Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lapin Vapaa-ajattelijat kesäpäivillä Lappean Lomassa Kolarin kunnassa
Jouni Vilkka / 9.9.2014
Luoteis-Lapin ja Kemin Vapaa-ajattelijat kokoontuivat 1.-3.8.2014 innostavan mielialan vallitessa pitämään kesäpäiviä kauniissa Tornionjoen varrella sijaitsevassa Lappean Lomassa.

Pertti Periniva

 

Luoteis-Lapin ja Kemin Vapaa-ajattelijat kokoontuivat 1.-3.8.2014 innostavan mielialan vallitessa pitämään kesäpäiviä kauniissa Tornionjoen varrella sijaitsevassa Lappean Lomassa. Tilaisuuteen jossa käsiteltiin kesäkuussa pidetyn XXVI liittokokouksen tunnelmia ja tehtyjä päätöksiä saapui 25 henkilöä. Väki oli tyytyväinen siihen, että Lapin Vapaaajattelijat oli otettu hyvin huomioon Liittohallituksen ja Liittovaltuuston jäseniä valittaessa. Pertti Periniva esitteli alustuksessaan liittohallituksen ja liittovaltuusto jäsenten nimet todeten myös sen kuinka sukupuolijakauma oli huomioitu. Periniva esitteli myös liiton toimintasuunnitelman. Kokousedustajissa
oli runsaasti nuoria. Liittokokouksen tunnelma oli hyvä ja tehdyt päätökset antavat hyvät mahdollisuudet tulevalle kolmivuotiskaudelle.

Martti Vaattovaara totesi alustuksessaan, että liiton uusien sääntöjen vetäminen pois kokouksen käsittelystä oli oikea toimenpide ja se antoi hyvät edellytykset kokouksen työskentelyyn. Kesäpäiville osallistuneet jäsenet totesivat yksimielisesti, että sääntöjen valmistelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ja aikaa pitää varata, jotta yhdistykset voivat osallistua sääntöluonnosten käsittelyyn.

Liittovaltuuston puheenjohtaja Olavi Korhonen kertoi alustuksessaan liittokokousten tunnelmia pidemmältä ajanjaksolta ja liiton kulloisestakin tilasta sekä sen sääntöjä. Käydyissä keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että liittohallituksen ja -valtuuston päätöksistä tiedotetaan avoimesti paperilla ja netissä. Kesäpäivien tilaisuudet juonsi Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijain puheenjohtaja Reijo Raappana.

Lauantaina käytiin tutustumassa myös Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijain Kotivaaran hautausmaahan sekä entiseen vanhaan maanviljelystilaan ja siellä näytteillä oleviin jäsenien itse tekemiin ruumisarkkuihin ja tuhkauurniin. Iltaisin oli myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Kesätapahtumaan osallistuneet liittohallituksen ja -valtuuston jäsenet ja varajäsenet saivat tapahtumasta hyvää evästystä tulevaa toimintaa varten.

 

 

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry