Tunnustukseton juhlatilaisuus ei vielä 2018 valtiopäivien avajaisten viralliseksi osaksi

”Puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”
Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu.

Tässä viestimme eduskunnan puhemiesneuvostolle ja pääsihteerille:
Tunnustukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia 6.2.2018

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain Liitto ry järjestävät vuoden 2018 valtiopäivien avajaisjuhlallisuuksiin liittyen tunnustuksettoman juhlatilaisuuden, joka pidetään ennen valtiopäivien avajaisia, tiistaina 6.2.2017 klo 12.00 – 13.00, Musiikkitalon 4. kerroksen lämpiössä.

Kutsu on eduskunnalle, puhemiesneuvostolle ja kansanedustajille sekä eduskunnan henkilöstölle – kaikille jotka eivät osallistu kristillisekumeeniseen jumalanpalvelukseen ennen valtiopäivien avajaisia 2018. Kutsu lähetetään myös tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle.

Tilaisuuden ohjelma on luonteeltaan arvokas sisältäen puheita sekä musiikkiesityksiä.

Juhlapuheet pitävät uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho sekä tietokirjailija, professori (emer) Anto Leikola.

Tällainen tunnustukseton juhlatilaisuus pidettiin ensimmäisen kerran ennen vuoden 2017 valtiopäivien avajaisia. Juhlatilaisuudessa 2.2.2017 puhuivat kirjailija Sirpa Kähkönen ja professori (emeritus) Ilkka Niiniluoto. Tilaisuuteen osallistui kansanedustajia, ja he ilmaisivat tyytyväisyytensä tällaisen vaihtoehtoisen tilaisuuden järjestämisestä uskonnonharjoitustilaisuuden rinnalla.

Mainittakoon, että Helsingin yliopiston avajaisiin liittyvää tunnustuksetonta tilaisuutta, joka on samaan aikaan avajaisjumalanpalveluksen kanssa, alettiin järjestää muutama vuosi sitten. Myös kouluissa on eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 ilmaiseman kannan mukaisesti vaihtoehtoista ohjelmaa koulupäivään mahdollisesti liitettyjen jumalanpalvelusten rinnalla. Ruotsissa vastaavan vaihtoehtoisen valtiopäivätilaisuuden jumalanpalvelukselle järjesti kolmena vuotena peräkkäin sikäläinen Humanistiliitto, ja vuonna 2016 tämä humanistinen juhlatilaisuus sai virallisemman roolin Ruotsin valtiopäivien avajaisiin liittyen.

Toivomme, että eduskunnan johto suhtautuu myönteisesti tähän Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapautta ilmentävään tunnustuksettomaan juhlatilaisuuteen, joka on tarjolla eduskunnan väelle ennen valtiopäivien avajaisia, ja tiedottaa siitä kansanedustajille ja muulle eduskunnan väelle.

Kunnioittavasti

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Tieto saamastamme vastauksesta

Turhan jännityksen ehkäisemiseksi on syytä kertoa puhemiesneuvoston vastaus (1.12.2017). Puhemiesneuvosto ei pitänyt aiheellisena muuttaa viimevuotista ohjeistusta.

Tuolloin päätettiin näin: ”puhemiesneuvosto totesi, että se ei ota kantaa mainitun tilaisuuden järjestämiseen. Lisäksi todettiin, ettei mahdollisesti järjestettävä tilaisuus ole osa eduskunnan virallista valtiopäivien avajaisohjelmaa.”

Uskonnottomien syrjintä ja valtiokirkollisuus siis jatkuu eduskunnan ”siunauksella”, toistaiseksi, kunnes sen asema tulee kestämättömäksi. Toiminta kirkon ja valtion erottamiseksi jatkuu lannistumattomasti. Tunnustukseton juhlatilaisuus luonnollisesti järjestetään, nyt toista kertaa.

Musiikkiesityksistä tilaisuudessa huolehtii tällä kertaa Claes Andersson, piano.