Väinö Voipio -palkinto – the Väinö Voipio Award

Timo Airaksinen, Professor Emeritus of Social and Moral Philosophy at the University of Helsinki, has been given the Väinö Voipio Award of the Union of Freethinkers of Finland in recognition of his work, especially in popularising practical philosophy and in promoting free thought…

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori (emeritus) Timo Airaksiselle on myönnetty Vapaa-ajattelijain liiton Väinö Voipio -palkinto, perusteena erityisesti filosofian kansantajuistaminen ja sekulaarin kulttuurin edistäminen.

Timo Airaksinen, Professor Emeritus of Social and Moral Philosophy at the University of Helsinki, has been given the Väinö Voipio Award of the Union of Freethinkers of Finland in recognition of his work, especially in popularising practical philosophy and in promoting free thought and secular culture.

Airaksinen on kirjoittanut lukuisia lukion filosofian ja elämänkatsomustiedon oppikirjoja sekä ollut kehittämässä näitä oppiaineita – muun muassa ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä 20 vuotta. Hän on osallistunut Nuorten filosofiatapahtumaan Nufitiin puhujana.

Airaksinen’s diverse literary output has included upper secondary school ethics and philosophy textbooks. He has been involved in developing these subjects and has served as a member of the Finnish Matriculation Examination Board for 20 years.

Vuonna 2020 Airaksiselta ilmestyi poleeminen teos Jäähyväiset uskonnolle: Henkisyyden puolustus (2020, Bazaar). Kirja on rohkea vapaan ajattelun ja uskonnottomuuden puolustuspuhe, joka kansantajuistaa yhteiskunnallista ja filosofista arvokeskustelua pilke silmäkulmassa.

In 2020, Airaksinen wrote a polemical work entitled Jäähyväiset uskonnolle: Henkisyyden puolustus (“A Farewell to Religion: A Defence of Spirituality”), published by Bazar. The book is a bold defence of free thought and non-religion which popularises the debate on social and philosophical values in a light-hearted manner.

Palkinnon luovuttivat 22.10.2020 ravintola Kappelissa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jape Lovén ja Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikoski.
The award was presented on 22 October 2020 at the Kappeli restaurant in Helsinki by Jape Lovén, chairman of the Union of Freethinkers of Finland, and Esa Ylikoski, editor-in-chief of the magazine Vapaa Ajattelija.

Airaksinen on lisäksi tehnyt filosofian tutkimuksen parissa huomattavan kansainvälisen uran: hän on työskennellyt mm. Teksasissa, Japanin Tokyo Tech Collegessa ja Saksan Hampurissa sekä kirjoittanut lukuisiin alansa kansainvälisiin huippujulkaisuihin mm. George Berkeleystä, etiikasta, soveltavasta etiikasta ja ihmisoikeuksista. Hän on poikkeuksellisen monialainen kirjoittaja; teoksista mm. Markiisi de Saden filosofia (1998) ja Onnellisuuden opas (2011) ovat saavuttaneet laajaa kansainvälistä mainetta.

Airaksinen has also enjoyed an outstanding international career in philosophical research. He has worked, for example, in Texas, at Tokyo Institute of Technology, Japan and in Hamburg, Germany and has written in numerous international top publications about, among other topics, George Berkeley, ethics, applied ethics and human rights. He is an exceptionally multidisciplinary author. His works, which include Markiisi de Saden filosofia, 1998 (“The philosophy of the Marquis de Sade”), and Onnellisuuden opas, 2011 (“A Guide to Happiness”), have achieved a wide international reputation.

Väinö Voipio -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet mm. Kari Cantell, Kari Enqvist, Ilkka Niiniluoto, Kimmo Pietiläinen, Erkki Tuomioja ja Esko Valtaoja. Palkinto on myönnetty myös Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan promootiotoimikunnalle, Hyvinkään maistraatille sekä Nuorten filosofiatapahtuman Nufitin järjestäjänä Helsingin nuoret filosofit ry:lle.

Previous recipients of the Väinö Voipio Award include Jorma Palo, Kari Cantell, Kari Enqvist, Ilkka Niiniluoto, Simopekka Nortamo, Kimmo Pietiläinen, Erkki Tuomioja and Esko Valtaoja. The Award has also gone to the conferment committee of the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, the Local Register Office of Hyvinkää, and the Young Philosophers’ Association of Helsinki, responsible for organising the Youth Philosophy Event Nufit.
The Väinö Voipio Award is named after a former chairman of the Union of Freethinkers of Finland who was also a judge and an author. The Award is given as recognition of a humanistic outlook on life, a scientific perception of reality and promotion of a society independent of religion.
The Union of Freethinkers of Finland is an advocacy, human rights and cultural organisation for the non-religious, which also promotes science-based thinking, rationality, critical judgement, freedom of speech and humanism