Toimintakertomus 2016

Sääntömääräinen liittokokous 10.-11.6.2017 Oulussa käsitteli ja vahvisti tämän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Myös tili- ja vastuuvapaus myönnettiin.

Liittokokouksen 10.-11.6.2017 vahvistama

Toimintakertomus 2016

1. Yleistä

 1. Toiminnan johto

2.1. Liittovaltuusto

2.2. Liittohallitus ja työvaliokunta

2.3. Toimihenkilöt

 1. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

3.2. Lehden toimituskunta (toimitusneuvosto)

3.3. Nettityöryhmä

3.4. Hautausmaatyöryhmä

 1. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1. Jäsenjärjestöt

4.2. Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

 1. Toimipaikka ja kirjasto
 2. Talous

6.1. Yleistä

6.2. Jäsenmaksut

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntoien tilanne ia hallinnointi

6.4. Avustukset

6.5. Tilitarkastus ja tilintarkastajat

 1. Tiedotus. lausunnot. kannanotot ja kantelut

7.1. Tiedotteet. kannanotot ja lausunnot

7.2. Mediaseuranta

7.3. Julkiset esiintymiset

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus

7.5. Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

 1. Kansainvälinen toiminta

 

 1. Yleistä

Yhteiskunnan maallistumiskehitys jatkui vuonna 2016 sekä tapakulttuurissa että lainsäädännössä. Siviilivihkimisten osuus kaikista vihkimisistä on jo selvästi yli 50 prosentin ja ev.-lut. kirkkoon kasteella liitettyjen pikkulasten osuus laski alle 70 prosentin. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus nousi noin prosentin ja on nyt noin 25 prosenttia. Ev.-lut. kirkon jäsenosuus oli vuoden lopussa 71,8 prosenttia; kirkosta eronneista lähes 49 000 käytti eroakirkosta.fi -palvelua.

Kansalaisaloitteen pohjalta eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain, ja sen liitännäislain mukaan lapsen kirkkoon liittämiseen tarvitaan 1.3. 2017 alkaen molempien vanhempien suostumus. Uusiin perusopetuksen, lukioiden sekä varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin perusteisiin tuli määräys, jonka mukaan opetuksen ja kasvatuksen tulee olla ”uskonnollisesti sitouttamatonta”.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan oikeuden todistajan yhteinen katsomusneutraali vakuutus, jota hallituksen esityksessä oli perusteltu myös liiton esiin nostamalla yksityisyyden suojalla. Myös tuomarin yhteisestä katsomusneutraalista vakuutuksesta päätettiin, ja muutos tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Perusteluna oli tehtävän maallinen luonne, joka pätee myös virkamiesvalaan ja sotilasvalaan.

Liitto antoi varsinaisen tehtävänsä mukaisesti edelleen useita lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita, joiden tavoitteena oli ihmisten yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistäminen erityisesti julkisen vallan, valtion ja kuntien toiminnassa. Liiton ja yhdistysten nettisivujen kehittämistä jatkettiin; lisäksi olemme pitäneet yllä projektien ja laajapohjaisten toimintaryhmien nettisivuja.

Liitto järjesti vapaa-ajattelijain yhdistysten aktiiveille ja liiton hallinnolle Helsingissä toukokuussa pidetyn valtakunnallisen toimintaseminaarin, jonka pääteemana olivat lapset ja nuoret, viestintä sekä paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä muiden sekulaarijärjestöjen kanssa kehitettiin Suomessa. Edustajamme osallistuivat pohjoismaiseen yhteistyökokoukseen Tukholmassa, jossa sovittiin muun muassa seuraavan vuoden tapaamisesta Helsingissä.

 

 1. Toiminnan johto

2.1. Liittovaltuusto

Olavi Korhonen, puheenjohtaja
Robert Brotherus, varapuheenjohtaja (Anneli Aurejärvi-Karjalainen)
Jani Hinkka (Jori Mäntysalo)
Marianne Ikävalko (Antti Värri)
Kerttu Loukola (Sarita Vihersalo-Karén)
Risto Nikula (Anneli Laakkonen)
Tapio Pilli (Jari Peltonen)
Reijo Raappana (Tuula Raappana)
Aki Räisänen (Kari Pasanen)
Arvid Saarinen (Tauno Perkiö)
Juha Toivonen (Sirpa Pöyhönen)

Liittovaltuusto kokoontui Helsingissä 14.5.2016, jolloin oli myös toimintaseminaari 14.-15.5., ja hyväksyi toiminta- ja tilikertomuksen vuodelta 2015 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2015 tilivelvollisille. Kokouksessaan 19.11.2016 liittovaltuusto päätti vuoden 2017 liittomaksuksi edelleen 12 euroa henkilöjäseneltä sekä hyväksyi liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.

2.2. Liittohallitus

Petri Karisma, puheenjohtaja 5.11. asti
Esa Ylikoski, pääsihteeri (Miika Heino)
Heidi Friman, varapuheenjohtaja 5.11. asti (Marjo Kulmala)
Marko Lakkala, varapuheenjohtaja 5.11. alkaen (Timo Karjalainen)
Ulla-Maija Eerola (Hannu Väisänen)
Kimmo Laine (Maarit Fredlund)
Timo Mykrä (Tomi Pinomäki)
Pertti Periniva (Niko Saarinen)
Johanna Sauna-aho (Kirsi Koskenkorva)

Liittohallitus kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa. Liittohallitus 5.11. totesi ja hyväksyi Petri
Karisman 27.10. ilmoittaman eron puheenjohtajan tehtävästä. Samassa kokouksessa Marko Lakkala
valittiin varapuheenjohtajaksi Heidi Frimanin pyydettyä eroa tehtävän luonteen
muuttumisen johdosta henkilökohtaisista syistä. Työvaliokuntaa ei valittu.

2.3. Toimihenkilöt

Maarit Fredlund on toiminut toiminnanjohtajana 20 h/vk työajalla koko vuoden.

3. Työryhmät

3.1. Taloustyöryhmä

Jäsenet olivat Petri Karisma (27.10. asti) sekä Robert Brotherus (17.3. asti), Ulla-Maija Eerola, Esa Ylikoski ja Maarit Fredlund koko vuoden.

3.2. Vapaa Ajattelija-lehden toimituskunta (toimitusneuvosto)

Lehden päätoimittajana toimi Petri Karisma em. eroonsa asti, ja liittohallituksen 5.11. kokouksen jälkeen Esa Ylikoski. Toimituksen jäseninä koko vuoden olivat Heidi Friman ja Kimmo Laine. Marraskuussa mukaan tuli Jori Mäntysalo. Palkkioperusteisesti toimitussihteerinä jatkoivat Suvi Auvinen ja taittajana Sauli Lehtinen. Näköislehden sekä juttukohtaisia tiedostoja julkaistiin liiton nettisivulla.

Lehti ilmestyi edellisvuoden tapaan neljä kertaa. Lehti oli edellisvuoden tapaan esillä mm. Educa-messuilla tammikuussa, Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä toukokuun lopulla ja Helsingin kirjamessuilla lokakuussa. Valtion kulttuurilehtituki oli 2.000 euroa.

3.3. Nettityöryhmä

Liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja ovat hoitaneet Kimmo Laine, Jori Mäntysalo, Riku Salminen ja Kaj Torrkulla.

3.4. Hautausmaatyöryhmä

Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana toimii Pertti Periniva, joka esitteli toimintaseminaarissa Helsingissä hautaustoimeen liittyviä epäkohtia. Vapaa ajattelija -lehden 4/2016 teemaksi tuli hautaustoimi.

 1. Jäsenistö ja jäsenyhteistyö

4.1 Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistyksiä on 23. (Liittohallituksen kokouksessa 21.1.2017 todettiin Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ja Varkauden vapaa-ajattelijat eronneeksi liittomaksutilitysten puuttumisen vuoksi.) Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2016 lopussa 1.487 henkilöjäsentä. Alla yhdistysten jäsenmäärät, jonka perusteella on tilitetty liittomaksut (suluissa vuosi 2015):

 • Forssan VA  38 (38)
 • Helsingin VA 410 (415)
 • Helsingin yliopiston VA-yhdistys Prometheus 3 (3)
 • Joensuun VA 19 (10)
 • Kainuun VA 49 (49)
 • Kemin VA  87 (87)
 • Keski-Suomen VA 55 (56)
 • Keski-Uudenmaan VA 37 (41)
 • Kotkan VA 153 (147)
 • Kouvolan VA 24 (22)
 • Lahden VA 81 (81)
 • Lappeenrannan VA  15 (21)
 • Luoteis-Lapin VA 20 (18)
 • Länsi-Uudenmaan ateistit 58 (11)
 • Nokian VA 14 (19)
 • Oulun seudun VA 40 (44)
 • Raision VA 18 (24)
 • Rovaniemen VA 10 (17)
 • Satakunnan VA 46 (45)
 • Seinäjoen VA 19 (21)
 • Tampereen VA  204 (204)
 • Turun VA  79 (94)
 • VA Vuoksenlaakso  8 (8)

 

YHTEENSÄ  1.487 jäsentä

 

4.2 Jäsenyhteistyö ja vierailut jäsenyhdistyksissä

Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistysten hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Seuraavat jäsenyhdistykset ylläpitävät hautausmaata: Forssan VA, Kainuun VA, Kemin VA, Keski-Suomen VA, Kotkan VA, Luoteis-Lapin VA, Kouvolan VA sekä Satakunnan VA.

Liitto antoi hakemusten perusteella muuta toimintatukea yhdistysten toimintaan. Suurin tuki oli 3.100 euroa Helsingin VA:n Uskomaton-lehden julkaisemiseen. Lehti ilmestyy liitteenä ilmaiseksi jaettavassa Voima-lehdessä (painos 70 000 kpl).

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin on pidetty sähköpostissa yhdistykset-listan kautta sekä puhelimitse. Yhdistysten tilaisuuksissa ja kokouksissa on pyynnöstä ollut liiton edustaja. Pääsihteeri vieraili ja piti alustuksen Keski-Uudenmaan, Lahden, Kotkan ja Turun yhdistyksissä Helsingin seudun yhdistyksen toimintaan osallistumisen lisäksi.

Keskeisin yhdistysten toimintaa kehittävä liittotason tapahtuma oli Helsingissä 14-15.5.2016 pidetty toimintaseminaari, johon osallistui noin 50 aktiivia eri puolilta Suomessa. Käytännön järjestelyistä kuljetusalan liittojen toimitiloissa vastasi Helsingin seudun vapaa-ajattelijat. Liitto vastasi osallistujien matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. Alustuksista ja ryhmätyöraporteista keskusteltiin ja tehtiin kirjallinen yhteenveto liiton toiminnan ja ohjelmatyön edistämiseksi. Alueellisen ja paikallisen toiminnan lisäksi aiheena oli myös some-viestintä sekä kouluyhteistyö.

Alettiin valmistella jäsenkyselyä, joka päätettiin toteuttaa Vapaa ajattelija -lehden numeron 1/2017 yhteydessä.

 

 1. Toimipaikka ja kirjasto

Liiton toimisto- ja kokoustila on edelleen osoitteessa Neljäs linja 1. Kirjastosta voi lainata kirjoja, kun liiton toimihenkilö on paikalla.

 1. Talous

6.1. Yleistä

Liittomaksujen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen ohella toiminnan rahoituksessa merkittävä osuus oli liiton omistamien asuntojen vuokratuotolla. Liiton tulos oli vuoden 2016 lopussa 14.523,19 euroa alijäämäinen, mikä johtui valtaosalta asuntojen kunnossapidon kustannusten ja vastikkeiden noususta.

6.2. Jäsenmaksut ja jäsenyydet

 

Liittomaksuja eli jäsenyhdistysten maksamia jäsenmaksuja liitto sai yhteensä 17.370,00 euroa.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) yhteisöjäsen ja on samalla myös Protun perustajajäsen.

Liitto on osakkaana Prometheus-seremoniat Oy:ssä, joka tarjoaa uskonnottomia seremoniapalveluja, puhujia, todistuksia ja neuvontaa varsinkin eteläisessä Suomessa.
Pro-Seremonioiden toiminta kasvoi vuonna 2016 hieman edellisvuoden tapaan.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenenä IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja täysjäsen EHF:ssä (European Humanist Federation).

6.3. Liiton omistamien vuokra-asuntojen tilanne ja hallinnointi

 

Vuokraturva Oy huolehti edelleen vuonna 2016 siitä, että asunnoissa on jatkuvasti maksavia vuokralaisia. Hallinnointiturva Oy huolehtii liiton omistamien asuntojen isännöinnistä.

6.4. Avustukset

 

Liitto sai valtion toiminta-avustusta 22.000 euroa ja liiton julkaisema Vapaa ajattelija -lehti kulttuurilehtitukea 2.000 euroa. Muita rahoitushakemuksia ei vuonna 2016 tehty.

Liiton myöntämistä avustuksista pääosa suuntautui käytännössä yhdistysten toiminnan tukemiseen. Suurin yksittäinen tukisumma myönnettiin Helsingin seudun vapaa-ajattelijain Uskomaton-lehdelle, joka julkaistiin Voima-lehden liitteenä myös valtakunnallisena.

Liitto maksoi liiton jäsenyhdistysten jäsenille hakemuksesta enintään 100 euron tuen Pro-Seremonioiden palvelujen käytöstä, jos nimiäisten tai hääjuhlien järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen oli liiton jäsenyhdistysten jäsen.

Myös eräillä jäsenyhdistyksillä on tarjota uskonnottomia puhujia siviiliseremonioihin, ja liitto tuki   myös niiden puhujatoimintaa Pohjois-Suomessa.

 

6.5. Talouden ja toiminnan tarkastaminen

Tilintarkastajana toimi HTM Timo Vilén.

Toiminnantarkastajana toimi Eeva Hartikainen.

Tositetarkastajina toimivat Tarmo Niskanen ja Veikko Laine.

 1. Tiedotus, lausunnot, kannanotot ja kantelut

7.1. Tiedotteet, kannanotot ja lausunnot sekä muu yhteiskuntavaikuttaminen

Liitto laati vuonna 2016 noin 20 erilaista kannanottoa, lausuntoa, tiedotetta ja vastaavaa. Raja näiden välillä ei ole tarkka, vaan usein esimerkiksi annetusta aloitteesta tehtiin myös lehdistötiedote. Pääsääntöisesti esitys ei johda heti tuloksiin, vaan esimerkiksi todistajan vala poistui vuoden 2016 alussa, kun sitä oltiin esitetty ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta aiemmin. Ehtoollisviinin verovapauden poistamisesitys tuli käsittelyyn nopeammin.

– Yleisradion pakollisista tehtävistä esitimme poistettavaksi hartausohjelmat. Esitys ei johtanut tuloksiin. Ehdotimme, että mainoskatkot sallitaan myös jumalanpalvelusten televisiolähetyksissä. Tämäkään ehdotus ei toteutunut.

– Vauvan nimen rekisteröintiä ehdotimme siirrettäväksi valtionkirkoilta puhtaasti maistraattien tehtäväksi. Nimilain uudistus jatkuu vuonna 2017.

– Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa mm. kehuimme mainintaa uskonnollisesta sitouttamattomuudesta. Tämä muutos toteutuikin.

– Kiinteistöverolaista ehdotimme poistettavaksi luostareita ja ns. autiokirkkoja koskevien poikkeusten kumoamista. Muutos ei toteutunut.

– Esitimme, että nuori voisi jatkossa erota uskontokunnasta ilman vanhempien lupaa.

– Kouluruokailuihin esitimme yhtenäisiä suuntaviivoja uskonnollisiin ruokavalioihin. Päätös tästä tehdään keväällä 2017.

– Ehtoollisviinin vapauttamiseen alkoholiverosta otimme kantaa jo 2015, ja uudestaan 2016. Vuodenvaihteessa laki näytti olevan muuttumassa haluamaamme tapaan.

Vuonna 2014 esitimme, ettei äiti saisi liittää vauvaa uskontokuntaan vastoin isän tahtoa. Muutoksesta tehtiin päätös kertomusvuonna, ja se astuu voimaan 1.3.2017.

Epäsuorasti esimerkiksi lehdistötiedotteessa tuomarinvalan poistumisesta muistutimme siitä, että myös sotilasvala tulisi korvata kaikille samanlaisella neutraalilla vakuutuksella.

Perustavoitteita toimme esiin esimerkiksi SOTE-uudistusta koskevissa lausunnoissa, joissa esitimme kirkkojen verotusoikeuden lakkauttamista ja hautaustoimen siirtämistä kunnille. Uutena ajatuksena nostimme esiin hautaustoimen sisällyttämistä uusien SOTE-alueiden tehtäviin sekä krematorioiden ja tunnustuksettomien kappelien perustamista viitaten uskonnottomien syrjintään monien seurakuntien hautausmaiden kappelien käytössä.

Liiton lausunnot, kannanotot ja mediatiedotteet on julkaistu liiton nettisivuilla

(https://vapaa-ajattelijat.fi/ ja https://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot ). Tämän lisäksi www.eroakirkosta.fi ja http://et-opetus.fi -projektit ovat tiedottaneet omilla tiedotteillaan.

Lausuntoja on annettu sekä pyydettäessä että oma-aloitteisesti. Varsinaisten lausuntojen lisäksi liitto on antanut ennakoivia kehittämisehdotuksia ja kannanottoja eri ministeriöiden säädösvalmistelutyötä tekeville työryhmille.

7.2. Mediaseuranta ja mediayhteydet

Liitto jatkoi Meltwater-mediaseurantapalvelun käyttöä. Sen avulla on voitu seurata tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa, mikä on mahdollistanut tarvittaessa nopeita reagointeja, kuten kommentteja julkaisuihin. Tiedotteita on lähetetty samaan tapaan kuin edellisenä vuotena.

7.3. Julkiset esiintymiset

Liiton puheenjohtaja Petri Karisma lokakuuhun asti ja pääsihteeri Esa Ylikoski esiintyivät liiton edustajina mediassa vuonna 2016 printtimediassa ja lehtien nettiversiossa sekä televisiossa ja radiossa.

Liiton mediatiedotteissa vuonna 2016 oli pääsääntöisesti pääsihteerin tai varapuheenjohtajan jotain tiedotteen asiakohtaa painottava kommentti. Liiton uusituilla nettisivuilla julkaistiin edelleen blogeja. Pääsihteeri ja myös toiminnanjohtaja ovat tuoneet liiton asioita esille Vapaa-ajattelijat Official -facebook-ryhmässä.

Liiton edustajat osallistuivat Helsingin seudun vapaa-ajattelijoiden kanssa osallistuneet opetusalan Educa-messuille Helsingissä, Maailma kylässä-festivaalille Helsingissä sekä Kirjamessuille.

7.4. Jäsenlehti, esitteet, nettisivut ja muu markkinointivarustus

Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Vaikka Vapaa Ajattelija on myös liiton jäsenlehti, sitä on tuotu uskonnottomana sekulaarin ajattelun ja kulttuurin lehtenä suuremman yleisön tietoon. Tilaajina on myös liiton ulkopuolisia yksityishenkilöitä sekä useita kirjastoja. Yhteensä maksavia tilaajia on hieman alle 100. Ilmaisjakeluna lehden saa 130 tilaajaa.

Liitto jatkoi aiemmin suunniteltujen esitteiden tulostamista ja jakamista. Esitteet ja niistä otetut päivitetyt lisäpainokset on voitu painaa toimiston kopiokoneella.

Liiton pääsivustona netissä toimi edelleen vapaa-ajattelijat.fi. Vuonna 2014 uudistettua sivustoa päivitettiin aktiivisesti vuonna 2016. Julkaistiin blogeja. Liiton Vapaa Ajattelija -lehti on luettavissa myös näköislehtenä.

Liitto hankki teltan, jota käytettiin vuonna 2016 muun muassa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä sekä Mahdollisuuksien torilla Lahdessa. Samalla hankittiin viirejä, joita voi käyttää tapahtumissa sekä ulkona että sisätiloissa. Käytettävissä oli edelleen myös liiton ständit.

7.5 Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö

Liitto jatkoi https://uskonnonvapaus.fi/-sivun ylläpitoa ja päivitystä. Sen vastaavana on toiminut Jori Mäntysalo. Sivusto on laajin uskonnon ja katsomuksen vapautta käsittelevä suomenkielinen sivu.

Käytännössä laajimmin näkyviä tavoitteitamme edistäviä sivustoja ovat olleet eroakirkosta.fi -palvelu, joka on helppo tapa erota valtionkirkoista, ja et-opetus.fi -sivusto, joka tarjoaa tietoa elämänkatsomustiedosta. Myös pakkouskonto.fi -sivusto jatkoi olemassaoloaan, joskaan ei aktiivisena.

Edellisenä vuonna perustettu https://kantelupukki.fi/ jatkoi toimintaansa, jonka kautta saa neuvoja ja voi kannella koulujen katsomusopetuksen tai uskonnonharjoituksen ongelmista. Kantelupukki on Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n, Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Uskonnottomat Suomessa ry:n yhdessä tarjoama palvelu.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton edustajat tapasivat kaksi kertaa vuonna 2016 pidetyissä yhteistyötapaamisissa. Pidettiin myös laajempi sekulaarijärjestöjen tutustumis- ja yhteistyötapaaminen, johon osallistuivat Pro-Seremonioiden, Protun sekä Uskontojen uhrien tuki ry:n edustajat. Vapaa ajattelija -lehdessä 1/2016 jatkui Mitä kuuluu -juttusarja muista sekulaarijärjestöistä.

8. Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on jäsenä IHEU:ssa (International Humanist and Ethical Union) ja EHF:ssä (European Humanist Federation). Liitto on toimittanut EHF:lle ja IHEU:lle tietoa Suomen uskonnon ja vakaumuksen vapauden sekä uskonnottomien kulttuuristen palvelujen tilanteesta. IHEU on julkaissut koottua tietoa eri maiden tilanteesta varsinkin Ajatuksen vapaus -raportissa, joka uudistettiin vuonna 2016, niin, että maaraportteja voidaan päivittää vuoden aikana (http://freethoughtreport.com/). Myös liiton kampanja ja nettisivusto jumalanpilkkalakeja vastaan on merkittävä ja tukee myös toimintaa Suomessa (http://end-blasphemy-laws.org ).
Pohjoismaisten liittojen vuonna 2014 aloitettu yhteistyö jatkui vuonna 2016 määrätietoisesti. Pohjoismaiseen yhteistyötapaamiseen ja seminaariin Tukholmassa helmikuussa osallistuivat liiton edustajina Petri Karisma, Esa Ylikoski, Maarit Fredlund ja Kirsi Koskenkorva. Liiton edustajina Petri Karisma, Esa Ylikoski, Kirsi Koskenkorva ja lehden edustajana Kimmo Laine osallistuivat Rationalistiliiton kansainväliseen konferenssiin Tallinnassa. Pääsihteeri edusti liittoa IHEU:n ja EHF:n vuosikokouksissa Maltalla, ja siihen saatiin kv-liitoilta matkatukea.

Vapaa Ajattelija -lehdessä ja liiton nettisivuilla sekä facebook-ryhmässä on laajennettu ja kehitetty kansainvälisten aiheiden ja uutisten käsittelyä sekä kansainvälisten liittojen kampanjasivujen tunnetuksi tekoa Suomessa.