidettiin eri ikäryhmille suunnattua toimintaa ja markkinointia. Yleisöstä muistutettiin, että vaikka kaikki toivovatkin alituiseen nuoria mukaan toimintaan, ei ikääntyviä jäseniäkään sovi unohtaa.

Tiedotteita ja nettisivuja

Tiedotus, viestintä ja markkinointi oli myös paljon seminaarissa puhuttanut kokonaisuus. Pienryhmissä pohdittiin mm. nettisivuja, mielipidekirjoittelua, tiedotteita sekä Vapaa ajattelija -lehteä. Tiedottamisessa tärkeänä pidettiin yhteisiä pelisääntöjä. Liiton pääviestin tulisi aina toistua samana viestijöistä riippumatta.

Paikallisyhdistysten tiedotuskäytänteissä tuntui olevan alueellisia eroja. Liiton ei kuitenkaan toivottu asettavan kaikille yhtäläisiä toimintaohjeita, vaan paikallisyhdistysten toivottiin laativan omaan käyttöönsä tarvittaessa sisäinen tiedotusohjeisto.

Runsasta keskustelua herätti vapaa-ajattelija-tittelin käyttö. Millaisissa tilanteissa oman nimen liitteenä kannattaa käyttää vapaa-ajattelijaa tai oman luottamustehtävän nimitystä ja mistä se kannattaisi jättää pois? Yhteistä käytäntöä titteleiden käytöstä ei saatu aikaiseksi, vaan parhaimpana nähtiin jättää asia jokaisen omaan harkintaan aina tilanteen mukaan. Esimerkiksi mielipidekirjoituksen yhteydessä kannattaa miettiä, edustaako kirjoitus liiton tai oman paikallisyhdistyksen kantaa vai kirjoittajan henkilökohtaista mielipidettä.

Liiton suuren nettisivu-uudistuksen myötä internet-asiat puhuttivat myös seminaariväkeä. Liiton nettisivupohjaa pidettiin hyvänä asiana ja kaikkien paikallisyhdistysten sivut toivottiinkin tulevaisuudessa siirtyvän yhteiseen muottiin. Kaikkien yhdistysten nettisivuille toivottiin vähintään seuraavia asioita: miksi ollaan olemassa, miksi kannattaa liittyä, historiatietoa, tarjolla olevia palveluita, linkit liiton sivuille.

“Aivan ensimmäiseksi meidän tulee huolehtia kaikille paikallisyhdistyksille edes jonkinlaiset perussivut, sillä joiltakin ne vielä uupuvat”, mainitsee Tampereen vapaa-ajattelijoiden Jori Mäntysalo.

Liiton nettityöryhmässä toimiva Mäntysalo lupaakin tulla tässä yhdistysten avuksi ja huolehtia siitä, että kaikilta löytyvät netistä perustiedot. Liiton taholta toivottiin myös ohjeita nettisivujen muokkaukseen sekä mm. yhteistä kuvapankkia, josta yhteiset graafiset elementit olisivat kaikkien saatavilla.

Työnteon lisäksi viikonloppuun mahtui myös mukavaa yhdessäoloa, tutustumista ja ajatustenvaihtoa. Sokos Hotel Seurahuone tarjosi mainiot puitteet vapaa-ajattelijoiden yhteiselle illanvietolle, jonka aikana päivällä käynnistyneet keskustelu ja ideointi jatkuivat vilkkaana useassakin pöydässä. Varsinaisen seminaarityöskentelyn lisäksi onkin tärkeä myös paikallistoimijoiden verkostoituminen ja toistensa toimintaan tutustuminen.

“Liiton tavoitteena on alkaa järjestää vastaavia seminaareja vuosittain”, liiton puheenjohtaja Petri Karisma lupaa.

Toimintaideoita:

 • Käytä jäsenhankinnassa ”tekijöitä tarvitaan” -taktiikkaa.
 • Järjestä eri ikäryhmille erilaista toimintaa.
 • Kysy jäseniltä heidän toiveistaan.
 • Ei pelkkää politiikkaa: käykää myös filosofista keskustelua ja parantakaa maailmaa!
 • Katsasta kunnan hautausmaatilanne: tuo esiin uskonnottomat vaihtoehdot.
 • Muistuta hautaustestamentin teosta.
 • Tarjoa itseäsi paikalliselle koululle kertomaan uskonnottomasta elämästä.    
 • Tee kunnallisaloite.
 • Järjestä jäsentapaaminen: olutilta, leffailta, yhteisretki, yleisötilaisuus, lukupiiri, talkoot jne.
 • Tee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa, esim. muut yhdistykset.
 • Tarjoa uskonnotonta kriisiapua.
 • Perusta yhdistykselle blogi ja muista kirjoittaa sinne säännöllisesti.
 • Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa.
 • Osallistu muiden järjestämiin tapahtumiin.
 • Tarjoa lehtiin valmiita juttuja tai ihmisläheisiä uskonnottomia juttuaiheita.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry